Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skriva e-tent i e-tentutrymmet

Inloggning

Uppsök den dator som du blivit utlottad (datorns nummer finns i e-postmeddelandet du fick då du hade anmält dig).
(Om du glömt datorns nummer kan du logga in på vilken dator som helst i e-tentutrymmet och får då reda på vilken dator du bör använda. (Du kan tentera endast på den dator som lottats ut åt dig.)

Ifall datorn och/eller skärmen inte är på, knäpp på dem på datorns och skärmens strömknappar.

Vänta tills datorn startar och välj exam-ikonen på datorns skrivbord. 

Dubbelklicka på ikonen ”Start Exam”.
Vänta tills du får en inloggningsvy där du väljer att logga in med universitas användarnamn och lösenord (välj det universitet, vars tent du ska tentera.)

 • Om du loggat in på fel dator i tentrummet berättar systemet på vilken dator och när din tentamen äger rum.
 • Om din tenttid har börjat och du sitter vid rätt dator startar tentamen direkt.
 • Om din tenttid inte ännu har börjat och du är vid rätt dator får du meddelandet  ”Du kommer automatiskt in i tentamen när tentamen börjar”, dvs. vänta tills din tenttidpunkt och tenten startar då automatiskt.

För att ändra språket, klicka SV på det gröna området till vänster. 

Innehåll

Skriva tentamen

Tentamen startar direkt efter att du loggat in (då tentamenstiden har börjat). På första sidan ser du lärarens anvisningar för tentamen. Om instruktioner saknas, ser du genast första frågesidan d.v.s. första tentuppgiftens frågor.
Du navigerar mellan frågesektionerna på högra kanten.  

 • Spara-knappen finns i editorns nedre kant, men systemet sparar automatiskt svaren med 1 minuts mellanrum. Svaren sparas även om tenten av någon orsak skulle avbrytas
 • Den återstånde tenttiden syns i övre högra kanten.
 • Om du vill kan du återgå till tidigare svar genom att på klicka på redigeringspennan
 • Under Tools-ikonen på skrivbordet n hittar du den hjälpprogramvara du kan använda i tenten. OBS! Om du skriver dina svar i ett hjälpprogram måste du alltid bifoga svaret som en fil.
  • Det är ingen skillnad var du sparar ev. filer på datorn – välj det ställe datorn föreslår, så hittar du dem om du ska bifoga dem.
 • Om du stänger webbläsaren av misstag så kan du fortsätta tenten genom att öppna den på nytt genom att klicka på ikonen Start exam och logga in med ditt universitets användarnamn och lösenord.

Skicka in tenten

 • Avsluta tenten genom att klicka på Spara och lämna in.
 • Då du har skickat in tenten, klicka ännu på Finish Exam på datorns skrivbord.
  På det sättet töms all personlig data som du under tenten ev. har sparat på tentdatorn.

Logga ut från datorn

Du kan förstås avlägsna dig ur tentutrymmet, fastän du skulle ha tenttid kvar (men du får INTE gå ut mitt i tentamen och komma in tillbaka, utan först efter att du lämnat in din tentamen).

Vid problem

Vid problem, meddela via den för ändamålet avsedda universitetes blanketten på - om din tentamen avbrutits får du en ny möjlighet att tentera så snart som möjligt.

Övervakningen av tentutrymmet

 • Övervakningen i tentutrymmet kan följas i realtid och sparas på en hårdskiva.
 • Det är förbjudet att lämna tentutrymmet under pågående tent.
 • Förbered dig att säkerställa din identitet med exempelvis studiekort