Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käsittelyprosessi

Useasta organisaatiosta tulleiden julkaisujen käsittelyprosessi on seuraava:

a) kaikkien organisaatioiden alkuperäiset tiedot säilytetään omina tietueinaan

b) yhteisjulkaisua varten muodostetaan uusi tietue, joka korvaa alkuperäiset esim. JUULIssa (ks. valittavat tiedot ao. taulukossa)

c) ristiriitaiset tiedot näkyvät kaikille yhteisjulkaisun raportoineille organisaatioille virheraportilla

 

Elementtien käsittely yhteisjulkaisuissa (alustava)

Elementti

Käsittely yhteisjulkaisussa

Mikä tieto valitaan yhteisjulkaisutietueeseen?

 (= alla olevan mukainen tieto säilytetään yhteisjulkaisutietueessa (näkyy esim. JUULIssa) niin kauan, kunnes ristiriitaisuudet korjataan organisaatioista käsin. Virheilmoitus kaikkiin julkaisun lähettäneisiin organisaatioihin.)

<OrganisaatioTunnus>

Uusi elementti (alkuperäisten julkaisujen organisaatiotunnus-julkaisun tunnus -organisaatiokohtainen tunnus)

 

<IlmoitusVuosi>

Yksi

Pienin

<JulkaisunTunnus>

Uusi elementti (alkuperäisten julkaisujen organisaatiotunnus-julkaisun tunnus -organisaatiokohtainen tunnus)

 

<JulkaisunTilaKoodi>

Julkaisun tila yhteisjulkaisutietueessa aina 9

9

<JulkaisunOrgTunnus>

Uusi elementti (alkuperäisten julkaisujen organisaatiotunnus-julkaisun tunnus -organisaatiokohtainen tunnus)

 

<YksikkoKoodi>

Useita

Kaikki

<JulkaisuVuosi>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<JulkaisunNimi>

Yksi

pisin

<TekijatiedotTeksti>

Yksi

pisin

<TekijoidenLkm>

Yksi

isoin

<SivunumeroTeksti>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<Artikkelinumero>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<AvainsanaTeksti>

Useita

 

<ISBN>

1-2

Eniten esiintyneet 2 kpl / ensimmäisenä raportoitu

<JufoTunnus>

Yksi

Lopullinen JUFO-tietokannasta

<JufoLuokkaKoodi>

Yksi

Lopullinen JUFO-tietokannasta

<JulkaisumaaKoodi>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<LehdenNimi>

Yksi

Lopullinen JUFO-tietokannasta

<ISSN>

1-2

Eniten esiintyneet 2 kpl / ensimmäisenä raportoitu

<VolyymiTeksti>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<LehdenNumeroTeksti>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<KonferenssinNimi>

Yksi

Lopullinen JUFO-tietokannasta

<KustantajanNimi>

Yksi

Lopullinen JUFO-tietokannasta

<KustannuspaikkaTeksti>

Yksi

Pisin

<EmojulkaisunNimi>

Yksi

Pisin

<EmojulkaisunToimittajatTeksti>

Yksi

Pisin

<JulkaisutyyppiKoodi>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<TieteenalaKoodi>

Useita

Eniten esiintyneet 6 kpl

<KoulutusalaKoodi>

Useita

Eniten esiintyneet 6 kpl

<YhteisjulkaisuKVKytkin>

Yksi

isoin

<YhteisjulkaisuSHPKytkin>

Yksi

isoin

<YhteisjulkaisuTutkimuslaitosKytkin>

Yksi

isoin

<YhteisjulkaisuMuuKytkin>

Yksi

isoin

<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>

Yksi

isoin

<YhteisjulkaisuYritysKytkin>Yksiisoin

<JulkaisunKieliKoodi>

Yksi

Ensimmäisenä raportoitu

<AvoinSaatavuusKoodi>

Yksi

(ensisijaisuusjärjestys: 2,1,0,9)

<RinnakkaistallennettuKytkin>YksiIsoin
<RinnakkaistallennettuOsoiteTeksti>Useita 

<EVOjulkaisuKytkin>

Poistuva kenttä

 

<DOI>

Yksi

 

<PysyvaOsoiteTeksti>

Useita

 

<LahdetietokannanTunnus>

Useita

 

<Sukunimi>

Useita

 

<Etunimet>

Useita

 

<YksikkoKoodi>

Useita

 

<ORCID>

Useita

 

<HankenumeroTeksti>

Useita

 

<RahoittajaOrgTunnus>

Useita

 

  • No labels