TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Heli Lehtivuori, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

Varapuheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto

Ks. työryhmän jäsenet.

Finn-ARMAn tutkimusinfrastruktuurityöryhmä edistää tietoja, hyviä toimintatapoja ja kokemuksia jakamalla ryhmän jäsenten sekä taustaorganisaatioiden työtä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä.


Tutkimusinfrastruktuuri: tarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa. Ne tukevat myös tutkijan koulutusta ja opetusta sekä ovat osa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

(Tuha-sanasto: http://uri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-158)

Tutkimusinfrastruktuurien täydentävä rahoitus

Suomen Akatemia (Tutkimusinfrastruktuurit - Suomen Akatemia)

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista ja perustamista tai olemassa olevien infrastruktuuripalvelujen vahvistamista ja laajentamista. Tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja vastata hankkeiden seurannasta.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK)

Tutkimusinfrastruktuurikomitealla on lakisääteiset tehtävät.

Jäsenet: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/toimielimet/infrastruktuurikomitea/

TIK laatii kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan:

Horizon Europe: Tutkimusinfrastruktuurit (Research Infrastructures (europa.eu)

 • 'research infrastructures' means facilities that provide resources and services for the research communities to conduct research and foster innovation in their fields, including the associated human resources, major equipment or sets of instruments; knowledge-related facilities such as collections, archives or scientific data infrastructures; computing systems, communication networks and any other infrastructure of a unique nature and open to external users, essential to achieve excellence in R&I; they may, where relevant, be used beyond research, for example for education or public services and they may be 'single sited', 'virtual' or 'distributed’. 
 • tutkimusinfrastruktuureillatarkoitetaan laitoksia ja välineitä, joiden tarjoamia resursseja ja palveluja tutkimusyhteisöt voivat käyttää tutkimustyön tekemiseksi ja innovoinnin edistämiseksi omalla alallaan; tämä käsittää tarvittavat henkilöresurssit, merkittävät laitteistot tai välineistöt; tietämykseen liittyvät resurssit, kuten kokoelmat, arkistot tai tieteelliset datainfrastruktuurit; tietojenkäsittelyjärjestelmät, viestintäverkot ja muun luonteeltaan ainutkertaisen infrastruktuurin, joka on avoin ulkopuolisille käyttäjille ja jota tarvitaan huippuosaamisen saavuttamiseksi tutkimuksessa ja innovoinnissa; niitä voidaan tarvittaessa käyttää muihin kuin tutkimustarkoituksiin, esimerkiksi koulutukseen tai julkisiin palveluihin, ja ne voivat olla yhdessä paikassa sijaitsevia, virtuaalisia tai hajautettuja.

Lähde: EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa”-asetus 2021/695 artikla 2(1).

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma pyrkii siihen, että Euroopalla on kestävät maailmanluokan tutkimusinfrastruktuurit, jotka ovat avoimesti kaikkien tutkijoiden käytettävissä. Näihin liittyvät aloitteet, strategiat ja verkostot:

Rahoitusmahdollisuudet ja -infot:

Nordic research infrastructure cooperation (Nordic research infrastructure cooperation | NordForsk)

Tutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus (Avoin tiede, avointiede.fi)

Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjaus rakentuu kolmesta yleisestä tavoitteesta sekä toimenpiteistä, joiden avulla tavoitteita toteutetaan. Ensimmäinen tavoite tukee tutkimuksen kokonaislaatua ja vaikuttavuutta. Toinen tavoite keskittyy tukipalveluihin ja -infrastruktuureihin, ja kolmannen tavoitteen tarkoituksena on selkeyttää sopimista tutkimusmenetelmiin ja -infrastruktuureihin liittyvistä oikeuksista ja ehdoista.

Tutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön sekä tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Tutkimustietovarannon infrastruktuurien tietopankki on suunnattu tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille. Palvelu edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja esittelemällä sekä tutkimusinfrastruktuurit että niiden palvelut yhtenäisellä tavalla.

Tutkimusinfrastruktuuri voi olla useamman organisaation yhteistyönä hallinnoitu laaja kansallinen tai kansainvälinen kokonaisuus. Se voi olla myös yhden korkeakoulun hallinnoima, jota käyttää sisäinen tutkimusryhmä. Sillä voi olla esimerkiksi yrityksille suunnattuja palveluita.

Tutkimusinfrastruktuurien tietomalli päivitetään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tutkimustietovarannon tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden kehitys jatkuu. Tietomalli on suunniteltu yhteistyössä Finn-ARMA-verkoston tutkimusinfrastruktuuriryhmän kanssa. Tavoite on tehdä tutkimusinfrastruktuuritietojen toimittaminen mahdolliseksi monenlaisista lähteistä ja ottaa huomioon tutkimusinfrastruktuurien verkostomainen luonne.

Yksityiskohtiin voi tutustua tutkimustietovarannon wikissä: Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.

Tutkimus- ja TKI-infrastruktuurit eri organisaatioissa

Tutkimustietovaranto / tiedejatutkimus.fitiedejatutkimus@csc.fihttps://tiedejatutkimus.fi/fi/results/infrastructures

Organisaatio

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Yliopistot

Aalto yliopisto

https://www.aalto.fi/fi/tutkimuksen-ja-opetuksen-infrastruktuurit

Helsingin yliopistoMarko Peura

https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/palvelut-tutkijoille/tutkimus-infrastruktuurit

Helsingin yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma (pdf)

Itä-Suomen yliopistoArto Koistinen

https://www.uef.fi/fi/tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuuriohjelma | Itä-Suomen yliopisto, 2021-2024 (pdf)

Jyväskylän yliopistoTimo Taskinen

https://infrabooking.jyu.fi/onlinekalenteri/jyuinfra/guest.php?page=kirjautuminen

Yhteydenotot Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, ris@jyu.fi 

Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto

https://www.oulu.fi/fi/tutkimus/tutkimusinfrastruktuurit

Svenska handelshögskolan Hanken

Taideyliopisto

Tampereen yliopistoHeli Lehtivuori & Anu Juslin

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tutkimus-yliopistossa/tutkimuksen-infrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurien yleiset periaatteet Tampereen korkeakouluyhteisössä (pdf)

Turun yliopistoElina Mäntylä

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkimusinfra

Turun yliopiston tutkimusinfrastruktuuriohjelma (pdf)

Vaasan yliopisto


Åbo Akademi

Tulanet (valtion tutkimuslaitosten yhteistyöfoorumi)Sanna Marttinenhttps://tulanet.fi/tutkimusinfrastruktuurit/

Tutkimuslaitokset

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

https://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimusinfrastruktuuri-ja-menetelmat/

Ilmatieteen laitos

Luonnonvarakeskus (LUKE)Virpi Alenius & Sanna Sorvari Sundet

https://www.luke.fi/fi/tutkimus/tutkimusinfrastruktuurit

Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Teknologian tutkimuskeskus VTT 

https://www.vttresearch.com/fi/tutkimusymparistot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työterveyslaitos

Ammattikorkeakoulut

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu  

Poliisiammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu
https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/puolueetonta-tietoa-tuotekehityksen-tueksi/tamkin-laboratoriopalvelut
Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada  

Yrkeshögskolan Novia

 • No labels