Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Paikka: Väinämöinen, Meritullinkatu 10

Aika: To 8.12.2017 klo 12-15

Osallistujat:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Opetusneuvos Matti Kajaste, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tutkimuksen kehittämispäällikkö, Timo Taskinen Jyväskylän yliopisto
 • Tutkimuspäällikkö Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Kehittämispäällikkö Minna Liikala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Ylilääkäri Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • Tutkimuksen tietoasiantuntija Yrjö Lappalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Asiantuntija Anne Sunikka, Aalto-yliopisto
 • Yksikön johtaja Marja Kylämä, Suomen Akatemia
 • Ennakointipäällikkö Soile Ollila, Innovaatiorahoituskeskus Tekes
 • Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki llva, Kansalliskirjasto
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Kehittämispäällikkö Ari Leppälahti, Tilastokeskus
 • Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (ryhmän sihteeri), CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Vierailijat

 • Kehitysjohtaja Pirjo-Leena Forsström, CSC
 • Koordinaattori Walter Rydman, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus, (Hanna-Mari Puuska)
  1. Hanketietovarannon eteneminen
  2. VIRTA-julkaisutietopalvelu
  3. Tutkimusinfrasturktuurien tietopankki
  4. Viestintäsuunnitelman päivitys
 4. Tutkimustietovarannon tarkennetut käyttätapaukset, (Hanna-Mari Puuska)
 5. Päätösasia: VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentainfran hakujärjestelmässä, (Hanna-Mari Puuska)
 6. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen, (Jukka Haapamäki)
 7. Metadatan avoimuus, pysyvät tunnisteet ja yhteentoimivuus - katsaus kansainväliseen kehitykseen, (Hanna-Mari Puuska, Walter Rydman)
 8. Tutkimuksen avoimuus - yhteistyön ja palveluiden lähtökohdat 2018, (Pirjo-Leena Forsström)
 9. Tiedoksi:
  1. Tilastokeskuksen käyttämien yliopistojen ajankäyttökertoimien uudistus
  2. Kokousajan siirto pe 15.6.2018 klo 12-15 → ma 11.6.2018 klo 12-15
 10. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 11. Kokouksen päättäminen
 • No labels