Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe

CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle:

 

 

Perustoimintoja voi suorittaa myös valikkojen avulla (esim. Lue, Validoi, Tallenna, Lopeta)

Käyttöohje löytyy aina tarvittaessa ohjelman Tietoja/Ohjeet valikosta (tai painamalla CTRL+H)
(Mikäli Windowsin virusohjelma varoittaa ensikäynnistyksellä tuntemattomasta .chm tiedostosta, csv-xml-ohje.chm on kuitenkin turvallinen avata,
sama ilmoitus voi tulla uuden ohjeversion myötä)

Ohjeet päivitetään myös online-versioon, linkki löytyy VIRTA-julkaisutietopalvelu sivustolta.

Aloita CSV => XML tietojen muunnos Julkaisut xml-skeema määritysten mukaiseksi

1. Lue lähdetiedosto...

Valitse ensin mallitiedoston mukainen csv-tiedosto. Ensin voi kokeilla ohjelmaa esimerkki mallitiedostolla AMK-3A-julkaisut(2015).csv
Valmiksi käännetyn ohjelman zip-paketti sisältää kaksi mallitiedostoa (katso Aloitus -kohta)
Ajankohtaiset raportointivuoden mallitiedostot löydät myös CSC:n Virta Julkaisutietopalvelu sivuilta: VIRTA-julkaisutietopalvelu

Jos csv-tiedosto on ok (mallitiedoston mukainen ja tallennettu UTF8-merkistö muodossa), tulee ilmoitus, että csv-tiedosto ok ja aineisto
luetaan ohjelmaan edelleen käsiteltäväksi.

Jos tiedoston luku ei jostain syystä onnistu, tutustu tämän käyttöohjeen Virheet osaan.

Ohjelman yläosan taulukkoon tulee sisään luettu csv lähdeaineistoksi. Taulukon yläpuolella on tiedostopolku valittuun lähdetiedostoon.


2. Muunna CSV lähdedata

Kun UTF8-muotoinen csv lähdeainesto on onnistuneesti luettu ohjelmaan sisään aineisto viedään XML muunnosta varten muokattuna ohjelman alempaan taulukkoon jossa sarakkeiden nimet vastaavat julkaisut-skeeman mukaisia XML-elementtien nimiä. Muunna lähdedata toiminto siis muuttaa CSV:n sarakkeiden tiedot XML skeeman mukaisiin elementtien tietoja vastaavaan muotoon, mutta ei vielä lopulliseen XML-muotoon.

 

3. Validoi lähdedata

 

 

Aineisto tarkistetaan ensin ennen kuin siitä voidaan muodostaa validia XML:ää sisältävä xml-tiedosto.
Virhe-raporttiin, korjattavaksi, tulee mahdolliset virheelliset ISBN, ISSN, Julkaisutyyppit, Tieteenalat koodit jne.
Sekä ilmoitus puuttuvista pakollisista tiedoista.

Ohjelman alaosan ilmoitusruutuun tulee listattuna validoinnissa löydetyt virheet ja miltä rivillä ne löytyvät.
Sama tieto löytyy myös ohjelman lokitiedostosta.

 

Kyseinen sarake sekä rivinumero taulukossa missä virhe on, merkitään alemmassa taulukossa punaisella värillä.
Löydät virheen taulukosta vierityspalkkien avulla. Pienet virheet voi korjata suoraan taulukkoon.

Ylempää CSV-lähdedata taulukon tietoja ei voi muokata ohjelmassa.
Mikäli haluat muokata lähdetiedoston aineistoa, muokkaa alkuperäistä csv-tiedostoa ja tuo aineisto uudestaan ohjelmaan.

 

Jos validoinnin tuloksena syntyy paljon virheitä, korjaa virheet ensin itse lähdeainestoon ja lataa uusi csv-tiedosto uudestaan ohjelmaan.
Muista että ohjelmassa tehdyt muutokset tietoihin tallentuu vasta validiin XML-tiedostoon!

 

 

Korjaa mahdolliset virheet


Kaksoisklikkaamaalla hiirellä joidenkin sarakkeiden solujen kohdalla (punainen solu jossa on löytynyt virhe) ohjelma näyttää lyhyesti mikä virhe, esim. tarkistenumero ISBN tarkistuslaskelmassa.
Tarkista aina koko ISBN-numero, koska ISBN-virhe voi olla missä tahansa numerossa, ei välttämättä viimeisessä tarkistenumerossa, joka on laskettu tarkiste koko numerosarjasta.

 

Virheen voi siis korjata suoraan taulukkoon, vähän kuten Excelissä. Klikkaa ensin solua aktiiviseksi hiirellä ja muokkaa sisältöä.
Solun väri pysy punaisena kunnes aineisto validoidaan uudestaan.

 

Validoi aineisto uudestaan korjausten jälkeen.

Kun kaikki on ok (tulee Validoitu OK ilmoitus, eli ei ole enään yhtään punaista riviä ja saraketta), nyt voit luoda ja tallentaa aineiston XML-tiedostoon.

 

4. Tallenna XML tiedosto

Anna nimi xml-tiedostolle. Ohjelma ilmoittaa kun tiedosto on valmis ja mihin se on tallennettu (näkyy rivillä ohjelman alaosassa ja myös loki-tiedostossa).

 

 

5. Avaa XML tiedosto toiminnon kautta voi XML-tiedoston avata myös suoraan ohjelmasta Notepadiin
Tiedostopolku näkyy ohjelman alaruudussa.

 

 

6. Validoi XML tiedosto

Viimeinen toiminto validoi tiedoston vielä julkaisut skeematiedostoa vastaan (skeema julkaisut.xsd ja tyypit.xsd pitää olla samassa hakemistossa kuin ohjelma)

Jos XML ei validoidu tulee ilmoitus miltä riviltä virhe löytyy. Esim. Notepad++ avulla voi helposti tarkista kyseinen kohta rivinumeron avulla.

 


Jos xml on validia. Onneksi olkoon!
(smile)

Kopioi tiedosto talteen! Validi XML-tiedosto on valmis lähetettäväksi CSC Virta-julkaisutietojen SFTP-palvelimelle!

 


Ohjeet xml-tiedoston lähettämiseen SFTP-palvelimelle löytyy Virta-julkaisutiedot sivuilta.
VIRTA-julkaisutietopalvelu

 

Apu- ja tukipyynnöt ohjelman käytöstä voi lähettää VIRTA-kehitystiimin virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi osoitteeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels