TUPO-ryhmä

Puheenjohtaja: Ella Bingham, Aalto
Sähköpostilista: tuha-tupo

TUPO-ryhmä on asiantuntijaryhmä, jossa keskustellaan nimensä mukaisesti korkeakoulujohdon strategisesta tuesta ja tutkimuspoliittisesta valmistelusta. Jäseninä on tyypillisesti korkeakoulun asiantuntijoita, jotka tekevät työtä em. asioiden parissa. Lisäksi ryhmässä on asiantuntijoita Unifista, Arenesta ja Suomen Akatemiasta. Tutkimuspoliittinen valmistelu on yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa ja siihen vaikuttavat niin kansalliset kuin kansanväliset tutkimuksen trendit sekä poliittiset tahtotilat. Ryhmän tavoiteena on vertaistuki, toisilta oppiminen ja aktiivinen vuoropuhelu tutkimuspolitiikan eri toimijoiden kanssa.

Katso sivun alaosasta kokousten aiheita.


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.Ajankohtaista

Research Service Days 2018, WS 9 Research services supporting the researcher community and strategic leadership

Presentations:

RD Research service days 20180823.pptx

Mapping_the_research_support_at_UTU_MR.pptx

ResearchServiceDays2018.Ruokonen.pptx

Library_reorganization_ebingham2018.pdf

TUHA-verkosto KOTA 1.9.2015.pptx


Esitys TUHA-verkostosta KOTA-seminaarissa 1.9.2015

TUHA-verkosto KOTA 1.9.2015.pptx

 TUHA-verkoston tapaaminen 14.1.2015 Dipolissa, TUPO-verkoston ryhmätyöt

TUPO ryhmätyö Dipoli 14.1.2015.pdf


Terve!

Profi-rahoitukset ovat pyörineet yliopistoissa nyt muutaman vuoden ja minua kiinnostaisi, minkälaista tiedontuotantoa muissa yliopistoissa on Profien suhteen tehty. Olemme nyt HY:ssä miettimässä, voisimmeko tuottaa esimerkiksi julkaisuanalytiikkaa Profi-näkökulmasta.

 • Seuraatteko rahoituksen käytön lisäksi julkaisutoimintaa tai profin piirissä toimivia henkilöitä?
 • Millä käsitteellä käsittelette Profi-tietoja?
 • Onko tutkimustietojärjestelmässä Profi tiedot ja missä elementissä; projekti, yksikkö vai avainsana?


kyselee,

Aija Kaitera

HY

Linkki ohjausryhmän asialistalle: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Kokous+4.12.2017.

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Johtoryhmän kuulumiset
  2. Tutkimustietovarannon tietomallin 1. luonnos
  3. Hanketietovarannon eteneminen
  4. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehityssuunnitelma vuodelle 2018
  5. Tutkimustietovarannon portaali
 4. Tiedoksi: tietosuojalain tilannekatsaus
 5. Eurooppalaisen julkaisutietovirran pilotointi
 6. Vipusen julkaisuraportit
 7. Muut asiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Vuoden 2018 kokoukset
  2. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa keskustelemaan kokouksen aiheista tai muista tutkimustietovarantoon liittyvistä asioista!

Linkki johtoryhmän asialistalle: https://wiki.eduuni.fi/x/p4RCAw

 1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 3. Tilannekatsaus
 4. Tietosuoja-asiat: Henkilötietojen käsittely tutkimustietovarannossa
 5. OKM:n tiedonkeruu ja tietojen käyttö, Tiede-Vipunen
 6. Tutkimustietovarannon portaalin kehittäminen: benchmarking
 7. Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma
 8. Muut asiat
 9. Seuraavat kokoukset
 10. Kokouksen päättäminen

TUHA-verkostosta johtoryhmässä ovat mukana Aija Kaitera ja varajäsenenä Mari Riipinen.
Keskustellaan Blogin kommenteissa kokouksen aiheista tai muista asioista, joita verkoston asiantuntijat pitäisivät tärkeinä käsitellä johtoryhmässä.

Mitä toivon verkoston toiminnalta

Kerro, mitä toiveita sinulla on verkostoitumiselle!

 


Kokoukset

21.8.2023

8.5.2023

 • Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ella Bingham Aalto-yliopistosta.
 • Ryhmä kiitti Mari Riipistä puheenjohtajakaudesta.
 • Keskusteltiin ajankohtaisista aiheista osallistujien omissa organisaatioissa.

15.8.2022

 • Tutkijan ja tutkimuksen vastuullinen arviointi: kansainvälisiä, kansallisia ja organisatorisia aloitteita
 • TKI-rahoituksen lakiesitys
 • Profi-haku

8.4.2022

 • Profi7-hakemus: tilannekatsaus ja keskustelua yliopistojen hakemusvalmisteluista
 • Ukraina ja tutkimuspoliittinen valmistelu: näkökulmia ja ajankohtaista eri organisaatioissa
 • Ryhmän twiitti FinnARMAn twitter-tilille

3.11.2021

 • Suomen TKI-tiekartan päivitys
 • Mari R ja Ella B kertovat vierailustaan VN:n TEA-ryhmässä

20.4.2021 virtuaalivierailu OKM:ään

 • OKM:n puheenvuoro: Tiedepolitiikan vastuualue, sen tehtävät ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa
 • Avoimen tieteen vaatimukset yliopistoille/tutkijoille (esim. avoimien julkaisuiden seuranta ja rooli rahoitusmallissa)
 • Suomen EU:n elpymispaketti

2.2.2021

 • Tutkimuspoliittinen vaikuttaminen ja yhteistyömahdollisuudet Unifin ja Arenen kanssa

27.11.2020, Zoom kokous

Kokouksen agenda TUPO_asialista_27112020.docx

23.8.2017, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

26.8.2015 Tampereen yliopisto, Tampere

Tuha_Tupo_20150826v2.pdf

Kokouksen agenda TUPO Tampere 26.8.2015.docx

 13.4.2015 Tampereen yliopisto, Tampere

Kokouksen agenda TUPO Tampere 13.4.2015.docx

14.1.2015 Dipoli, Espoo

TUPO tapaaminen 14.1.2015.pdf


 • No labels