Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä


Hankkeen toteuttavat 13 matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta

60 restonomikouluttajaa, 1000 restonomiopiskelijaa, 100 yritystä


Hanke jakaantuu kahdeksaan työpakettiin, jotka toteutetaan laajassa yhteistyössä kaikien amktoimijoiden ja elinkeinon kanssa

Työpaketti 1
Koordinointi

Työpaketti 2
Yhteistutkimusten sekä matkailu- ja ravitsemisalan profiilin ja osaamisen vaihdon kehittäminen

Työpaketti 3
Living-lab –idean kehittäminen, mara-palvelujen tutkimusseminaari

Työpaketti 4
Service Jam amkien kesken kansallisesti ja virtuaalisesti

Työpaketti 5
Service seminaari ja työpajat, living lab -ajatuksen edelleen kehittäminen

Työpaketti 6
A Hack of a Ride – digitaalisia mara-palveluinnovaatioita hackathon-kehittämisellä

Työpaketti 7
Yrittäjyysosaamisen yhteinen kehittäminen amkeissa mara-alalla

Työpaketti 8
Päätösseminaari ja living lab- toiminnan jatkuvuus


  • No labels