Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: Ma 4.12.2017 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto ESTE, varahenkilö suunnittelupäällikkö Pirjo Rauhala, Tampereen yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ESTE
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Asiantuntija Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat:

 • Hallitusneuvos Immo Aakkula, OKM, ESTE
 • Sovellusarkkitehti Miika Alonen, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen (Liite 1, Jukka Haapamäki)
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Johtoryhmän kuulumiset (Liite 2, Jukka Haapamäki)
  2. Tutkimustietovarannon tietomallin 1. luonnos (Liite 3, Miika Alonen)
  3. Hanketietovarannon eteneminen (Liite 4, Hanna-Mari Puuska)
  4. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehityssuunnitelma vuodelle 2018 (Liite 5, Hanna-Mari Puuska)
  5. Tutkimustietovarannon portaali (Liite 6, Hanna-Mari Puuska)
 4. Eurooppalaisen julkaisutietovirran pilotointi (Liite 7, Hanna-Mari Puuska)
 5. Vipusen julkaisuraportit (Liite 8, Jukka Haapamäki)
 6. Tiedoksi:
  1. Tietosuojalain tilannekatsaus (Liite 9, Immo Aakkula, Leena Jukka)
  2. International Research and Development Statistics seminar Tarto, 3.11.2017 (Liite 10)
 7. Muut asiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Vuoden 2018 kokoukset (Liite 11)
  2. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 9. Kokouksen päättäminen
 • No labels