HUOM! RYHMÄN TOIMINTA ON SIIRTYNYT AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATION PIIRISSÄ TOTEUTETTAVAKSI. TÄMÄ SIVU ON VANHENTUNUT.

Tälle sivulle keräämme aineistoja datapolitiikan tekemiseen ja toteuttamiseen liittyen.

Ryhmän kokoamat ohjeistukset

Suomalaisia ja ulkomaisia tutkimusaineisto-ohjeita

Check-list: tutkimusaineistojen peruskäsitteitä

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston opas

Ohjeet ja linkit

Tutkimusorganisaatiot:

Aalto yliopiston datapolitiikka suomeksi ja englanniksi

Diakonian opas

Hankenin opas

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikka, HY:n wikissä (edellyttää kirjautumista Haka-tunnuksilla) ja Avoin tiede ja tutkimus-sivustolla

Helsingin yliopiston aineistonhallintaopas

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka

Oulun yliopiston datapolitiikka verkossa

Oulun Yliopiston väliraportti

Oulun Yliopiston loppuraportti

Oulun Yliopiston ATT-työn esittely (ppt)

Taideyliopiston politiikka ja toteutussuunnitelma

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusdatapolitiikka

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka

THL:n datapolitiikka


Rahoittajat:

Suomen Akatemia edistää avointa tiedon saatavuutta

Horisontti2020-tutkimusaineisto-ohjeet, Horizon2020-pilottiohjeet  

LERU Roadmap for R esearch D ata  

Arkisto/säilytysasiaa, teknisempää:

Tietoarkistojen sertifikaatti.

Drambora

TRAC  (Trustworthy Repository Audit and Certification, tiukempi tekninen ohje)

Tietoa kansallisista ATT-palveluista

Kansainvälinen arkistorekisteri

OpenDoar-rekisteri

KDK/PAS   (tällä hetkellä täsmällisimpiä ohjeita pitkäaikaissaatavuuden suhteen, kattaa tosi vain harvan aineistotyypin toistaiseksi)

ATT

(Lisätietoja: Jessica Parland-von Essen (parland@csc.fi)

Avoimen tieteen käsikirja (jonne voimme myös viedä tänne karttunutta tietoa, jos haluamme)

Siellä tällä hetkellä olevat linkit:

Tuuli-ohjeryhmän kartoitus tutkimusorganisaatioiden ohjeistuksista

Tuuli-vertaistukiryhmän kartoitus rahoittajien vaatimuksista aineistonhallintasuunnitelman suhteen

Heidi Laineen artikkeli "Avatulla aineistollakin on omistajansa" 

Kansainvälistä aineistoa

Concordat on Open Research Data

LERU Roadmap for Research Data

ANDS

EU Open Data Goldbook

Current best practice for research data management policies (RECODE)

Jina Choi Wakimoto: Developing Research Data Management Services

CARDIO - assessment tool for institutions (DCC)

JISC:n ohjeet yliopistoille

Hyviä kirjoja:

Pryor, Jones & Whyte (eds): Delivering Research Data Management Services. Fundamentals of good practice. 2014.

Ray (ed): Research Data Management. Practical strategies for information professionals. 2014.

 • No labels

9 Comments

 1. Unknown User (parland@csc.fi)

  Törmäsin tällaiseen:  How to find an appropriate research data repository? http://blogs.plos.org/tech/how-to-find-an-appropriate-research-data-repository/

  -- Tämä kysymys nousi esiin muutaman kerran ATT-osaajakoulutuksen ensimmäisessä tapaamisessa

 2. Unknown User (wrydman@csc.fi)

  Katja Kiviharju (15.10.2014)

  Tässä Taideyliopistossa eteen tulleita kysymyksiä tutkimusaineistoista:

  • tutkimusaineistoon liittyvät eettiset kysymykset, mikä voi olla julkista ja mikä salassa pidettävää
  • lupa-asiat, mitä kysytään ja miten, mihin kaikkeen tarvitaan lupa à tekijänoikeudet
  • missä säilytetään, mitä säilytetään, kuka saa aineistoja katsoa
  • mikä on yo:n aineistonhallintasuunnitelma ja esim. voisi olla joku check-list tutkijoille
  • mitä tapahtuu tutkimushankkeen päätyttyä, jätetäänkö aineisto säilytykseen vai tuhotaanko
  • Maria Rehbinder on tehnyt Aalto ARTSiin lupadokumentin, jota tutkija voi käyttää esim. haastatellessaan ihmisiä
  • tekniset aspektit; aineiston migraatiokysymys (tuoreuttaminen/vastuu, kuka tekee)
  • kuka "omistaa" tutkimusaineiston (onko materiaali automaattisesti yliopiston "omaa")? Saako tutkijan omiin arkistoihin "jäädä" aineistoa? Onko väitöskirjaa tekevän ja post docin välillä eroja? 
  • onko taideteos aineisto? 
  • mitkä versiot mahdollisesti muokatusta, eri versioidusta teoksesta säilytetään? Jotkut tutkijathan muokkaaavat tutkimuksen aikana teoksista eri versioita. 
  • entä fyysiset objektit – onko esine myös aineistoa?
 3. Unknown User (wrydman@csc.fi)

  Sinikka Eskelinen (20.10.2014)

  Kysymys Oulun yliopistosta: Avoin tieteellinen julkaiseminen Suomen Akatemian hakemukseen:

  Suomen Akatemian haussa tänä vuonna on uutta avoin tieteellinen julkaiseminen. Tutkijat kysyvät, miten tämä toteutetaan,  kun omalla  yliopistolla ei ole mitään avointa arkistoa eli arkistoa, josta löytyisi tutkijoiden full text-artikkelit kaikkien saataville.

   OKM:n asettamaan Avoin tiede ja tutkimus ATT-hankkeessa suunnitellaan ohjeita avoimeen julkaisemiseen ja avoimeen  tutkimusaineistojen käyttöön.  Aikataulu on vuoden 2014  loppuun.   Oulun yliopiston tutkimushallinnossa on tehty linjaus,  että ei ole järkevää tehdä yliopistokohtaisia ohjeita, koska usein julkaisuissa on tekijöitä monesta yliopistosta ja monesta maasta.   Koska tulossa on ATT-ohjeet ja kustantajat ovat muuttamassa käytäntöjään avointa julkaisupolitiikkaa kohti, ei ole tässä vaiheessa tarpeellista tehdä yliopistokohtaisia julkaisupankkeja, vaan siirtymäkaudella voi käyttää   avoimia foorumeita, esim. ResearchGate-portaalia.  Suomen Akatemian hakemukseen  tutkijoiden kannattaa kirjoittaa,  että he noudattavat Avointiede-käsikirjan ohjeita (saatavissa avointiede-sivuilta) ja pyrkivät saattamaan julkaisunsa tiedeyhteisön luettavaksi mahdollisimman avoimesti.  Yksi mahdollisuus on tutkijan omat kotisivut, mutta sen näkyvyys ei tietenkään ole kovin laaja.

 4. Unknown User (wrydman@csc.fi)

  Katja Kiviharju (13.11.2014)

  Taideyliopistosta laitan vielä yhden asian, joka tuli esiin TaiY:n eettiselle toimikunnalle osoitetussa lausuntopyynnössä. Kyseessä on tapaus, jossa tutkitaan lapsia ja yhtenä tutkimusaineiston keruuvälineenä käytetään WhatsApp-sovellusta. Ja tästä sitten seuraa se kysymys, että kun sovelluksen omistajataho varaa tietyt oikeudet sen kautta välitettyihin viesteihin yms. niin miten siihen suhtaudutaan. Onko muilla tietämystä asian suhteen?

  t: katja

  1. Unknown User (parland@csc.fi)

   Huomasitko tämän, Unknown User (kkivihar@teak.fi)

   October, 2nd – 3rd: Seminar on Ethics of Digital Humanities in Turku

   In the beginning of October, Digin will organize and host a two day international seminar on research ethics regarding the field of internet studies and digital humanities. Registering form will open up during the week 37.
 5. Unknown User (wrydman@csc.fi)

  Helena Laaksonen (20.1.2014)

  Tietoarkiston tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjaan on lisätty uusia osioita ja yhtä osiota päivitetty. Laitan nämä tiedoksi, jos tarvitsette esim. tutkijoiden kysymyksiin vastataksenne.

  HUOM! Käsikirjan rakennetta uudistetaan tänä vuonna ja tässä viestissä olevat linkit muuttuvat. Alla olevat URLit ovat alustavia, uudet osiot eivät näynyt käsikirjan rakenteessa.

  Tiedotan, kun URLit muuttuvat.

  --

  Helena Laaksonen
  Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto / FSD

 6. Unknown User (parland@csc.fi)

  Seuraavan osaajakoulutuksen yhteyteen (osana) 22.10 on siis seuraavanlainen työpaja suunnitteilla (Eeva N. ja allekirj). Onko toiveita, kommentteja?

   

  Avoimen tieteen strategiat: käytännöllinen politiikkatyöpaja

   

  Työpajassa etsitään ratkaisuita muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  -       Miten avoin tiede ja tutkimus voidaan huomioida tutkimusorganisaatioiden strategioissa ja linjauksissa?

  -       Mitä asioita tutkimusorganisaatioiden on hyvä huomioida , kun ne valmistelevat avoimen tieteen strategioita ja linjauksia (esim. datapolitiikka, avoimen julkaisemisen linjaukset)?

  -       Miten avoimuuden strategioita (esim. datapolitiikat) jalkautetaan?

  -       Mitä käytännön toimenpiteitä/palveluita jalkauttaminen edellyttää?

  -       Miten kansallista yhteistyötä voidaan tehdä?

  Työpajan painotuksista (ja työskentelytavoista) sovitaan osallistujien tarpeiden mukaan. Työpaja on suunnattu ensisijaisesti tutkimuksen tuen, palveluiden ja hallinnon henkilöstölle. Mutta myös muita rohkaistaan osallistumaan: laaditaanhan strategiat aina tutkimusyhteisöä – ei hallintoa – varten.

 7. Unknown User (parland@csc.fi)

  Lisäsin ulkomaisten aineistojen kohdalle Open Data Goldbookin. Vaikka se onkin tehty lähinnä PSI:tä silmälläpitäen, siinä on ihan yleisestikin mielenkiintoisia asioita esim http://www.europeandataportal.eu/en/content/providing-data/open-data-goldbook

 8. Unknown User (parland@csc.fi)