Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logga in

JUSTUS-tjänsten finns på adressen justus.csc.fi. Du kan välja språk uppe till höger. Om du har ett Eduuni-ID kan du använda det för att logga in. Om du inte har ett, hittar du instruktioner för att skapa ett sådant här

Börja med att klicka på ”Logga in” uppe till höger och fyll i de uppgifter som behövs (se bilden nedan). Nu kan du välja på vilket sätt du vill logga in: välj här din egen organisation från listan. Observera att Eduuni-ID-fönstret öppnas när man loggar in för första gången, men sedan visas det inte mer, eftersom ditt val lagras i din webbläsare. Om du av någon orsak vill byta inloggningsmetod senare, kan du tömma cookies webbläsaren, så får du fram valmöjligheten igen.
Funktioner


Efter inloggning öppnas huvudsidan. Standardanvändaren ser två olika flikar:

1) Mata in uppgifter (spara uppgifter) samt 

2) Mina publikationer, där det är möjligt att kontrollera och redigera uppgifter.

Vid frågor och problem med JUSTUS ska man i första hand kontakta personal vid sin hemorganisation. Du hittar kontaktuppgifterna till dem nere till vänster sidan.

Du hittar mera instruktioner på JUSTUS-wikisidor.  En länk dit hittar du uppe till höger. I wikin finns instruktioner på finska, svenska och engelska samt mera information om JUSTUS på finska. Du får också mera information av din egen organisation.

Olösta frågor ombes administratörerna förmedla vidare till justus@csc.fi.


Spara uppgifter

Nedan ser du en bild på den sida som öppnas när du börjar registrera en publikation. Processen består av fyra steg.


1. Sök bland existerande publikationsuppgifter

Du kan importera publikationsdata från den internationella CrossRef-publikationsdatabasen med hjälp av DOI. Från den internationella CrossRef-publikationsdatabasen eller den nationella VIRTA-databasen kan du hämta upggifter genom att

 • Börja skriva in publikationens titel och välj från listan som visas.
 • Ange namnet på författaren om du vill avgränsa sökningen.
 • Klicka på ”Hämta” så importeras uppgifterna om publikationen.

Informationen som hämtats visas på fliken Mata in uppgifter. Hämtar du uppgifter om en publikation från VIRTA importeras också publikationstypen och då kan du fortsätta direkt till steg 3.

Om du försöker importera publikationsinformation som redan har sparats i VIRTA av någon annan från samma organisation, meddelar systemet om en eventuell dublett. I så fall behöver du inte spara uppgifterna en gång till, utan de finns redan lagrade i kvoten för din organisation.

Vill du fylla i uppgifter manuellt, klicka på ”Manuell inmatning" längst nere på sidan.


2. Välj publikationstyp

Varje publikation måste klassificeras enligt typ. Du hittar de olika publikationstyperna t.ex. här.  Mera information om ministeriets publikationsdatainsamling kan du läsa här. Om informationen fylls i manuellt eller importeras från CrossRef måste du välja rätt publikationstyp manuellt. Importerar man data från VIRTA kommer man direkt till steg 3. Det är också möjligt att gå tillbaka till steg 2 och byta publikationstyp.


3. Mata in uppgifter

Hämtar man uppgifter från någon av de ovannämnda källorna borde de uppgifter som importerats visas här. Kontrollera och korrigera bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Kontrollera t.ex. att alla författare finns med. När du håller muspekaren över infotecknen vid de olika fälten kan du se anvisningar för ifyllandet. För att kunna spara publikationen ska du fylla i åtminstone de obligatoriska fälten. Dessa fält är markerade med en röd asterisk *. Mera information om de i datainsamligen obligatoriska fälten hittar du här.


 

Observera i synnerhet:

 • Vid "Publikationens upphovsmän" ska du lista samtliga författare som deltagit i publikationen.
 • Vid "Organisationens upphovsmän" upprepas namnen på dem som är från din egen organisation.  Du kan använda knappen “Kopiera författare” och sedan ta bort dem som inte ska finnas med.
 • Börja skriva in tidskriftens titel och välj bland de alternativ som visas. Systemet visar automatiskt jufo-id och -klassifisering för tidskriften.

När du är klar klicka på ”Förhandsgranska”.4. Granska och spara

Kontrollera en gång till att uppgifterna är rätt. Vill du ändra något klicka tillbaka till de föregående stegen i övre menyn. Spara sedan uppgifterna genom att klicka på "Spara och gå till mina publikationer".

Publikationen syns nu på fliken ”Egna Publikationer” där du kan se en lista över alla publikationen du sparat. Det är fortfarande möjligt att redigera uppgifterna för de publikationerna du ser på listan. Klicka på publikationsID för att gå tillbaka och redigera.

 

Mina publikationer

Här syns alla publikationer som du har sparat. Det finns två flikar: ”väntar på godkännande”  och ”godkända”

 

Publikationer som väntar på godkännande

Här listas publikationer du har sparat men som inte ännu har blivit godkända av administratören. Du kan fortfarande redigera dessa uppgifter genom att klicka på publikationsID. Glöm inte att spara förändringarna i steg 4!


Godkända publikationer

Här visas de publikationer som är godkända av administratören. Nu kan du inte själv mera redigera dessa uppgifter. Konktakta administratörer om du hittar kritiska fel.

 

Funktioner endast för administratörer

Administratören ser en till flik 3) Godkänn publikationer.


Godkänn publikationer

Endast administratörer kan godkänna publikationer för vidare export till publikationsdatatjänsen VIRTA, publikationsportalen JUULI och undervisnings- och kulturministeriets datainsamling. Administratörer granskar de lagrade publikationsuppgifterna och korrigerar dem om det ännu behövs. Det finns två flikar på denna sida: Publikationer som väntar på godkännande och Godkända publikationer.

Publikationer som väntar på godkännande

 • På denna sida ser administratören en lista över publikationer som har sparats av organisationens medlemmar. Det är fortfarande möjligt att redigera dessa uppgifter genom att klicka på publikationsID. Glöm inte att spara förändringarna i steg 4!
 • Administratören kan godkänna publikationer genom att välja en lämplig status för varje publikation.
  • -1 "ÖVERGIVEN" - publikationsinformationen skickas inte vidare från JUSTUS. 
  • 0 "OFULLSTÄNDIG" - publikationsinformation är inte färdig och skickas inte vidare från JUSTUS.
  • 1 "AVSLUTADE/JUULI" - publikationsinformationen visas i JUULI. Informationen ingår inte i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling.
  • 2 "AVSLUTADE/UKM" - publikationsinformationen visas i JUULI. Informationen ingår i undervisnings- och kulturministeriets datainsamling.
 • När administratören väljer status för publikationen kan användaren som sparat publikationen inte mer redigera uppgifterna för denna publikation. Att välja "0" betyder alltså att administratören "låser" publikationen och bara själv kan redigera den.

 

Godkända publikationer

 • Samtlig publikationsinformation sparad av organisationsmedlemmar och godkänd av organisationens administratörer visas på denna sida. 
 • Administratören kan redigera uppgifterna genom att klicka på publikationsID. Glöm inte att spara förändringarna i steg 4!

Om information om en godkänd publikation ändras (t.ex. status 1→2) uppdateras informationen automatiskt i VIRTA.

Det är fritt fram att ändra status för publikationerna. Ändringarna ses även i VIRTA publikationsdatatjänsten.

Det kan dröja innan man ser publikationsuppgifter eller uppdateringar i JUULI publikationsportal.


Roller

Standardanvändare

Alla användare som loggar in till JUSTUS-systemet med organisationsanvändarnamn är standaranvändare. Systemet identifierar personens organisation med hjälp av personens domännamn (t.ex. @xamk.fi)

En standardanvändare kan  

 • lägga till uppgifter om publikationer
 • se en lista över de publikationer som hen lagt till
 • redigera dessa uppgifter

Standaranvändare kan inte skicka uppgifter vidare till VIRTA-publikationsdatatjänsen, till publikationsportalen JUULI eller till undervisnings- och kulturministeriets datainsamling. Detta är administratörens uppgift.


Administratör

Administratören kan

 • lägga till uppgifter om publikationer
 • se en lista över de publikationer som lagts till av organisationens standaranvändare
 • granska och godkänna lagrade uppgifter och korrigera dem vid behov.

Administratören ansvarar också för att informationen skickas vidare till VIRTA-publikationsdatatjänsen, till publikationsportalen JUULI och till undervisnings- och kulturministeriets datainsamling.

Administratörerna loggar in till JUSTUS på samma sätt som en standardanvändare. Administratörsrollen baserar sig på organisationens admingrupp i Eduuni. Kontakta justus (a) csc.fi om du vill lägga till medlemmar i organisationens admingrupp.