• EXAM -tenttiin kysymykset lisätään Kysymykset -välilehdellä. Kysymykset lisätään aina aihealueisiin, joita tentissä voi olla yksi tai useampia. Aihealue on joukko esim. tiettyyn aiheeseen, kirjaan tai kysymystyyppiin liittyviä kysymyksiä. Yhteen aihealueeseen voi lisätä useampia kysymyksiä.
 • Kirjoita kullekin aihealueelle kuvaava nimi (pakollinen tieto). Aihealueet näkyvät opiskelijoille tentissä omina sivuinaan.
 • Aihealueen kuvaus -kenttään voit kirjoittaa opiskelijoille erityisohjeita ko. aihealueen kysymyksistä.
 • Laittamalla rastin kohtaan "Arvo kysymykset" voit ko. aihealueen sisällä satunnaistaa (arpoa) kysymykset, kun kysymykset ovat samanarvoisia (sama pistemäärä tai hyväksytty-hylätty -asteikko). Tällöin Exam arpoo kullekin opiskelijalle ko. aihealueesta aina määritellyn lukumäärän verran kysymyksiä.

  Huomioi

  Jos olet ottanut arvonnan käyttöön, kysymyksiä voi aihealueeseen lisätä vain ottamalla arvonnan siksi ajaksi pois käytöstä. Jos tenttiin on määritelty useampia suorituskertoja, arvonta ei yksittäisen opiskelijan kohdalla huomioi edellisiä suorituskertoja

 • Aihealueeseen voit lisätä kysymyksiä joko kysymyspankistasi "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista" tai suoraan tenttiin vihreästä "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, ks. tarkempi ohje alla. Elleivät ko. painikkeet ole näkyvissä, klikkaa Tenttikysymykset -sanan oikealla puolella olevaa nuolta.
 • Kysymykset aihealueeseen lisättyäsi näet ko. aihealueen lisättyjen kysymysten kokonaispisteet.Uusia aihealueita voit lisätä "Lisää aihealue tenttiin" -painikkeesta.


Ei linkkejä

Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska tyypillisesti nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.

Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista

 1. Klikkaa "Lisää tenttikysymyksiä kysymyspankista"
 2. Rastita ne kysymykset, jotka haluat lisätä tenttiin.
 3. Klikkaa "Lisää valitut"

Voit hakea kysymyspankissa kysymyksiä opintojakson, tentin sekä avainsanojen mukaan. Huomaa, että voit lisätä saman kysymyksen tentin eri aihealueisiin niin halutessasi. Samaan aihealueeseen kysymystä ei voi lisätä useita kertoja.  


Lisää kysymykset suoraan tenttiin

Ellei sinulla ole kysymyksiä luotuna kysymyspankkiisi, voit luoda kysymykset suoraan myös tenttiin "Lisää uusi kysymys" -painikkeesta, jolloin niistä syntyy kopio myös kysymyspankkiin. Examiin voi luoda seuraavia kysymystyyppejä: esseekysymys, monivalinta-yksi oikein, monivalinta-monta oikein sekä aukkotehtävä.

Tenttikysymysten muokkaaminen tentissä

Tenttiin lisäämiäsi tenttikysymyksiä pääset muokkaamaan tentissä Asetukset -kohdassa, jossa voit joko muokata kysymystä tai poistaa kysymyksen.


Muuta varoen monessa tentissä olevaa kysymystä

Jos muokkaat tentissä kysymyksiä, jotka on liitettynä myös toisiin tentteihin, muutokset näkyvät muissakin tenteissä.

Jos olet kopioinut toisen opettajan tentin ja siinä olevat kysymykset ja muokkaa niitä, lopulliset tiedot muuttuvat molempien opettajien tenttien kysymyksissä.

Opiskelijoiden tenttisuoritusten kysymykset on suojattu jälkikäteen tapahtuvilta muokkauksilta tekemällä niistä kopiot tenttisuorituksen alkaessa ts. jos opettajana muutat tenttikysymyksiä sen jälkeen, kun joku opiskelija on käynyt tentin jo suorittamassa, eivät muutokset tule voimaan ko. opiskelijan tenttikysymyksissä.

Kysymyspankissa muokkaaminen

Jos kysymyspankissa muokkaa tenttikysymystä, perustiedot muuttuvat kaikissa tenteissä, mihin se on liitetty. MUTTA pisteet ja kysymykseen liittyvä ohjeistus EIVÄT päivity.