Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ryhmä on Pure-tutkimustietojärjestelmää käyttävien kansallinen käyttäjäryhmä, jossa toimii tutkimustietojärjestelmien piirissä työtä tekeviä henkilöitä. Ryhmä toimii yhteistyötahona toimittajan (Elsevier) suuntaan.

Pure-tutkimustietojärjestelmää käyttävät organisaatiot Suomessa:

Sähköpostilista: FIPure@postit.csc.fi

Ryhmän puheenjohtaja

 • Aija Kaitera, Helsingin yliopisto

Ryhmän jäsenet

 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Laura Mure, Aalto-yliopisto
 • Beatrice Bilcu, Aalto-yliopisto
 • Tuija Sonkkila, Aalto-yliopisto
 • Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Peter Blomqvist, Hanken
 • Margareta Danielsson, Hanken
 • Qingbo Xu, Hanken
 • Pekka Karhula, Helsingin yliopisto, sihteeri
 • Janne Rantanen, Helsingin yliopisto
 • Liisa Hallikainen, Lapin yliopisto
 • Eija Kumpula, Lapin yliopisto
 • Toni Raja-Hanhela, Lapin yliopisto
 • Jani Nieminen, Tampereen yliopisto
 • Tapani Lehtilä, Tampereen yliopisto
 • Petri Tonteri, Tampereen yliopisto
 • Jaana Vahtera, VTT
 • Timo Hellgren, VTT
 • Anssi Neuvonen, VTT
 • Tuula Hämäläinen, VTT
 • Eva Höglund, Åbo Akademi
 • Kimmo Borg, Åbo Akademi
 • Niklas Grönblom, Åbo Akademi
 • Yrsa, Neuman, Åbo Akademi


FIPure-posteri Tuha-seminaarissa 19.4.2017


Finnish Pure User Group FIPure

The national network of CRIS administrators of Pure Elsevier current research information system.

There are 6 implementations in Finland: Aalto University, Hanken School of Economics, University of Helsinki, University of Lapland, Tampere UniversityVTT Technical Research Centre of Finland.

Email: FIPure@postit.csc.fi

Chair of the group

 • Aija Kaitera, University of Helsinki

Participants

 • Pekka Karhula, University of Helsinki, Secretary
 • Janne Rantanen, University of Helsinki
 • Peter Blomqvist, Hanken School of Economics
 • Margareta Danielsson, Hanken School of Economics
 • Qingbo Xu, Hanken School of Economics
 • Liisa Hallikainen, University of Lapland
 • Eija Kumpula, University of Lapland
 • Toni Raja-Hanhela, University of Lapland
 • Yrjö Lappalainen, Tampere University
 • Petri Tonteri, Tampere University
 • Anne Sunikka, Aalto University
 • Laura Mure, Aalto University
 • Beatrice Bilcu, Aalto University
 • Tuija Sonkkila, Aalto University
 • Leena Huiku, Aalto University
 • Jaana Vahtera, VTT

 • Timo Hellgren, VTT
 • Anssi Neuvonen, VTT
 • Tuula Hämäläinen, VTT


Poster at Tuha seminar 19.4.2017.




 • No labels