Perustamisensa jälkeen tietomalliryhmä työskenteli kolmessa aiheittain muodostetussa alaryhmässä, joiden tehtävänä oli tunnistaa aihealueensa keskeiset käsitteet sekä hahmotella käsitepiirteitä. Tälle sivulle on koottuna kaikkien alaryhmien kokoonpanot sekä niiden työhön liittyneet dokumentit ja linkit.

1. Tutkimuksen tuotokset -alaryhmä

Ryhmän tehtävänä on  määrittellä tutkimustoiminnan tuotoksiin (julkaisut, meriitit ja muut tuotokset) liittyviä käsitteitä.

Kokoonpano
 • Leena Huiku, Aalto-yliopisto (puheenjohtaja)
 • Miika Alonen, CSC
 • Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Liisa Hallikainen, Lapin yliopisto
 • Olli-Pekka Kaurahalme, Turun yliopisto
 • Katja Kiviharju, Taideyliopisto
 • Hanna-Mari Puuska, CSC
 • Simo Riikonen, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto
Yhteinen käsitetaulukko

Tutkimuksen tuotokset käsitteet
Tutkimuksen tuotokset -käsitehierarkiaa
(luonnos 9.12.2014)

Lähteet

Tuttkimuksen tuotoksiin liittyviä käsitteitä (Leena Huiku 12.12.2014)

Kansainvälisiä

Summary Report–Evolution of Open Access Policies and Availability, 1996-2013. European Commission. 2014

EuroCRIS/CERIF:

http://www.eurocris.org/Index.php?page=CERIFreleases
http://www.eurocris.org/ontologies/

CASRAI:
http://casrai.org/
 VIVO: 

http://www.vivoweb.org/

Kansallisia

OKM:n tiedonkeruukäsikirjat
Julkaisufoorumi (julkaisukanavat)

XDW-tietomalli (julkaisu, taidealan julkaisu, meriitit)
TENKin ansioluettelomalli (meriitit, tekijöiden roolit)
http://www.openaccess.fi/
http://www.tsv.fi/tunnus/
(vertaisarviointi)
TUTKI-tietomallityöryhmä: Meriitit

2. Tutkimuksen organisointi -alaryhmä

Ryhmän tehtävänä on  määritellä tutkimustoiminnan organisointiin (henkilöt, sisäiset organisaatiot, laitokset, tiedekunnat, tutkijakoulut, tohtorikoulut, tutkimusryhmät, tutkimusalueet) liittyviä käsitteitä.

Kokoonpano
 • Anne Lehto, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
 • Miika Alonen, CSC
 • Pertti Tikkanen, Oulun yliopisto
 • (Irma Pasanen, Aalto)
Yhteinen käsitetaulukko:

Tutkimuksen organisointi käsitteet

Lähteitä (alustava lista):
 • XDW Korkeakoulujen tietomalli 2.4

 • olemassa olevat luokitukset ja sanastot

  • YSA, YSO, kirjastojen ylläpitämät sanastot ja luokitukset

  • Oksa

  • JHS

  • Valtioneuvoston termipankki Valter (korkeakoulusanasto)

  • Tepa-termipankki (Sanastokeskus )

 • yliopistolaki

 • Tutkijoiden eurooppalainen peruskirja: Säännöstö tutkijoiden työhönotosta. European Commission. (LH)  http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/eur_21620_fi.pdf

 • OKM  (muut ministeriöt?)

 • yliopistot (Aalto, HY, ISY,  JoY, JY, LY, OY, SHH, Taideyliopisto, TaY, TY, TY, VY, ÅA + MPKK, ml.yliopistojen johtosäännöt)

 • tutkimuslaitokset

 • rahoitusorganisaatiot (SA, Tekes, säätiöt jne)

 • Juuli.fi?

 • PRH, SFS

 • Tiedonkeruukäsikirja

 • Research.fi -portaali (AL)
 • Kansainväliset sanastot/tietomallit

  • EuroCRIS/CERIF 

  • CASRAI

  • VIVO 

  • Lattes (Brasilia)

3. Tutkimusprojektit -alaryhmä

Ryhmän tehtävänä on  määrittellä tutkimusprojekteihin liittyviä käsitteitä, kuten rahoitus, ohjaus, projektinhallinta ja dokumentit (hakemukset, suunnitelmat, projektikansio.

Kokoonpano
 • Markku Niemi, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
 • Miika Alonen, CSC
 • Soile Haverinen, Turun yliopisto
 • Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto
 • Susanna Näreaho, Metropolia ammattikorkeakoulu
Yhteinen käsitetaulukko

Tutkimusprojekti käsitteet

Lähteet

Casrai research acrivity dictionary: http://dictionary.casrai.org/research-activity-profile-draft