Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fiMilloin ja miten VIRTA-julkaisutietopalveluun voi liittyä mukaan?

VIRTA-julkaisutietopalvelu kerää julkaisutietoja julkishallinnon organisaatioilta: yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta, tutkimuslaitoksilta ja yliopistosairaaloilta. OKM:n hallinnon alaisilla korkeakouluilla tämä liittyy velvollisuuteen raportoida julkaisut vuosittain. Muut organisaatiot ovat tehneet asiasta OKM:n kanssa sopimuksen.

Myöhemmin palvelun kautta tullaan mahdollisesti keräämään myös muiden tiedontuottajien, esim. yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden julkisuja. Asiasta on keskusteltu Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto  -hankkeen ohjaus- ja johtoryhmissä syksyllä 2020.

Missä yhteisjulkaisun tietoja käytetään?

Yhteisjulkaisu näkyy yhtenä julkaisuna Tiedejatutkimus.fi -portaalissa, ja korvaa aiemmin ilmoitetut osajulkaisut (alkuperäiset julkaisutietueet). Alkuperäisistä julkaisutietueista poimitaan esim. tekijätiedot. Tietoja hyödyntävästä palvelusta riippuu, käyttääkö yhteisjulkaisun vai alkuperäisten tietoja. Jos eri organisaatioiden raportoimien julkaisujen välillä on ristiriitaisia tietoja, ne menevät tiedoksi jokaiseen raportoineeseen organisaatioon sekä Extra-Vipuseen.

Miten OKM-tiedonkeruun pakollinen tieto voi olla vapaaehtoinen VIRTA-tiedonsiirrossa?

Julkaisun voi siirtää tietovarantoon, vaikka tiettyjä OKM:n tiedonkeruussa pakollisia tietoja puuttuisi (esim. tieteenala). Puutteellisilla tiedoilla olevat julkaisut näkyvät tiedejatutkimus.fi-palvelussa, sekä ovat hyödynnettävissä esim. rahoittajan palvelussa. Tietoja voi täydentää milloin tahansa. Kevään tiedonkeruussa tietovarannosta poimitaan ainoastaan ne julkaisut, jotka täyttävät OKM-kriteerit. Julkaisut, joista puuttuu OKM:n tiedonkeruun kannalta pakollisia tietoja, ja jotka halutaan ilmoittaa mukaan vuotuiseen tiedonkeruuseen, on täydennettävä määräaikaan mennessä. Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan vuosittain sivulla Julkaisutiedonkeruun aikataulu.

Mikä on julkaisun organisaatiokohtainen ID? Entä jos omassa järjestelmässä ei ole sellaista?

ID eli JulkaisunOrgTunnus on vapaamuotoinen kenttä ja se voi olla käytännössä mitä tahansa, esimerkiksi juokseva numero tai urn-osoite. Tärkeää kuitenkin on, että jokaisella yhdestä organisaatiosta raportoitavalla julkaisulla on eri ID. Sen avulla julkaisuja voi tarvittaessa korjata jälkeenpäin. Tunnus voi myös olla sellaisessa muodossa, että sen avulla julkaisuvuosi on jäljitettävissä, mikä saattaa helpottaa tietojen käsittelyä tutkimusorganisaation päässä, esim. 20150001, 20150002, 20150003 jne.

Miten julkaisuille liitetään hankenumero?

Hankenumerot voidaan palauttaa julkaisuille suoraan rahoittajan palvelusta. Kun tutkija poimii julkaisut rahoittajan palveluun VIRTA-julkaisutietopalvelusta, palautuu hankenumero VIRTAan. Organisaatiot voivat halutessaan lukea VIRRAsta omien julkaisujensa hankenumeroita.

Julkaisuille on teknisesti mahdollista raportoida hankenumeroita suoraan korkeakouluista ja muista organisaatioista, mutta elementtien määrittelytyö on vielä osin vahvistamatta. 

 


Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän linjaukset: https://wiki.eduuni.fi/x/M5z4Ag 

2 Comments

  1. Unknown User (peltohe2@lpt.fi)

    Onko jo tiedossa, käytetäänkö tiedonkeruussa samaa KOTA-tiedonkeruun tietuemuotoa? Kerättävät tiedot olisi hyvä tietää varhaisessa vaiheessa, jotta pääsemme tekemään sovellusta tietojenkeruuseen omassa AMKissa.

    Heli Peltola, LAMK

     

  2. VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta kerättävät tiedot perustuvat edelleen OKM:n tiedonkeruukäsikirjaan.Vuoden 2015 julkaisutiedonkeruun ohjeistus julkaistaan todennäköisesti helmikuun lopulla. Jatkossa uusia kerättäviä kenttiä voi tulla esim. tutkijatunnisteisiin liittyen, mutta näistä ei ole vielä OKM:n päätöstä.