Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 26.1.2018 klo 13–14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu/

Nauhoite: https://connect.funet.fi/paoms1eudvra/ JUSTUS-asiat kohdasta 00:35:38 → 

Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

ASIALISTA


1.Ajankohtaisia asioita

 • Muistutus alayksikkökoodien toimittamisesti KOTA-järjestelmän kautta, 2017 koodistot tulee toimittaa viimeistään 31.1.2018
  • KOTAan raportoidut koodistot viedään OPH:n koodistopalveluun, jossa koodi muotoa organisaatiotunnus_vuosi_alayksikkökoodi
  • Tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat voivat toimittaa mahdolliset päivitetyt alayksiköt sähköpostilla virta-julkaisut@postit.csc.fi
  • Korkeakoulujen KOTA-yhteyshenkilöille on tällä viikolla lähetetty ohjeistus alayksikkökoodien toimittamisesta,
  • Alayksikköihin liittyvät lisätiedot ja kysymykset voi osoittaa OKM:lle: jukka.haapamaki(a)minedu.fi ja pekka.syrjanen(a)minedu.fi
 • Muutoksia CSCn VIRTA-julkaisutietopalvelun tiimiin:
  • Lauri Hellsten aloittanut tietokanta/integraatio puolella sovellusasiantuntijana
  • Lara Anastasiou aloittanut koordinaattoriharjoittelijana

2. Taidealan julkaisut VIRTAan (nauhoite 0:04:25 → )

 • Viety tuotantoon tammikuun puolivälissä
  • Valmius toimittaa taidealan julkaisuja VIRTAan olemassa
 • Tiedonkeruuohjeet Tiedonkeruun käsikirjassa 3.2.4 Julkaisutiedonkeruun tietosisältö: Taidealan julkaisut (F)
 • Voi toimittaa myös lukumäärätietona KOTA:n kautta
 • Tarkennettu 23.1. Taidealan julkaisujen alatyöryhmässä, muutokset:
  • Roolien määrä → 30
  • Roolit löytyvät Taidealan julkaisun koodistot 2017 -sivulta
   • Taulukossa näkyvät taiteenalojen luokitukset eivät rajoita roolien ilmoittamista vaan kaikkia rooleja voi käyttää taiteenalasta riippumatta
   • Toimii tällä hetkellä esimerkkinä rooli-taiteenala -yhdistelmästä, mutta yhdistelmien osalta ei tehdä tarkistuksia järjestelmässä.
 • Halukkaita testiorganisaatioita?
  • Voidaan näin varmistua myös tiedonsiirron toimivuudesta myös tuotannon puolella ja tehdä tarvittaessa muutoksia, manuaaliset testit ajettu
  • Testaukseen kuuluu laajan tietomäärä (ei pelkkä lukumäärätieto) lähetys skeeman mukaisesti testausta varten
  • Organisaatiot voivat ilmoittaa halukkuutensa virta-julkaisut(at)postit.csc.fi sähköpostilistalle

3. Alkuvuoden töistä (nauhoite 0:09:06 → )

 • Alayksikkötarkistuksen prosessi ja toteuttaminen
  • Tarkistetaan organisaatioiden lähettämät päivitetyt alayksikkökoodistot ja katsotaan, että ne ovat CSC:lle ilmoitettujen koodien mukaisia.
  • Puuttuvat tai vääränmuotoiset koodit näkyviin extra-vipunen virheraporteille
  • Koodistot päivittyvät nyt ensimmäistä kertaa vuositasolla, joten senkin takia tärkeä tarkistus 
 • Prosessi taidealan julkaisujen viemiseksi Vipuseen
  • Tänä vuonna taidealojen julkaisut voidaan VIRTAan ilmoittaa joko laajennettu tietosisältö tai pelkästään lukumääränä KOTA:n kautta
  • VIRTAan tuotujen tietojen yhdistäminen KOTA:n kautta tuotuihin tietoihin 
 • CERIF-mäppäys
  • VIRTA-tietomallin mäppäys Euroopan CERIF-tietomalliin, mahdollistetaan rajapinnan kautta saatavan tiedon laajempi käyttö
   • Voidaan hyödyntää myös muuhun jatkokäyttöön (esim. OpenAIRE)
  • Saatetaan valmiiksi kevään aikana

4. Julkaisutiedonkeruu 2017 (nauhoite 0:13:50 →)

 • Julkaisutiedonkeruun 2017 aikataulu ja ohjeita
  • Tiedonsiirron testaus 28.2. mennessä
  • Virheiden ja puutteiden korjaus viimeistään 15.3. mennessä
  • Virheellisten ja duplikaattien selvittäminen ja korjaaminen 6.4. mennessä
  • Julkaisu Vipusessa huhtikuun loppuun mennessä
  • Tarkemmat lisätiedot löytyvät wiki-sivulta

Muut asiat

(Nauhoite 0:16:00 → )

 • TUHA- Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmälle ensimmäinen kokous 13.2. kello 12-15
 • Kysymykset vuoden 2018 julkaisutiedonkeruusta
  • Tuleeko vuoden 2018 julkaisutiedonkeruuseen lisää pakollisuuksia?
   • Tällä hetkellä ei ole tiedossa pakollisuusosioihin tulevia muutoksia
   • Tiedonkeruuta valmistellaan ennen syksyn KOTA-seminaaria, jossa käydään vielä keskustelua aiheesta. Varsinainen tiedonkeruuohjeistus valmistuu tämän jälkeen, eli syksyn aikana.
   • Tänä vuonna käynnistyy korkeakoulujen rahoitusmalleja käsittelevä työryhmä, mikä voi vaikuttaa myös tiedonkeruun muutoksiin.
  • Milloin Tiedonkeruun käsikirja 2018 ilmestyy?
   • Uudistuksia käsikirjaan käsitellään keväällä ja luonnos käsikirjasta kesällä. Julkaisu KOTA-seminaarin jälkeisellä ajalla
  • Tuleeko Tutkijan tiedonkeruuohjeistusta?
   • Vuonna 2017 ohjeistusta ei julkaistu, mutta tälle vuodelle ohjeistus on tavoitteena tehdä ja julkaista helmikuun aikana.

  • Kysymys (Miika Nurminen, JY): Vaikuttaako tuleva tutkimustietovaranto julkaisutiedonkeruuteen?
   • VIRTA-julkaisutietopalvelu on yksi tutkimustietovarannon lähdejärjestelmistä ja lähtökohtaisesti pysyy ennallaan.
   • Linkittää erilaisia tutkimusaineistoja ja projekteja julkaisutietoihin, mahdollistaa tietojen käytön helpottaminen sekä tuoda näkyvyyttä enemmän julkaisu- ja tutkimushankkeille
   • Tarkoitus pääsääntöisesti toimia niin päin, että tutkimusaineistotiedoista viitataan julkaisuihin päin
   • Esim. Hanketiedot saadaan tutkimustietovarantoon hanketietovarannon kautta
    • Tietojen linkittäminen tapahtuisi siinä paikassa, jossa tutkijat nytkin toimittavat tietoja, esim. rahoittajan palvelussa
    • Hankitietovarannossa myös tavoitteena liittää julkaisuja hankkeisiin
    • Hanketietovarannon käsitemalli: http://iow.csc.fi/model/hanke/Tutkimushanke/
   • Myös tutkimustietoaineistoista ja infroista suunnitellaan linkityksiä julkaisuihin
   • Päätettiin, että kevään aikana pidetään myös VIRTA-julkaisutietopalvelun yhteyshenkilökokouksessa katsaus tutkimustietovarantoon ja tutkimustietovarantoprojektin edetessä tarkastellaan mahdollisia vaikutuksia julkaisutiedonkeruuseen tarkemmin.


Tiedoksi

Seuraava kokous pe 16.2.

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

(nauhoite 0:35:38 → )
Asialista 

 1. Ajankohtaista
  1. Tammikuun muutoksia:
   1. Kenttien näkyvyysmuutoksia tehty toivomusten mukaan
    1. Kentät "Kustantaja" ja "Sivut" näkyvissä kaikille julkaisutyypeille, jatkossa muutostoiveet justus@csc.fi
   2. Korjattu ongelmia JUSTUS-VIRTA-Juuli tiedonkulussa
    1. Yhä jos ongelmia, niin viestiä justus@csc.fi ja ilmoituksessa myös muutama esimerkki ID niistä julkaisuista, jotka eivät ole siirtyneet n. vuorokauden aikana
    2. Ongelma johtunut Kansalliskirjaston Juulin hausta VIRRAsta
   3. Tuotantokannasta poistettu julkaisun tila -1 julkaisutiedot (n. 300 julkaisutieto poistettu)
    1. Tällä hetkellä poistoja tehdään tarvittaessa ja kertaluontoisesti. Tulevaisuudessa tarkoitus toimia niin, että pää- ja rivikäyttäjät voivat tehdä poistoja myös muuten kuin julkaisutila -1 kautta.
  2. Kehityksessä tällä hetkellä:
   1. Taidealan julkaisujen syötön valmistelu
    1. F-tyypin julkaisujen syöttömahdollisuus JUSTUS-palveluun ennen tiedonkeruuta, tiedot voi myös toimittaa edelleen myös KOTAn kautta lukumäärätietona
   2. .csv raportointi kuntoon
    1. Toiminnallisuus olemassa, mutta joitakin tietoja puuttuu vielä, joten tuotantoon näillä näkymin helmikuun aikana
    2. Mahdollistaa julkaisutietojen lataamisen kevyemmin kuin VIRTA-rajapinnan kautta
   3. Bugit liittyen alayksikkötietoihin sekä rivikäyttäjän Omat tallennukset -näkymään
  3. Kuukausittaisen huoltokatkon sopiminen, ehdotukset järjestyksessä:
   1. joka kuukauden neljäs torstai 9:00-12:00 - päätetty ajankohta
   2. joka kuukauden toinen torstai 9:00-12:00
   3. joka kuukauden kolmas torstai 9:00-12:00

    Ei kommentteja, joten ensisijaisesti huoltokatko joka kuukauden neljäs torstai 9:00-12:00. Huoltokatkon alkamisesta ja päättymisestä lähetetään tieto edelleen myös sähköpostitse sekä pyritään saamaan myös palveluun nähtäville.

 2. Tiedoksi
  1. 7.3. tilaisuus iltapäivästä Kansalliskirjaston tiloissa, jossa suunnitellaan JUSTUS-Theseus integraatiota. Etäosallistuminen mahdollista.
   1. Kun päivän aikataulu tarkentuu vielä lähetetään kutsu yhteyshenkilölistalle, johon liittyminen onnistuu wikistä: JUSTUS-palvelu
 • No labels