Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 1.4.2016 klo 13-14.30

Nauhoite: https://connect.funet.fi/p5ctyko09w1/

Osallistujat:


Ajankohtaiset asiat

 

1.Pilotoinnin tilannekatsaus

Ks. VIRTA ja julkaisutiedonkeruu

 • Pilotit (TaY, TY, TTY, OY, LAMK, HAMK, VTT, FIMEA, MML, LUKE) toimittivat VIRRAn kautta noin 16 000 julkaisua.
 • Kokonaisuudessaan tiedonkeruissa raportoitiin 44 000 riviä julkaisuja, jotka kaikki on siirretty VIRTAan ja avoimen rajapinnan kautta luettavissa
 • Tiedot parhaillaan tarkistusprosessissa (JUFO-tasot, yhteisjulkaisut, duplikaatit)
 • Ristiriitaiset julkaisutyypit ja duplikaatit OKM:lle huhtikuun puolessa välissä, josta korkeakouluille korjattavaksi arviolta huhtikuun lopulla
 • Tiedot JUULIin ja Vipuseen kesäkuun lopulla

Kysymys: Julkaisussa muodollisesti väärä ISBN. Miten jatkossa menetellään, jos ei mene läpi VIRRAssa? Jos esim. ISBN-tunniste muodollisesti virheellinen itse julkaisussa? Voisiko olla ylimääräinen kenttä virheelliselle ISBN-tunnisteelle?

Vastaus: Muoto tarkistetaan kaikilta julkaisulta, joilla ISBN pakollinen, mutta KOTA-alusta ollut muodossa sallivampi. Ongelmia ollut enemmän siitä, kun osa tunnisteista on tullut väliviivoilla , osa ilman ja osassa vain joissakin kohdissa on väliviivat. Jos tunniste ei mene VIRRAssa läpi, sen voi väliaikaisesti muuttaa vääräksi ja korjata, kun oikea tunniste saadaan. Seurataan, kuinka paljon tällaisia tapauksia on ja mikäli osoittautuu ongelmaksi, voidaan tarvittaessa keventää tarkistuksia. Jos sovitaan yhteiset käytännöt, ne pitäisi kuvata tiedonkeruukäsikirjassa. Kuvauksen muotoilusta voi lähettää ehdotuksia OKM:ään ja CSC:lle. Ylimääräinen kenttä voi olla hankala toteuttaa korkeakouluissa, joissa tiedot tulevat suoraan omasta järjestelmästä.

Kommentti: Yliopistossa otettu yhteyttä julkaisijaan, jos virheellinen, jolloin saatu oikea tunniste. Ei saisi estää julkaisutiedonkeruuta, eikä pitäisi löysentää kriteereitä, vaan tarvitaan yhteiset pelisäännöt, kuinka tehdään. Ongelmia voi esiintyä jo ennen kuin tietoja toimitetaan VIRTAan.

Kommentti: Ei kuulosta hyvältä, että yliopistot alkavat korjailla kustantajien tekemiä virheitä.

Kommentti: Manuaaliseen työhön joudutaan joka tapauksessa jossain vaiheessa jos tunnukset virheellisiä.


2. Vuoden 2016 julkaisutietojen raportointi tietovarantoon

  • Tiedonsiirto vuoden 2016 julkaisuista on jo mahdollista - myös muilta kuin piloteilta
  • CSV-XML-työkalu
   • Vuoden 2016 kriteereillä ei ole vielä julkaistu
   • Käytettävissä huhtikuun puolen välin jälkeen
   • Komentorivipohjainen ohjelma pyritään toteuttamaan toukokuussa
    • Tuloksena lokitiedosto virheistä
   • Lokitus jatkossa myös csv-muotoon auttaa isojen virhemäärien korjauksessa
    • Toteutus mahdollisesti toukokuussa
  • Mallitiedostot 2016 julkaistaan kuluvalla viikolla
  • 4.4.2016 lähtien virheraporttien ja tilanneraporttien lähettäminen automatisoituna kunkin latauksen yhteydessä
  • Jos tarvetta erillisille tilanneraporteille tai ehdotuksia raporttien kehittämiseksi, voi laittaa viestiä virta-julkaisut@postit.csc.fi
  • CSV-muotoiset raportit SFTP:lle VIRRAsta ei vielä käytössä, toteuttaa mahdollisesti myöhemmin, jos korkeakouluilla tarvetta
  • Varsinaiset tiedonkeruukäsikirjat 2016 julkaistaan loppuvuodesta


Kysymys: Onko ARENEsta kuulunut amk:ien syöttöpalvelun edistämisestä?
Vastaus: Ei ole vielä kuulunut, mutta selvitetään.3. Julkaisujen korjaus- ja täydennysprosessi

Aiheesta keskusteltiin yhteyskokouksessa 12.2.2016 ja sovittiin, että CSC tuottaa ehdotuksen prosessista keskustelun pohjaksi.

Ks. ehdotus (Ilmoitusvuoden generointi tietovarannossa käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa 29.4.2016)

Julkaisun tila

Kysymys: Mitä tarkoittaa, että julkaisun tiedoissa ei ole puutteita? Ohjeistusta pitäisi muutenkin tarkentaa.

Vastaus: Virheiden ja puutteiden vaikutus julkaisun tilaan on tarkemmin kuvattu täällä.

Kysymys: Jos korkeakoulu raportoi esimerkiksi julkaisun tilassa 1, muutetaanko tilaan 2?

Vastaus: Tietovarannossa ei korjata ylöspäin, ainoastaan alaspäin.

Kysymys: JUULIssa julkaisujen löydettävyydessä on itetojen puuttellisuuteen ongelmia. Onko teknisesti mahdollista rakentaa toimintoa, jossa esimerkiksi sanomalehdessä julkaistulla artikkelilla pitäisi olla julkaisupäivä, jolloin tieto olisi pakollinen vain tietyille julkaisutyypeille?

Vastaus: Teknisesti mahdollista, jos ehto koskee koko julkaisutyyppiä. E-luokassa on kuitenkin sanomalehtien lisäksi muita yleistajuisia lehitä, joilta ei löydy samoja tietoja. Ehdotuksia tiedonkeruuohjeistukseen voi laittaa tiedonkeruukäsikirjasivustolle .

Kommentti: Ehdotetaan, että Julkaisun tila 0 tarkoittaa, että julkaisu päästetään rajapintaan (aikaisemmin "julkaisu on luettavissa valittuihin palveluihin"). Jos ei halua tietoja siirrettävän, ei siirrä lainkaan tietovarantoon.

Vastaus: Voidaan korjata koodin selite tässä vaiheessa ehdotuksen mukaan. Mikäli myöhemmin tulee tarvetta rajata julkaisujen pääsyä vain tiettyihin palveluihin, voidaan tila-koodiston muuttaminen ottaa uudelleen keskusteluun.

Vanhojen tietojen täydentäminen ja korjaaminen

 • KOTAssa organisaatiokohtainen tunnus ei ole ollut pakollinen.
 • Mikäli tunnus puuttui julkaisulta tämän vuoden tiedonkeruissa, se generoituiin julkaisulle ennen tietovarantoon siirtämistä.
 • Jos organisaatio haluaa käyttöönsä omien julkaisujensa tunnukset, niistä voidaan pyynnöstä virta-julkaisut@postit.csc.fi muodostaa organisaatiolle tilanneraportti. Koskee myös vuosien 2011-14 julkaisuja.
 • Julkaisun tietoja voi korjata

Kysymys: Jos korjaa vanhassa yhteisjulkaisussa esim. julkaisutyyppiä, tuleeko siitä ilmoitus?

Vastaus: Jos yhteisjulkaisujen julkaisutyypit poikkeavat, virhe ilmoitetaan virheraportilla kaikille ko. julkaisun raportoineille organisaatioille. Aikaisempien tiedonkeruuvuosien julkaisuihin voi korjata tai olla korjaamatta, mutta uusiin julkaisuihin  ristiriitaisuudet täytyy korjata. OKM:lle poimittuun tiedonkeruuaineistoon ei enää päivitetä muutoksia, mutta muutokset päivittyvät tietovarannon ja JUULIn  tietoihin.

Kysymys: Mitä kaikkia ristiriitaisia tietoja yhteisjulkaisuista raportoidaan?

Vastaus: Käsittely yhteisjulkaisuissa on kenttäkohtaisesti kuvattu täällä. Voidaan käsitellä tarkemmin seuraavassa kokouksessa, kun yhteisjulkaisutarkistukset tältä keväältä on tehty. Kaikkia ristiriitaisia ei ole pakko korjata, mutta ainakin julkaisutyyppi on korjattava, mahdollisesti myös julkaisuvuosi.

Kysymys: Näkyvätkö korjatut tiedot JUULIssa, ellei toinen organisaatio korjaa niitä?

Vastaus: Toistaiseksi vain ensin ilmoitettu tieto näkyy, sillä tietovarannossa ei automaattisesti voida tunnistaa, kumpi tieto on oikein. Tätä prosessia voidaan toki muuttaa, mikäli löytyy parempi toimintatapa.

Kysymys: Voisiko  ehkä jo 2016 tiedonkeruussa poistaa kansallisen yhteistyön kohdat yliopistollinen sairaala, muu yliopisto, amk ja valtion tutkimusorganisaatio poistaa ja tunnistaa automatic tietovarannossa?

Vastaus: Kentät on poistettu, eli eivät ole enää pakollisia 2016.

Kysymys: Jos tuo vuotta 2011 vanhempien vuosien julkaisuja, mitkä tiedot ovat pakollisia? Vaaditaanko esim. konferenssin nimi tai ISSN/ISBN?

Vastaus: Sovelletaan vuoden 2011 kriteereitä täällä. Tyhjät solut taulukossa tarkoittavat, että tieto ei ole kyseisenä vuonna pakollinen (ei tehdä tarkistuksia). Tarkennetaan taulukon selitteitä.

Kysymys: Päivitetäänkö OKM:lle koko aineisto tarkistuskieroksella vai ainoastaan ristiriitaiset yhteisjulkaisut?

Vastaus: Ei tarvitse päivittää koko aineistoa, vaan pelkät korjaukset.

 

4. Julkaisutietopalvelun REST-lukurajapinnan julkaiseminen

 • REST-lukurajapinta VIRTA-julkaisutietopalveluun on julkaistu.
 • Rajapinta on avoimesti saatavilla kaikille. Pyynnöt rajapinnan käyttöön: virta-julkaisut@postit.csc.fi
 • Tietyt toiminnallisuudet ovat rajattuja: esimerkiksi hankenumeron tuominen rajattu tutkimusrahoittajille ja  JUULI-ID:n tuominen Kansalliskirjastolle
 • Jatkossa esim. korkeakoulut voivat hakea rajapinnan kautta omiin julkaisuihinsa liitettyjä hankenumeroita ja JUULI-ID:eitä
 • Dokumentaatio: REST-lukurajapinta

Kysymys: Saisiko tuolta jatkossa ulos nuo tietovarannossa lasketut "kansallinen  yhteistyö" arvot, jos niitä ei tarvitse itse toimittaa jatkossa?

Vastaus: Rajapinnan kautta saa koko aineiston, josta yhteisjulkaisutietoja on mahdollista analysoida. Lisäksi voidaan pohtia, voitaisiinko näitä tietoja viedä myös extra-vipusen raporteille.

Kysymys: JUULIa indeksoitu uusiksi. Pysyvätkö JUULI-tunnisteet jatkossa samoina?

Vastaus: Laitetaan eteenpäin Kansalliskirjastolle toive, etteivät enää muuttuisi.

Tiedoksi

Seuraavat kokoukset

 

Pe 29.4. klo 13-14.30

Pe 3.6. klo 13-14.30

 

 

 • No labels