Linkki ohjausryhmän asialistalle: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Kokous+4.12.2017.

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Johtoryhmän kuulumiset
  2. Tutkimustietovarannon tietomallin 1. luonnos
  3. Hanketietovarannon eteneminen
  4. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehityssuunnitelma vuodelle 2018
  5. Tutkimustietovarannon portaali
 4. Tiedoksi: tietosuojalain tilannekatsaus
 5. Eurooppalaisen julkaisutietovirran pilotointi
 6. Vipusen julkaisuraportit
 7. Muut asiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Vuoden 2018 kokoukset
  2. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa keskustelemaan kokouksen aiheista tai muista tutkimustietovarantoon liittyvistä asioista!

 • No labels

1 Comment

 1. Hei! Tuosta tietosuoja-asiasta.

  Tuollaisella muotoilulla (kts Immo Aakkulan pptx) saamme kyllä tutkimuksen raportointiin tarvittavat tiedot kerättyä ja kopioitua ne tietovarantoon. Vai mitä mieltä okettw?

  Tietovarannon näkökulmasta pitäisi vielä ratkaista, miten yliopistot voisivat jakaa tietovarannosta ja omista järjestelmistään julkaisuja ja muita tietoja avoimesti ja teknisen käyttöyhteyden kautta. Tähän olisi tarvetta sekä tutkijoilla, jotka haluavat hyödyntää tietojaan eri verkkopalveluissa, että yliopistoilla, jotka haluavat haluavat kehittää aineistojaan ja analytiikkaansa.

  t. Aija