Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voidaan hyödyntää erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin.

Korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot saavat VIRTA-julkaisutietopalvelusta ajantasaista vertailutietoa omasta ja muiden organisaatioiden julkaisutoiminnasta. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja voi vapaasti selata JUULI-julkaisutietoportaalissa www.juuli.fi

Lisäksi OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu toteutetaan jatkossa kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Rajapinnat

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä kahden lukurajapinnan kautta:

Tiedustelut rajapintojen käyttöoikeuksista: virta-julkaisut@postit.csc.fi

  • No labels