You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

ORCID-YHTEISTYÖRYHMÄ

Toiminta siirretty PID-verkoston yhteyteen keväällä 2021.
Sähköpostilista: orcid-yhteistyoryhma

ORCID-yhteistyöryhmä perustettiin 12.11.2015 edistämään ORCID-tunnisteen omaksumista ja hyödyntämistä Suomessa. Tunniste on sen jälkeen vakiintunut käyttöön ja Suomen ORCID-konsortio on toiminnassa. Työryhmän alkuperäinen funktio on pitkälti täytetty. ORCID-tunnisteesta on tullut yksi pysyvä tunniste muiden tunnisteiden joukossa. Tällä hetkellä mielenkiinto kohdistuu pysyvien tunnisteiden, hallinnointiin, hyödyntämiseen ja niiden muodostaman verkoston tuottamien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

ORCID-yhteistyöryhmän toiminta on lakannut ja asiat, jotka liittyvät ORCID-id:n hyödyntämiseen pysyvänä tunnisteena siirtyvät PID-verkostoon.

Suomen ORCID-konsortion (20 jäsentä 2021) toiminta jatkuu ennallaan ja sen piirissä edistetään edelleen muita yhteistyöryhmän tehtäviin sisältyneitä asioita. 

Pysyvien tunnisteiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita varten on perustettu avoin PID-verkosto, johon kaikki asiasta kiinnostuneet ORCID-yhteistyöryhmän jäsenet ovat tervetulleita mukaan. Tarkemmat ohjeet ovat verkoston wiki-sivulla.

Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä on perustettu 12.11.2015 TUHA-koordinaatioryhmän kokouksessa. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Aija Kaitera Helsingin yliopistosta ja sihteerinä Walter Rydman CSC:ltä.

Tutkijatunniste.fi-verkkosivusto

Yhteistyöryhmän seuraava kokous

Yhteistyöryhmän seuraava kokous järjestetään etäkokouksena keskiviikkona 20.12. klo 10.30-11.30. Etäyhteyosoite: https://connect.funet.fi/Orcid

Tapahtumia

  • Tutkijan tietojen hallinta -työpaja 2.9.
    • CSC järjestää MyData 2016 -konferenssin  yhteydessä perjantaina 2.9.2016 klo 9.00-10.30 työpajan, jonka teemana on Tutkijan tietojen hallinta.
  • ORCID-seminaari 22.4.2016
    • Konsortiojäsenyydestä kiinnostuneille organisaatioille järjestettiin perjantaina 22.4. keskustelutilaisuus Helsingin yliopistolla. Kysymyksiin oli vastaamassa mm. ORCIDin Euroopan aluejohtaja Josh Brown ja Balviar Notay kertoi Jiscin kokemuksia ORCID konsortion perustamisesta.

Yhteistyöryhmän tavoitteet ja tehtävät

Tavoitteena on edistää ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän (http://orcid.org) tunnettuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä Suomessa.

Ryhmän tehtävät:

  • jakaa kokemuksia ORCID-tunnisteen käyttöönotosta
  • keskustella ORCID-ryhmäjäsenyyteen ja yhdistämispalvelun kehittämiseen liittyvistä asioista
  • välittää tietoa ORCIDin kansainvälisestä ja kansallisesta kehityksestä.

Kansallinen ORCID-konsortio

Yhteistyöryhmän kokoukset

Taustaa ja lisätietoja

Palaute ja tekniset kysymykset  • No labels