CSV-XML-muuntotyökalun avulla OKM:n tiedonkeruuvaatimusten mukaisen CSV-tiedoston voi helposti muuttaa VIRTA-julkaisuskeeman mukaiseksi XML-tiedostoksi. Työkalu on tarkoitettu erityisesti niille organisaatioille, joiden järjestelmistä ei automaattisesti saa muodostettua VIRTA-skeeman mukaista XML-tiedostoa. Työkalu on kuitenkin vapaasti muiden käytettävissä, ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi oman organisaation julkaisuaineiston tarkastamiseen.


Työkalua ylläpidetään niin kauan kuin sille on tarvetta. Alla julkaistu versio tarkistaa tiedot vuosien 2015-2020 julkaisutiedonkeruumääritysten mukaisesti. Käytä kyseisen vuoden csv-mallitiedostoa.


Tarkistakaa että käytössänne on viimeisin xsd-versio XML-validointia varten.


 

Ohjeet ja virhetilanteet

Apu- ja tukipyynnöt ohjelman käytöstä voi lähettää VIRTA-kehitystiimille osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi.Ajankohtaista

 • 2023-12-12 Ilmoitusvuoteen lisätty tuki vuoteen 2026 asti
 • 2023-11-17 Lisätty tarkistuksista karsittu versio XML-työkalusta vanhojen julkaisutietojen muuntamiseen
 • 2022-09-22 Tuki Ilmoitusvuoden 2022 julkaisutietojen syöttämiseen lisätty 
 • 2021-01-19: Korjattu pakollisuuksia
 • 2021-11-29: Tuki Ilmoitusvuoden 2020 julkaisutietojen syöttämiseen lisätty ja korjattu pakollisuuksia
 • 2021-02-23: Lisätty kentät AvoinSaatavuusKytkin ja JulkaisukanavaOA
 • 2020-11-26: Tuki Ilmoitusvuoden 2020 julkaisutietojen syöttämiseen lisätty
 • 2020-01-20: Työkalun versio 1.3.3 julkaistu (lisätty tuki kevään 2020 julkaisutietojen syöttämiseen)
 • 2019-01-16: Tuki kevään 2019 julkaisutietojen syöttämiseen lisätty
 • 2018-02-13: Työkalun versio 1.3.2 julkaistu
 • 2017-12-12: Työkalun versio 1.3.1 julkaistu
 • 2017-03-12: Työkalun versio 1.2.2 julkaistu

Käyttöohjeet

Aloitus - valmisohjelma ja ohjeet

Lataa (Download) alla oleva tiedosto "CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.zip"


CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter_karsittu.zip (Vanhojen julkaisutietojen tuonti)  - ilmoitusvuoteen lisätty tuki vuoteen 2026 asti


-- kehitys lopetettu

CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.zip (tuki ilmoitusvuosille 2026 asti, ei kuitenkaan uusia attribuutteja)

CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter2022.zip (22.9.2022 päivitys)

CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.zip (vanha)

CSV_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.zip (vanha)

Tiedosto sisältää ohjelman (.exe), käyttöohjeet (.chm), sekä pari malli csv-tiedostoa (.csv).

Viimeisin versio ohjelmasta ja päivitetystä käyttöohjeesta on aina haettavissa tältä sivustolta(zip-pakettina).


CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.zip-paketti purettuna omaaan hakemistoon sisältää 12 tiedostoa:

1. CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe (itse ohjelma)
2. csv-xml-ohje.chm (käyttöohje)
3. KlerksSoft.dll (KlerksSoft TextFileEncodingDetector - UTF8-tunnistamiskirjasto)
4. julkaisut.xsd (XML-skeema)
5. tyypit.xsd (XML-skeema)
6. AMK-3A-julkaisut(2020).csv (csv mallitiedosto)
7. YO-3A-julkaisut(2020).csv (csv mallitiedosto)
8. YO-3A-julkaisut(2019).csv (csv mallitiedosto)
9. Tutkimuslaitos-julkaisut(2020).csv (csv mallitiedosto)
10. dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

 

zip-paketin tiedostot on tallennettava samaan hakemistoon (esim. C:\CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter ) ja ohjelma on ajettava sieltä toimiakseen oikein.

Loki-tiedosto
tallentuu myös samaan hakemistoon mistä ohjelma käynnistetään. Loki.txt luodaan tarvittaessa ohjelman käynnistyessä.
Lokitiedoston voi siis halutessa poistaa jos se esim. kasvaa liian isoksi.

CSV-muotoinen tarkistusloki.csv kerää virheet taulukkomuotoon Excelissä käsiteltäväksi. Tarkistusloki.csv luodaan aina uudestaan validoinnin yhteydessä.
Jos ei löydy virheitä tiedosto on tyhjä.

Ohjelmaa on testattu Windows 7, 8.1 ja 10 käyttöjärjestelmissä.
Ohjelma vaatii toimiakseen että koneseen on asennettu vähintään .NET Framework v4.0 (jos ei jo ole asennettu se on asennettava ensin),
löytyy asennus paketista (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe) tai sen voi ladata Microsoftin sivulta:  https://www.microsoft.com/fi-FI/download/details.aspx?id=17718

Huom. Mallitiedostoissa sarake B "Vuosi" tarkoittaa julkaisun ilmoitusvuotta. Jos tiedostolla tuodaan julkaisutiedonkeruuseen kuuluvia julkaisuja (tiedonkeruun aikataulun mukaisesti), Vuosi-kenttään kirjoitetaan julkaisulle asettava ilmoitusvuosi. Esim. julkaisuvuoden 2020 julkaisu ilmoitetaan tammikuussa 2021, kenttään "vuosi" kirjataan "2020". Jos tiedostolla tuodaan vanhoja julkaisuja, esim. julkaisuvuoden 2016 julkaisu ilmoitetaan tammikuussa 2021, kenttään "vuosi" kirjataan vuosi kun julkaisu tuodaan tietovarantoon, eli esimerkin tapauksessa "2021".