Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1


Ryhmä on Pure-tutkimustietojärjestelmää käyttävien kansallinen käyttäjäryhmä, jossa toimii tutkimustietojärjestelmien piirissä työtä tekeviä henkilöitä. Ryhmä toimii yhteistyötahona toimittajan (Elsevier) suuntaan.

Pure-tutkimustietojärjestelmää käyttävät organisaatiot Suomessa: Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Sähköpostilista: FIPure@postit.csc.fi

Ryhmän puheenjohtaja

Leena Huiku, Aalto-yliopisto

Ryhmän jäsenet

 • Aija Kaitera, Helsingin yliopisto
 • Pekka Karhula, Helsingin yliopisto, sihteeri
 • Janne Rantanen, Helsingin yliopisto
 • Peter Blomqvist, Hanken
 • Margareta Danielsson, Hanken
 • Qingbo Xu, Hanken
 • Liisa Hallikainen, Lapin yliopisto
 • Eija Kumpula, Lapin yliopisto
 • Toni Raja-Hanhela, Lapin yliopisto
 • Yrjö Lappalainen, Tampereen yliopisto
 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Laura Mure, Aalto-yliopisto
 • Beatrice Bilcu, Aalto-yliopisto
 • Tuija Sonkkila, Aalto-yliopisto
 • Jaana Vahtera, VTT

 • Timo Hellgren, VTT
 • Anssi Neuvonen, VTT
 • Tuula Hämäläinen, VTT


FIPure-posteri Tuha-seminaarissa 19.4.2017


Finnish Pure User Group FIPure

The national network of CRIS administrators of Pure Elsevier current research information system.

There are 6 implementations in Finland: Aalto University, Hanken School of Economics, University of Helsinki, University of Lapland, Tampere UniversityVTT Technical Research Centre of Finland.

Email: FIPure@postit.csc.fi

Chair of the group

Leena Huiku, Aalto University

Participants

 • Aija Kaitera, University of Helsinki
 • Pekka Karhula, University of Helsinki, Secretary
 • Janne Rantanen, University of Helsinki
 • Peter Blomqvist, Hanken School of Economics
 • Margareta Danielsson, Hanken School of Economics
 • Qingbo Xu, Hanken School of Economics
 • Liisa Hallikainen, University of Lapland
 • Eija Kumpula, University of Lapland
 • Toni Raja-Hanhela, University of Lapland
 • Yrjö Lappalainen, Tampere University
 • Anne Sunikka, Aalto University
 • Laura Mure, Aalto University
 • Beatrice Bilcu, Aalto University
 • Tuija Sonkkila, Aalto University
 • Jaana Vahtera, VTT

 • Timo Hellgren, VTT
 • Anssi Neuvonen, VTT
 • Tuula Hämäläinen, VTT


Poster at Tuha seminar 19.4.2017.
 • No labels