Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 13.10.2017 klo 13-14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu/

Nauhoite: https://connect.funet.fi/p8nkvxtnl54/ JUSTUS-asiat kohdasta 53:30 ->

Ohjeita osallistumiseen:

-          Avaa selaimesta ACP-huone: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu

-          Kirjaudu sisään vieraana ”As a Guest” (oma nimi +organisaatio)

-          Kommentit/puheenvuorot mieluiten suullisina, tarvittaessa chat-ruutuun

-          Suositellaan kuulokkeiden tms. käyttöä, mikäli aiot käyttää mikrofonia

-          Kaiun/kohinan välttämiseksi mikrofoni mykistettynä muulloin kuin oman puheenvuoron aikana

-          Kokous nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan tällä sivulla

Muistio


1.Tilannekatsaus

 • Extra-Vipusen yhteisjulkaisujen virhelistan ongelmat
 • Viime kokouksessa käsiteltiin VIRTA-tietojen hyödyntämisestä Suomen Akatemian raportoinnissa keväällä 2017.
  • "Tutkimusorganisaatiot voivat lähettää sellaisen sähköpostiosoitteen, johon tiedot halutaan (ei mielellään henk.koht. osoitetta), CSC:lle osoitteeseen virta-julkaisut (a) postit.csc.fi." CSC on toimittanut Akatemialle tähän mennessä vastaanotetut osoitteet (Ulkopoliittinen instituutti, HY, VY, VTT, Aalto, JY, TY, UEF, TTY, Hanken, Tays, UTA, Arcada). Osoitteita voi edelleen laittaa, jos organisaatio ei ole vielä laittanut.
  • Akatemia on lähettänyt tiedot niille organisaatioille, joilta osoite on tullut.
   • ei ole vielä tullut tietoja, joten selvitetään Akatemialta, mikä tilanne.
 • Taidealan julkaisut VIRTAan

  • Käsitellään 23.10.2017 tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.
  • Ohjeistus lisätään marraskuussa tiedonkeruukäsikirjaan: 3.2.4 Julkaisutiedonkeruun tietosisältö: Taidealan julkaisut (F)
  • Edelleen mahdollista raportoida vanhalla tavalla KOTAn kautta
  • Voi myös testata ja lähettää sekä uudella (VIRTA) että vanhalla (KOTA) tavalla, tällöin ilmoitus CSC:lle.
  • Uusia elementtejä ei ole vielä viety VIRTAan, tehdään loka-marraskuun aikana.

2. Juulissa samaa julkaisua moneen kertaan. Tietueet eivät yhdisty oikein?

 • Muutamia esimerkkitapauksia ilmoitettu Virta-tiimille ja tilannetta korjattu.
 • Ei pitäisi enää löytyä. Jos kuitenkin tulee vastaan, ilmoitus virta-julkaisut@postit.csc.fi, ja tarkistetaan tilanne.

3. Testirajapinnan avaus

 • Raine Rapo esitteli.
 • ks. REST-lukurajapinta, ohjeistusta päivitetään.
 • Testiympäristössä ei oikeaa aineistoa.
 • Testiympäristö ei ole sidottu IP-osoitteeseen, vaan vapaasti käytettävissä.
 • Mutta tuotannon käyttöoikeus perustuu IP-osoitteeseen.
 • IP-rajoitus koetaan hankalaksi.
 • Varsinaista rajapintaa toistaiseksi avattu vain lupamenettelyn kautta (kerätty tiedonluovutusluvat) tai vain oman organisaation tietojen osalta.
 • Keskustelussa on, voidaanko avata REST-rajapinta kaikille, vai tarvitaanko tiedonluovutusluvat jokaisessa tapauksessa. Keskustelua käydään tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.
  • vrt. Euroopassa avoimia rajapintoja esim. OpenAIRE.


Muut asiat

 • Embargojulkaisujen käsittely (Welling /Hanken)
  • Virrassa on lähtökohtana, että rinnakkaistallennettujen julkaisujen verkko-osoite tallennetaan, jos julkaisu ilmoitetaan rinnakkaistallennetuksi. Embargossa olevat julkaisut eivät kuitenkaan ole vielä verkossa, eikä niille ole verkko-osoitetta. Tämä johtaa siihen, että embargo-julkaisut olisi tallennettava ei-rinnakkaistallennettuina ja tieto pitäisi korjata embargon lauettua.
  • Voi johtaa esim. seuraaviin ongelmiin:
   • Tilastointi menee väärin, koska embargossa olevat julkaisut eivät ole mukana. Näyttää siltä, että emme rinnakkaisjulkaisisi artikkeleitamme tehokkaasti.
   • On pakko ruveta pitämään kirjaa siitä, mitkä julkaisut ovat embargossa, ja milloin embargo laukeaa. Joudumme päivittämään edellisten vuosien tietoja työläällä tavalla, koska Virta-tietosisällöstä ei suoraan ilmene mitkä artikkelit olivat embargossa.
   • Emme pysty Virta-tietosisällöstä määrittämään rinnakkaistallentamisen astetta täsmällisesti vielä edellistenkään vuosien tiedoista, koska embargoja on eripituisia.
   • Tilanne rohkaisee kikkailemaan verkko-osoitteiden kanssa, eli tallentamaan tekaistuja verkko-osoitteita, mikä vaikuttaisi tiedon laatuun
   • Embargoissa voi olla tieteenalakohtaisia eroja, jolloin vertailu vaikeutuu jos nämä julkaisut eivät ole tilastoissa
   • Käytännössä monet korkeakoulut voivat joutua koodailemaan haravointijärjestelmän, jolla voidaan hakea ajantasaista tietoa rinnakkaisjulkaisuarkistosta, josta päivittää tiedot virtaan. Tieto on kuitenkin tuotettu jo kun julkaisu tallennetaan tutkimustietokantaan eli järjestelmä olisi pitkälti tarpeeton.
  • KEHITYSEHDOTUS:
   • Lisätään rinnakkaistallennettukytkimeen mahdolliseksi arvoksi myös 2=embargo. Jos arvo on 2, rinnakkaistallennusosoitetekstiä ei vaadittaisi. Tilalle voisi mahdollisesti laittaa vapaamuotoisen tekstin, esim. embargon laukeamispäivämäärän. Kun arvo on 2, on helppo löytää Virta-tiedoista julkaisut jotka vaativat tietojen päivitystä.

  • Kommentteja:

   • Heikkilä/Tay: Meillä rinnakkaistallennetut saavat urn-osoitteen, vaikka niillä olisikin embargo. Me siis merkitsemme nämä heti rinnakkaistallennetuiksi, vaikka embargoa onkin vielä jäljellä. Meillä ei siis tarvetta tuollaiselle kentälle tällä hetkellä
   • Nurminen/JY: JY:ssä myös näin, eli embargollinenkin on tähän asti katsottu rinnakkaistallennetuksi
   • Ruuska/ JAMK: Theseuskin mahdollistaa embargon asettamisen => myös amkien rinnakksitallenteet voivat saada pysyvän osoitteen ennen julkaiunu avoimeksi  tulemista.
  • Ehdotus väliaikaisratkaisuksi tälle vuodelle, hyväksytty:
   • Embargolliset julkaisut voidaan tallentaa rinnakkaistallennetuksi (arvo=1), vaikka varsinaista osoitetta ei olisikaan. Rinnakkaistallennusosoite-kenttään voidaan kirjoittaa ”embargo päättyy + päivämäärä”, koska kenttä on vapaateksti-kenttä. Ei muutoksia niiden osalta, jotka jo raportoivat kenttään osoitteen. 
  • Pohditaan jatkokehitystä osana avoin saatavuus -tietojen automatisointia ensi vuonna.


 • VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteensopivuus Finnan kanssa (Viljanen /Turun amk)
  • Joillakin organisaatioilla kiinnostusta saada Finnaan näkymä omista julkaisuistaan.
  • Aihetta käsitelty Finna-tapaamisessa 6.10. ja Kansalliskirjastosta vastattu, että  testaus on mahdollista aloittaa, kun Virran OAI-PMH-rajapinta on kunnossa.
  • CSC:llä ei ole ollut vielä puhetta asiasta.
  • Rapo/CSC: OAI-PMH rajapinta on olemassa, mutta ei ole ollut käyttötapauksia, joten pitäisi testata.
  • Ei aikataulullisesti akuutti, lähdetään työstämään Kansalliskirjasto/Turkuamk/CSC ensi vuoden puolella.
  • Jos Virrassa olisi jonkinlainen vapaasanakenttä, esim. organisaation omalle lisätiedolle, voisi Finna-näkymässä hakea tällaisella lisätiedolla.
   • Taidealanjulkaisujen osalta tehdään "lisätietoja"-elementti, joten voisi miettiä, olisiko tämä jatkossa hyödynnettävissä myös muuten.


 •  Duplikaattien tunnistus sellaisten julkaisuiden osalta, joilla on sama DOI-tunnus, mutta ovat eri julkaisuja
  • Esim. C2 toimitettu teos ja siinä julkaistu artikkeli A3 tai B2
  • ks. tämän hetkiset Duplikaattien tunnistussäännöt
  • Duplikaattitarkistuksiin on mahdollista tehdä poikkeuksia.
  • Onko mahdollisesti muita julkaisutyyppipareja kuin jo tarkistuksella olevat?
     • A1 + C2 (Tieteellinen artikkeli, jonka tekijä myös toimittanut lehden erikoisnumeron)
      • tunnistetaan tällä hetkellä duplikaatiksi
     • C2, E3, D6 (eli toimitettua teosta tunnistettaisi DOI:n perusteella duplikaatiksi, kun toinen julkaisu on artikkeli: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, D1, D2, D3, E1)
  • Tarkistetaan CSC:llä tunnistussääntöjä.
  • Virheellisistä tunnistuksista viestiä, niin saadaan tietoa, miten kehittää prosessia.


Tiedoksi:

 • VIRTA-julkaisutietopalvelun tehtäviä loppuvuodesta mm.

  • Vipuseen uusia raportteja yhteisjulkaisuista ja Julkaisufoorumi‐luokituksista.
  • VIRTA‐skeeman mappaus CERIF‐tietomalliin.
   • linkittyy myös OpenAire-tiedonsiirtoon VIRTA:sta
 • Tiedonkeruun käsikirja lunnosvaiheessa, ks. Tiedonkeruukäsikirja 2017. Käsikirjaa voi kommentoida kommenttikenttiin.
  • Aikataulutavoite: lokakuun loppuun mennessä valmiina, jolloin lähetetään myös tiedonkeruukirje.

 • Kirjastoverkkopäivät Helsingissä 24.-26.10. Tiistaina 24.10. järjestetään julkaisutiedonkeruutyöpaja klo 13-16. https://www.kiwi.fi/display/kivepa

 • Tutkimustietovarantoseminaari 30.10.2017 klo 9.15-12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Syysseminaari 30.10.2017

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

Korjaukset:

 • Aikakatkaisu
  • Istunto katkeaa vasta kahdeksan tunnin jälkeen, aikaisemmin istunnon pituus yksi tunti
  • Jos esiintyy edelleen aikakatkaisua, viestiä justus@csc.fi
 • Ohjeistukset, picktipit, kieliversiot
  • Virheet esim. Tekijöiden infossa, DOI-tunnisteen lisäämisessä yms. Kieliversioiden kommentit mielellään justus@csc.fi jos huomaa
 • Tallentaminen (tulossa)
  • Kentissä Organisaation tekijät, Tieteenalat, Avainsanat
  • Tällä hetkellä kaikki tallennetut tiedot eivät poistu/korvaudu uusilla
 • "Omat tallennukset" -näkymä (tulossa)
  • Tällä hetkellä näkyy kaikkien käyttäjien syöttämät julkaisutiedot, tarkoitus, että näkyy vain omat.

Tiedetyt bugit:

 • Kahden ISSN/ISBN tunnisteen lisääminen ei onnistu
 • To do -listalla

Ominaisuudet:

 • Raportointi
  • Alustava versio löytyy demopuolelta demo.justus.csc.fi - kirjaudu sisään etusivun ylemmällä painikkeella, löytyy "Hyväksy tallennuksia" osiosta. Huom. muutama kenttä vielä puuttuu

Tiedoksi

 • Taidealan julkaisuiden syöttämismahdollisuus valmisteilla (JUSTUS & VIRTA)
 • Lisätietoa-kenttä luodaan taidealan julkaisujen yhteydessä, joten voisi mahdollisesti palvellla myös muuta lisätietojen tallennustarvetta tulevaisuudessa

Muuta

 • Monikieliset teokset: useamman kielen tallentamismahdollisuus
  • ei tällä hetkellä mahdollista
 • Voiko korjata vuoden 2016 julkaisuja Justuksen kautta?
  • Testataan.
 • Jotkut julkaisut eivät ole automaattisesti päätyneet Juuliin, vaikka asetettu Juuli-tilaan Justuksessa.
  • Selvityksessä.Syksyn kokousajat

pe 17.11.2017 klo 13-14.30

pe 15.12.2017 klo 13-14.30

 • No labels