Avaintavoiteet:
Luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan
korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnitymistä ja
työllistyvyyttä.

Vahvistetaan korkeakoulun ja työelämän välistä yhteiskehittelyä,
jossa opiskelijat oppivat ja työelämä sekä korkeakouluopetus
uudistuvat.

Miksi Toteemi?
Ihminen, jolla on toteemi, kokee omaavansa toteeminsa voimia
ja olemusta. Toteemi voi yhdistää myös joukkoa ihmisiä tai
kokonaista heimoa.

Lisätietoa:
www.amktoteemi.fi
www.facebook.com/amktoteemi/

Projekipäällikkö Hannu Kotila etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi
Projektikoordinaattori Johanna Luostarinen etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi