Skip to end of metadata
Go to start of metadata


• Yhdessä kysymyksessä voi olla monta aukkoa, aukot voivat olla tekstiä tai numeroita
• Kysymykselle annetaan kokonaispisteet, jotka arvioinnissa jaetaan aukoille. Painotusta ei voi antaa. Eli jos kysymyspisteet 5:
 • kysymyksessä 5 aukkoa, arvioinnissa 2/5 aukkoa oikein, pisteet 2 pistettä.
 • kysymyksessä 2 aukkoa, arvioinnissa 1/2 aukkoa oikein, pisteet 2.5 pistettä
• Aukon oikea vastaus
 • voi antaa monta oikeaa vaihtoehtoa
 • voi antaa ettei välitä alusta/lopusta esim. kissa* hyväksytään kissa, kissat, kissasi, kissan
 • voi erottaa ison/pienen alkukirjaimen
 • voi antaa numeerisen vastauksen ja sille hyväksyttävän vaihteluvälin
• Aukkotehtävä on automaattisesti arvioitava eli voidaan ottaa mukaan automaattisesti arvioitavaan tenttiin

Aukkotehtävä opiskelijan tentissä (vastaus kirjoitetaan aukkoon). Kts. kuva alla

Aukkotehtävän luominen:

1. Valitse kysymystyyppi:

2. Kirjoita tai kopioi tehtävän teksti kysymystekstiksi. HUOM! Jos kopioit tekstin esim. Wordista, palauta se pelkkänä tekstinä ctrl+sift+v toiminnolla.

3. Maalaa aukon kohta tekstistä ja valitse työkaluista "Embedded answer" kuvake

4. Kirjoita oikeat vaihtoehdot "Correct answer" kohtaan ohjeiden mukaisesti ja valitse ok. Järjestelmä näyttää täydennettävät kohdat ja oikeat vastaukset keltaisella pohjalla.

Ei linkkejä

Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.


Lisää tehtävän maksimipisteet. Voit käyttää myös desimaaleja kirjoittamalla pistemäärän kenttään.


Välilyönnillä väliä

Vastausvaihtoehdot erotetaan | -merkillä, jonka edessä eikä perässä saa olla välilyöntiä!Kysymyksen lisätiedoissa

 • voit lisätä kysymykselle muita omistajia (kysymys näkyy heille kysymyspankissa ja voivat muokata kysymystä),
 • voit lisätä kysymykseen liitemateriaalia, jonka opiskelija saa auki tentissä

  Huom! lisää liite pdf tai kuva formaatissa (muiden tiedostomuotojen kohdalla varmista tenttikoneiden ohjelmistovalikoima).

  Älä käytä kysymyksessä tai oheismateriaalissa nettilinkkejä, koska nettiin pääsy tenttikoneilta on estetty.

 • voit kirjoittaa kysymyksen vastausohjeen opiskelijalle,
 • voit lisästä avainsanoja, joita voit käyttää kysymysten hakemisessa,
 • voit kirjata tietoja arviointikriteereistä (ovat opettajien huomioita varten eikä näy opiskelijalle).Kun tallennat kysymyksen, lisätään se tenttiin. Huom. Jos olet luonut kysymyksen kysymyspankissa, tulee se sieltä vielä lisätä tenttiin.


Tentin tenttiperiodi ja kysymykset ovat muokattavissa, vaikka tentti on julkaistu. Muokkausmahdollisuutta on rajattu ensimmäisen ilmoittautuneen jälkeen, muun muassa periodin lyhentäminen ei onnistu. Järjestelmä ilmoittaa, jos muokkausmahdollisuuksia on rajattu.


Aukkotehtävän arviointinäkymä


Jos haluat muuttaa Examin aukkotehtävästä antamia pisteitä, pääset laittamaan uuden pistemäärän tehtävän alla olevaan kohtaan:

Korjaamasi pisteet tulevat näkyviin tehtävän pistemäärään kohdalle sekä tentin kokonaispisteisiin.

Jos tentissä on automaattinen arviointi, pisteiden muuttaminen ei vaikuta tentin alustavaan arvosanaan, vaan arvosana pitää muuttaa käsin.