Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaiseminen ja hyödyntäminen


ProsessialueKuvaus
Julkaiseminen ja hyödyntäminen
Tutkimustulosten julkaisemiseen liittyvät palvelut. Tähän kokonaisuuteen sisältyvät myös tiedeviestintä ja muu yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja niitä tukevat palvelut.
Julkaisemisen toimituspalvelut
Kielentarkistus ja “tieteellinen kustannustoimittaminen”, julkaisun viimeistelyn tuki. Tekijänoikeuskäytäntöjen ohjaus ja neuvonta, eettiset periaatteet.
Julkaisutiedon hallinta
Tutkimustietojärjestelmien tiedot, tunnistepalvelut, integroituminen kansallisiin ja kansainvälisiin palveluihin.
Tutkimuksen julkaisemisen palvelut (ATT)

ATT: Tieteellisten julkaisujen yhteiskirjoittaminen, tunnisteiden hallinta, vertaisarviointi sekä julkaisujen, menetelmien ja tutkimusaineistojen julkaiseminen. Julkaisujen rinnakkaistallentaminen ja arkistointi. Tutkimusaineistojen ja menetelmien avaaminen.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisella vuorovaikutuksella tai -vaikuttamisella tarkoitetaan tieteellisen tiedon ja osaamisen siirtämistä yliopistoista/korkeakouluista/tutkimuslaitoksista muun yhteiskunnan käyttöön ja hyödynnettäväksi. Toisaalta tällä ymmärretään myös muualta yhteiskunnasta yliopistoihin/korkeakouluihin/tutkimuslaitoksiin päin tulevat signaalit esimerkiksi laajempien tutkimuskysymysten osalta.

Koulutus- ja neuvontapalvelut tiedeviestintään ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyen sekä tutkijoiden näkyvyyspalvelut.


  • No labels