Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata1. Yhteistyörakenteen visualisointi 31.10.2017 päättyneen hankehaun hakemuksissa (Walter Rydman, CSC)

 • Visualisointikuvio
 • Lukuohje kuvioon: 
   • Chart 2 -välilehdellä korkeakoulut ovat sinisellä, hankkeet oranssilla.
   • Oletusnäkymässä paino on hankkeen osallistujamäärä. Sen voi itse muuttaa budjettiin, jos haluaa.
   • Vasemman yläkulman suodattimella voi rajata tarkastelun vain joihinkin korkeakouluihin tai hankkeisiin.

2. Sidosryhmäyhteistyötä käytännössä: hankkeiden katsauksia yhteistyömuotoihin

• Yhteistyötä maakunnallisesti ja sote-toimialalla: SOTKA - Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina (Riitta Lumme, Metropolia) Esitys Lumme 11122017.pdf

• Toimiala- ja viranomaisyhteistyötä: DLB - Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä (Ulla Moilanen, HAMK) DLB-esitys yhteistyöwebinaariin.pdf

• Hankkeen opiskelijayhteistyötä: Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa (OHO!) (Ulla Klemola, JYU)  Klemola_webinaari111217.pdf


3. Ajankohtaiset asiat (Eeva Polvi, CSC) 2017_12_11_CSC_ajankohtaiset.pdf

 • Keskustelu: 
  • Mietittiin työkaluja, joita nykyiset toimijat katsoivat hyviksi sisällyttää vuonna 2018 käynistyvien hankkeiden työkalupakkiin. Eduuni-wikisivuston käytöstä toivottiin tietoa hankkeiden alkuvaiheessa. 
  • Tekijänoikeusasiat ja sopimusasiat ovat nousseet esille hankkeissa
  • Lisäksi hankkeet nostivat esiin toiveita OKM:n ohjeistukseen talousraportoinnin sekä muiden etenemisraporttien osalta. Hankkeet odottavat myös viestintäohjeita ministeriöltä. Hankkeet ja CSC viestivät näistä toiveista ministeriölle.

Webinaariin osallistui toimijoita yhteensä kahdeksasta kehittämishankkeesta.  

Webinaarin tallenne: https://connect.funet.fi/p79ycwngmya/.

Lisätietoja: projektipäällikkö Eeva Polvi, p. 044 7700524, eeva.polvi@csc.fi. 

 • No labels