Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekosysteemiryhmä

Synergiaryhmän alainen, korkeakoulukentällä käytössä olevat 12 opiskelija- ja opintotietojärjestelmätuotetta (tai laajemmin ajateltuna opiskelun ja opetuksen alueen järjestelmien ”ekosysteemiä”  - tästä nimi ryhmälle) kattava työryhmä.

JärjestelmäEdustaja(t)
AsioSeppo Pakanen (OAMK)
AstaKrister Karlström (Arcada)
HumakProPekka Harjula (Humak)
Jore/KorppiTimo Rantanen (JY)
OodiEila Partanen (CSC)
Oprek Päivi Lignell (TTY)
OpsuPäivi Rahkonen-Ellä (TY) ja Sari Pulkkinen (TaY)
Primus Pirjo Myllykangas (DIAK), Kaarina Räsänen (Savonia)
StureJoakim Björklund (ÅA) ja Susanne Olin (ÅA)
WinhaPäivi Aho (Laurea)
PeppiHannele Husa (TAMK) ja Virve Peltoniemi (TAMK)
OTMInka Paukku (Aalto-yliopisto)
Ryhmän sihteerinä toimii DOO-koordinaatio (CSC)
VIRTA-projektin osalta asiantuntijana Lauri Jokipii (CSC)
OILI-projektin osalta asiantuntijana Ossi Raatikainen (CSC)
Korkeakoulujen tietomallin/Yhteentoimivuusmallin osalta asiantuntijana Suvi Remes (CSC)

Ryhmän jäsenet on päivitetty 12.1.2016.

Ryhmän toimeksiannot

Tehtävä I: Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistot ja kirjaustapakäytännöt

Synergiaryhmän työpajassa 23.-24.1.2013 käsiteltiin korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyviä koodistoja. Yhteismitallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että korkeakoulujen lähdejärjestelmissä tulkitaan ja sovelletaan koodistoja mahdollisimman yhtenäisellä tavalla. Synergiaryhmässä sovittiin siksi, että keskeisimpiin koodistoihin liittyen laaditaan selventävät määritelmät ja soveltamisohjeet.

Työ sovittiin organisoitavaksi siten, että VIRTA-projekti tuottaa aluksi Synergiaryhmän työpajatyöskentelyn perusteella eniten kysymyksiä herättäneestä Opiskeluoikeuden tila –koodistosta dokumentaation. Jokaisesta lähdejärjestelmästä kutsutaan edustaja(t) Synergiaryhmän alle perustettavaan ekosysteemiryhmään, ja ryhmä kommentoi ja työstää yhdessä eteenpäin VIRTA-projektilta saatua ehdotusta. Opiskeluoikeuden tila -casen pohjalta saatujen kokemusten perusteella jatketaan työskentelyä sitten muiden tietovarannon koodistojen parissa.

Synergiaryhmän työpajassa 23.-24.1.2013 sovittiin, että

  • VIRTA-projekti tuottaa aluksi opiskeluoikeuden tila -koodiston käyttöä ja sitten muiden koodistojen osalta koodistoa koskevan selventävän dokumentaation ja soveltamisohjeen taustoineen
  • Dokumentaatiota kommentoidaan ja työstetään eteenpäin samassa työpajassa tätä tarkoitusta varten perustetussa ekosysteemiryhmässä

Käsittely

Tehtävä II: Terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyystietojen toimittaminen korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon

Synergiaryhmän etäkokouksessa 12.11.2013 sovittiin, että

  • Ekosysteemiryhmä muotoilee ehdotuksen yhteiseksi käytännöksi siitä, miten opiskelijarekistereihin merkitään tieto, jonka perusteella Valvira voi tietovarannosta päätellä, että terveydenhuollon ammattiin opiskelevalla on oikeus ennen valmistumistaan työskennellä tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä (käytännössä, 2/3 keskeisistä ammattiopinnoista on suoritettu) Ryhmä konsultoi tarvittaessa esim. sote-alan opintopäälliköitä/koulutusalavastaavia.

Käsittely

Tehtävä III: Opintopolusta korkeakouluihin siirrettävät tiedot paikan vastaanottaneista opiskelijoista uuden opiskeluoikeuden luomista varten

Synergiaryhmän alainen Ekosysteemiryhmä tuottaa aiempien määrittelyjen pohjalta Opetushallituksen ja korkeakoulujen järjestelmätoimittajien hyödynnettäväksi määrittelyn niistä tiedoista, joita Opintopolusta tarvitaan paikan vastaanottaneista opiskelijoista (OILI-palveluun ja sitä kautta) korkeakouluihin uuden opiskeluoikeuden luomista varten.

Käsittely

Tehtävä IV: Henkilöiden yksilöiminen korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksen tasolla

KOOTuki-ryhmän 28.9. pidetyssä kokouksessa puhuttiin henkilöiden yksilöimisestä korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksen tasolla, ja Synergiaryhmää pyydettiin valmistelemaan ekosysteemikohtaiset ehdotukset kansallisen oppijanumeron (OID) päivittämisestä vanhoille henkilötunnuksellisille opiskelijoille. Henkilötunnuksen lisäksi järjestelmistä löytyvän OID-tunnisteen avulla palveluiden tarjoaminen näille opiskelijoille on jatkossa helpompaa. Ekosysteemiryhmältä kaivataan siis näkemyksiä siihen, miten OID haetaan opintohallinnon tietojärjestelmissä oleville, henkilötunnuksellisille opiskelijoille.

Tehtävä V: EU:n tietosuoja-asetus ja opintohallinnon tietojärjestelmät

KOOTuki-ryhmän 8.2.2017 kokouksessa päätettiin, että CSC kokoaa Synergian ekosysteemiryhmän tutustumaan SEC-ryhmän laatimaan tiekarttaan ja katsomaan mitä puuttuu. Tavoitteena on kerätä tietojärjestelmiltä edellytettävät minimimuutokset, sekä tunnistaa ne tilanteet, joista tulee sopia yhdessä.  • No labels