Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Data infrastructure and ecosystems, open science cloud, exascale supercomputing, big data, super connectivity... Digital technologies are altering the ways in which research can be done in open collaboration and open connectivity supported throughout the entire research cycle. The Open Science megatrend affecting science engages research institutions in the debates around the direction of this development, particularly with regard to associated benefits, risks and values. Universities have a pivotal role to play in making open science practices and skills a natural and integral part of the day-to-day research activities. We have the power to shape the open research cycle practices through policies and research architecture and infrastructure choices. This shaping we want to do with the most crucial group: the researchers conducting research. We as a university are just a facilitator.

The University of Turku is preparing an Open Research Cycle Policy. The aim of the policy is to encourage researchers to open the entire research process, provided that there are no obstacles to this in terms of research ethics or legislation. The Action Plan of the policy will give answers to the question “How to support the Open Research Cycle?”. This phase of the preparation process is only in Finnish. The English version of the next draft was opened for commenting and co-developing in January 2018. The final version of the Open Research Cycle Policy was be published in April 2018.


Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikan projektiryhmä avasi avoimesti keskusteltavaksi ja yhdessä kirjoitettavaksi hyvin varhaisen vaiheen luonnosversion politiikasta ja sen toimenpideohjelmasta lokakuussa 2017. Projektiryhmä kutsui avoimen tieteen osaajia, tutkimusprosessin avaamisen edellytyksistä sekä mm. laskennallisten menetelmien avoimesta kehittämisestä kiinnostuneita tutkijoita ja asiantuntijoita osallistumaan sekä politiikasta että sen toimenpideohjelmasta käytävään keskusteluun.

Osallistuminen avoimeen valmisteluun on päättynyt. Valmistelua on jatkettu projektiryhmän ja Turun yliopiston OpenUTU-ohjausryhmän kanssa. Avoimen tutkimuksen politiikka on hyväksytty kesäkuussa 2018. Keskustelua tutkimuksen avoimuudesta jatketaan Tutkimusprosessin avoimuus -työryhmässä kansallisesti - Tervetuloa mukaan työryhmän toimintaan!

Avoimen tutkimuksen politiikan taustaa

Avoimen tutkimuksen politiikan valmistelu on osa OpenUTU-projektia, jonka tehtävänä on kehittää Turun yliopiston avoimen tieteen toimintakulttuuria. OpenUTU-projekti on laatinut aiemmin yliopiston datapolitiikan ja julkaisupolitiikan

Vaikka joillakin tutkimusaloilla tutkimuksen avaamisen käytännöt saattavat jo olla luonteva ja vakiintunut osa toimintaa sekä tutkimusdatan ja menetelmien avaamisen käytännöt toimivia, on monia tutkimusaloja, joille tutkimuksen avoimuus on uusi asia. Tutkimusprosessin avaaminen kokonaisuudessaan saattaa antaa uusia näkökulmia ja avata uusia teknologian kehittymiseen liittyviä mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen avoimesti yhdessä myös niillä tutkimusaloilla, joilla tutkimusta tehdään jo verrattain avoimesti. Tutkimusprosessin avaamisen linjausten, käytäntöjen ja edellytysten sekä tuen kehittäminen monitieteisessä tutkimusympäristössä vaatii onnistuakseen laajaa tutkijayhteisön osallistumista jo varhaisessa valmisteluvaiheessa. Näin voimme kehittää avoimen tieteen käytäntöjä tutkijoiden omista lähtökohdista ja tarpeista käsin alhaalta ylöspäin.

Avoimen tutkimuksen politiikka pitää sisällään koko tutkimusprosessin avoimuuteen liittyvän tarkastelun ja erityisesti tutkimusmenetelmien avaamiseen ja julkaisemiseen liittyvät linjaukset. Toimenpideohjelmassa halutaan löytää parhaat keinot ja edellytykset tutkijoiden tukemiseen läpi koko tutkimuksen elinkaaren toteutuvan avoimuuden näkökulmasta.


Avoin tiede toteutuu avoimen julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamisen ja avoimen tutkimuksen tekemisen kautta. Avoin tiede edellyttää

tutkimuksen kokonaisarkkitehtuurin ja tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä.

Miten osallistun?

Voit osallistua avoimeen keskusteluun ja valmisteluun

Osallistuminen suoraan Wiki-alustalla vaatii kirjautumista. Kirjautuminen onnistuu kätevästi jo olemassa olevilla tunnuksilla (mm. Haka, Orcid, Facebook, LinkedIn, Twitter). Kirjaudu oikeasta yläkulmasta kohdasta "Log in".

Osallistua voi myös kirjautumatta

  • lataamalla luonnosversion politiikasta ja sen toimenpideohjelmasta alta ja tekemällä niihin suoraan muutoksia ja kommentteja Track changes - ja Kommentti-toiminnolla ja lähettämällä kommentoidut versiot sähköpostitse osoitteeseen tutkimusedellytykset@utu.fi
  • kertomalla omista tutkimusprosessin avaamiseen liittyvistä kokemuksistasi vapaamuotoisesti esim. case-tyyppisesti ja lähettämällä kokemuksesi sähköpostitse osoitteeseen tutkimusedellytykset@utu.fi

Lataa politiikan luonnosversio (päivitetty 8.1.2018): 

The policy draft in English:

Lataa politiikan toimenpideohjelman luonnosversio (päivitetty 8.1.2018):

Draft of the operational programme in English:


Voit myös jakaa tietoa avoimesta valmisteluprosessista ja kutsua mukaan eri alojen osaajia!

Lyhyt linkki tiedon jakamista varten: https://wiki.eduuni.fi/x/6oNCAw.

Kysyttävää?

Otathan yhteyttä työryhmän puheenjohtaja Erika Liljaan (erika.lilja@utu.fi).


  • No labels