Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai16.2.2018 kello 13–14.30

ACP: https://connect.funet.fi/virta-julkaisu/

Nauhoite: https://connect.funet.fi/p4syql0keica/ 
JUSTUS-asiat nauhoitteen kohdasta 0:37:15 alkaen

MUISTIO 

1. Ajankohtaisia asioita

(nauhoite 0:01:10 →)

2. Tutkimustietovaranto ja sen vaikutukset julkaisutiedonkeruuseen (Jukka Haapamäki, OKM). 

(nauhoite 0:06:10 →) 

 • Haapamäki_Virta julkaisutietopalvelun sisällön laajentaminen_16022018.pptx
 • Tutkimustietovarannon tavoitteena on koota ja välittää eri järjestelmissä olevaa tietoa ja yhdistää tällä hetkellä erilliset tietovarannot
  • tutkijan työn helpottaminen, tutkimuksen vaikuttavuus, ohjauksen ja johtamisen tehostaminen
 • Tarve tietosisällön laajentamiseen
  • mukaan esim. julkaisutyyppiluokituksen ulkopuoliset julkaisutyypit, muut tutkimusaktiviteetit, asiantuntijatehtävät
   • uuden tietosisällön sopiminen julkaisutietopalvelun tietomalliin
  • keskusteltu tutkimustietovarannon ohjausryhmän kokouksessa
   • kootaan asiantuntijaryhmä selvittämään tarpeita ja esille nousevia kysymyksiä
 • Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää jukka.haapamaki (a) minedu.fi

3. Alayksiköt ja niihin liittyvät tarkastukset

(nauhoite 0:28:50 → )

 • KOTAn kautta toimitetuissa alayksiköissä ollut virheitä, korjausten jälkeen siirto Koodistopalveluun
 • Alayksikkötarkistus julkaisuille, joiden julkaisuvuosi on ilmoitusvuotta aikaisempi.
  • Esimerkki: tiedonkeruussa 2017 ilmoitettu julkaisuvuoden 2016 julkaisutieto, jonka alayksikkö lakkasi olemasta vuoden 2017 alusta
  • Ehdotus alayksikkötarkistuksen toteuttamiseen
   1. Tarkistetaan julkaisulta ilmoitusvuoden 2017 alayksiköiden perusteella
   2. Jos 1. kohta antoi virheen, tarkistetaan vielä julkaisun julkaisuvuoden (2016) alayksikkökoodistosta
   3. Jos 2. kohta antoi virheen, niin julkaisutiedon alayksikkö ei ole koodiston mukainen → näkyviin virheraportille
  • Ehdotukseen ei kommentteja → toteutetaan tuotantoon näin

3. Muut

(nauhoite 0:31:42 → )


Tiedoksi

Seuraava kokous 16.3.


JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

(nauhoite 0:37:15 →)

Asialista

 1. Ajankohtaisia 
  1. Taidejulkaisujen syöttäminen testattavissa demopuolella (16.2.)
   1. demo.justus.csc.fi
   2. Ei-pakollisia kenttiä taidejulkaisuille esim. julkistamispaikkakunta, taidealan tyyppikategoria → kommentteja vapaaehtoisten kenttien kuten tyyppikategorian tarpeellisuudesta organisaatioille otetaan mielellään vastaan
   3. Tieteenala-kenttä on toistaiseksi edelleen pakollinen, lisäksi pakollinen tieto on julkaisun taiteenala
   4. Samassa yhteydessä lisätään myös Lisätieto-kenttä kaikille julkaisutyypeille
   5. Organisaatioita suositellaan testaamaan taidejulkaisujen syöttö demossa
    1. Pyritään saamaan tuotantoon tämän kuun aikana, tällä hetkellä vielä testaillaan ja korjaataan mahdollisia ongelmia
    2. Kommentit, bugit tms. voi lähettää justus@csc.fi osoitteeseen
  2. Seuraavaksi
   1. .csv raportoinnin korjaus työn alla ja pyritään saamaan raportointi kuntoon helmikuun aikana
   2. Uusien alayksiköiden mahdollistaminen JUSTUS-palvelun päässä
    1. ajatuksena, että käyttäjä pystyisi syöttövaiheessa valitsemaan, minkä vuoden alayksiköitä käyttää raportoinnissa
   3. Bugikorjaukset 
    1. Omat tallennukset eivät näy rivikäyttäjille
    2. Alayksiköt katoavat muokatessa vaikka ne on syötetty

 2. Tiedoksi (0:48:40 →)
  1. Palaveri JUSTUS-Theseus-AMKIT liittyen integrointiin
   1. Muistio: JUSTUS-Theseus tilaisuus ammattikorkeakouluille
  2. JUSTUS-asiakkaiden tilaisuus julkaisuarkistoihin integroinnista 7.3. Kansalliskirjastolla. Kutsu on lähetetty yhteyshenkilölistalle.
   1. Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/9676A07C3BED73CB.par
   2. Alustava ohjelma
  3. Lyhyt käyttökatko Eduuni-Id kirjautumisessa la 17.2. kello 17-18
  4. Ensimmäinen kuukausittainen huoltokatko 22.2. aamupäivällä
   1. Ilmoitus alkamisesta ja loppumisesta yhteyshenkilölistalle
   2. Ilmoitus myös etusivulle

Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi 

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

 • No labels