Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Torstai 21.1.2016 klo 13-14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu

Nauhoite: https://connect.funet.fi/p5ape5nstpr/

Osallistujat: A-K Linna OYK, Eeva-Maria Suojärvi Xamk, Fredrik Finnberg CSC, Hanna-Mari Puuska CSC, Heile Tofferi VSSHP, Heli Peltola LAMK, Hilla Mäkelä HUMAK, J-P Pihlajakoski OAMK, Jani Koppström LaY, Janne Jämsen Aalto, Johanna Viljanen TurkuAMK, Jukka Rantasaari TY, Katri Hollo HAAGA-HELIA, Kim Holmberg RUSE, Kristian Karlström Arcada, Liisa Hallikainen LaY, Maria von Hertzen Arcada, Marja Pernu Lapin amk, Miika Nurminen JY, Minna Karvonen SeAMK, Mira Juppi FIMEA, Mira Tiilikainen OY, Neea Salo OAMK, Olli-Pekka Kaurahalme TY, Raili Toivio OY, Riitta Kokko, Raine Rapo CSC, Riitta Ruuska JAMK, Sara Lamminmäki TTL, Sinikka Luokkanen HAMK, Tampereen yliopiston ryhmä, Tiina Kenttälä-Koivumäki TAMK, Tiina Suikkanen TY, Timo Hellgren VTT, Toni Niittymäki TAMK, Tua Hindersson-Söderholm Hanken,  Vaasan yliopiston ryhmä, Virpi Miettinen OY

Ajankohtaiset asiat

1.Pilotoinnin aikataulu

  1. Tiedonsiirron avaus (tammikuu)
  2. Tiedonsiirron testaus (helmikuu)
  3. Julkaisutiedonkeruun tiedot viimeistään 14.3.2016
  4. Duplikaattien ja ristiriitaisten julkaisutyyppien tarkistukset ja korjaukset (huhtikuu)

 

Tunnusten tekemiseen tarvitaan pilottiorganisaatioilta seuraavat tiedot (tiedot sähköpostilla virta-julkaisut@postit.csc.fi)

  • Organisaatioden täydelliset nimet kullekin tunnukselle
  • yhteystieto organisaatiolle (sähköpostiosoite)
  • IP-osoitteet organisaatioittain, josta SFTP-palvelimeen otetaan yhteyttä
  • Lisäksi tarvitaan SSH avaimet

  Tässä vaiheessa tehdään tietosisältöjen tarkistukset. Duplikaatti- ja yhteisjulkaisutarkistukset tehdään huhtikuussa.


2. CSV-XML-muuntotyökalu

Työkalu löytyy confluencesta: CSV-XML-muuntotyökalu, josta sen voi ladata itselleen. Ennen XML-tiedoston muodostamista ohjelma tarkistaa mm. tiedostomuodon oikeellisuudet (csv, UTF-8) sekä sisällön virheet. Tiedoston tulee olla vuoden 2015 mallitiedoston mukainen, eikä esim. sarakkeita saa puuttua. Ohjelma tuottaa XML-tiedoston, jonka voi ladata VIRTA-julkaisutietopalveluun.

Sivustolta löytyvät myös käyttöohjeet, joita päivitetään sitä mukaa, kun uusia versioita julkaistaan. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä virta-julkaisut@postit.csc.fi.

Ohjelmaa voi käyttää myös csv-muotoisessa tiedonkeruussa csv-tiedoston tarkistamiseen ennen sen lähettämistä.

Kysymys: Pitääkö muiden kuin pilottien  tuoda tänä kevääänä csv:nä, vaikka olisi valmius tuoda XML:nä?

Vastaus: Tällä hetkellä jo paljon pilotteja, joten ei oteta vielä tämän vuoden tiedonkeruuseen ei otetaä muilta. Muut voivat liittyä myöhemmässä vaiheessa, kun tämän vuoden tiedonkeruu on hoidettu. Muilta kuin piloteilta vuoden 2015 tiedot kerätään csv-tiedostoina.

 

3. Tiedonsiirto VIRTA-julkaisutietopalveluun

Tiedonsiirron toteutukseen useita tapoja korkeakoulypäässä. Tiedonsiirtoa varten VIRTA-julkaisutietopalveluun tehdään juti-niminen käyttäjä sftp-palvelimelle. Sieltä löytyy alikansio kullekin organisaatiolle, jonne tulisi siirtää xml-tiedosto alikansioon. Tiedoston nimi on vapaa, mutta sen tulee päättyä xml-päätteeseen. Noin 1-2 tunnin päästä tiedonsiirrosta pitäisi tulla latausraportti sähköpostiin, josta käyvät ilmi myös virheet. Samassa XML-tiedostossa kukin organisaatiokohtainen julkaisutunnus voi esiintyä vain kerran.

Kysymys piloteille: Poistetaanko tiedosto sftp-palvelimelta tiedostot, kun ne on ladattu sisään? (Käytäntöä voidaan jatkossa tarvittaessa muuttaa)

Pilotit: ok.


4. VIRTA-julkaisutietopalvelun lukurajapinta (REST)

Koneluettava rajapinta, josta voi hakea json- tai xml-muodossa joko kaikki julkaisut tai tietyin hakukriteerein (julkaisun nimi, tekijän nimi jne.).

Tällä hetkellä rajapinta on testausvaiheessa. Julkaistaan sen jälkeen.

Organisaatioiden VIRTAan tuottamat tiedot saatavilla rajapinnan kautta.

 

Seuraavat kokoukset

 

Pe 12.2. klo 13-14.30

Pe 4.3. klo 13-14.30

Pe 1.4. klo 13-14.30

Pe 29.4. klo 13-14.30

Pe 3.6. klo 13-14.30

 

 

 • No labels