Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

VIRTA-julkaisutietopalvelussa tutkimusorganisaatiot säilyttävät kopiota osasta oman tutkimustietojärjestelmänsä tai julkaisurekisterinsä tietosisältöä (vrt. VIRTA-Opintotietopalvelu sisältää soveltuvin osin kopiot korkeakoulujen opintotietojärjestelmistä).Tiedon tuottajan näkökulmasta tietovaranto on tekninen ratkaisu, jolla tietoja siirtyy tietojärjestelmistä toisiin – tieto avataan muiden käyttöön. Tavoitteena on, että VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittyvät julkaisutiedot ajantasaisesti kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista - myös mahdollisilta osin historiasta.

 

 

  • No labels