TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIT

Puheenjohtaja: Heli Lehtivuori, Tampereen yliopisto
Sähköpostilista: tuha-tutkimusinfrastruktuurit

Varapuheenjohtaja: Marko Peura, Helsingin yliopisto

Ks. työryhmän jäsenet.

Finn-ARMAn tutkimusinfrastruktuurityöryhmä edistää tietoja, hyviä toimintatapoja ja kokemuksia jakamalla ryhmän jäsenten sekä taustaorganisaatioiden työtä tutkimusinfrastruktuurien kehittämisessä.


Tutkimusinfrastruktuuri: tarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa. Ne tukevat myös tutkijan koulutusta ja opetusta sekä ovat osa tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

(Tuha-sanasto: http://uri.suomi.fi/terminology/tuha/concept-158)

Tutkimusinfrastruktuurien täydentävä rahoitus

Suomen Akatemia (www.aka.fi/tutkimusinfrastruktuurit)

Suomen Akatemia rahoittaa kansallisesti merkittävien ja tieteellistä tutkimusta edistävien tutkimusinfrastruktuurien hankkimista ja perustamista tai olemassa olevien infrastruktuuripalvelujen vahvistamista ja laajentamista. Tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää tutkimusinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja vastata hankkeiden seurannasta.

Tutkimusinfrastruktuurikomitea (TIK)

Tutkimusinfrastruktuurikomitealla on lakisääteiset tehtävät.

Jäsenet: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/toimielimet/infrastruktuurikomitea/

TIK laatii kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan:

Tutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus (Avoin tiede, avointiede.fi)

Tutkimusmenetelmien ja -infrastruktuurien avoimen saatavuuden osalinjaus rakentuu kolmesta yleisestä tavoitteesta sekä toimenpiteistä, joiden avulla tavoitteita toteutetaan. Ensimmäinen tavoite tukee tutkimuksen kokonaislaatua ja vaikuttavuutta. Toinen tavoite keskittyy tukipalveluihin ja -infrastruktuureihin, ja kolmannen tavoitteen tarkoituksena on selkeyttää sopimista tutkimusmenetelmiin ja -infrastruktuureihin liittyvistä oikeuksista ja ehdoista.

Tutkimusinfrastruktuurit tutkimustietovarannossa

Mitä tutkimusinfrastruktuurilla tarkoitetaan tutkimustietovarannossa?

Tutkimusinfrastruktuurit ovat kansallisesti merkittäviä tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön sekä tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Tutkimustietovarannon infrastruktuurien tietopankki on suunnattu tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille. Palvelu edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuurit ja niiden palvelut yhtenäisellä tavalla.

Tutkimusinfrastruktuuri voi olla useamman organisaation yhteistyönä hallinnoitu laaja kansallinen tai kansainvälinen kokonaisuus. Toisaalta se voi olla myös yhden korkeakoulun hallinnoima, jota käyttää sisäinen tutkimusryhmä. Toisaalta sillä voi olla esimerkiksi yrityksille suunnattuja palveluita. Tietomalli on suunniteltu yhteistyössä Finn-ARMA-verkoston tutkimusinfrastruktuuriryhmän kanssa, jotta tietopankki mahdollistaisi tutkimusinfrastruktuuritietojen keräämisen mahdollisimman monenlaisista lähteistä ja ottaisi huomioon tutkimusinfrastruktuurien kirjavuuden.

Tutkimusinfrastruktuurien tietomalli päivitetään vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen tutkimustietovarannon tutkimusinfrastruktuurikokonaisuuden kehitys jatkuu.

Yksityiskohtiin voi tutustua tutkimustietovarannon wikissä: Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki


Finn-ARMA-verkoston tiedotuslistalle sekä verkoston ryhmien sähköpostilistoille voi liittyä ja niiltä voi erota itse sähköpostilla tai verkossa alla olevien ohjeiden mukaan.

 • Liittyminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolla haluat listalle liittyä
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi 
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): subscribe <listan nimi> <etunimesi> <sukunimesi>
   • Esimerkiksi: subscribe tuha-verkosto Maija Meikäläinen

 • Eroaminen sähköpostilla:

 1. Lähetä viesti siitä sähköpostiosoitteesta, jolta haluat lopettaa sähköpostilistan tilauksen
 2. Lähetä sähköposti osoitteeseen: sympa (at) postit.csc.fi
 3. Jätä varsinainen viesti tyhjäksi
 4. Kirjoita otsikkokenttään (Subject): unsubscribe <listan nimi>
   • Esimerkiksi: unsubscribe tuha-verkosto

 • Liittyminen ja eroaminen verkossa:

 1. Mene osoitteeseen: https://postit.csc.fi/sympa/info/<listan nimi>
 2. Valitse vasemmasta navigaatiosta joko "subscribe" tai "unsubscribe"
 3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään
 4. Lähetä viesti.

Tutkimus- ja TKI-infrastruktuurit eri organisaatioissa

Tutkimustietovaranto / tiedejatutkimus.fitiedejatutkimus@csc.fihttps://tiedejatutkimus.fi/fi/results/infrastructures

Yliopistot

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Aalto yliopisto
Helsingin yliopistoMarko Peura
Itä-Suomen yliopistoArto Koistinen
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan Hanken

Taideyliopisto

Tampereen yliopistoHeli Lehtivuori & Anu Juslin
Turun yliopistoElina Mäntylä
Vaasan yliopisto


Åbo Akademi

Tutkimuslaitokset

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Ilmatieteen laitos

Luonnonvarakeskus (LUKE)Virpi Alenius & Sanna Sorvari Sundet
Maanmittauslaitos

Ruokavirasto

Suomen ympäristökeskus

Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työterveyslaitos

Ammattikorkeakoulut

Yhteyshenkilö

Verkkosivu & ohjelma/periaatteet

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu  

Poliisiammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada  

Yrkeshögskolan Novia


 • No labels