Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Funet Miitti on helppokäyttöinen uuden sukupolven Zoom-videoneuvottelupalvelu, joka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän liikkuvan tutkijan, opiskelijan ja opettajan tarpeisiin. Käyttäjät voivat nopeasti liittyä kokouksiin, joissa voi olla 100 samanaikaista osallistujaa ja jakaa sisältöä useilla integroiduilla työkaluilla PC-, Mac-, Linux, iOS- tai Android-laitteilla.

Funet Miitti voidaan integroida oppimisalustoihin käyttämällä yksinkertaista "URL Click to Call" -toimintoa, jonka ansiosta opettajat voivat luoda virtuaalisia luokkahuoneita jotka ovat käytettävissä mm. kannettavissa tietokoneissa, tablet-laitteissa ja älypuhelimissa.

Funet Miitti on palvelu, jonka avulla myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät voivat liittyä kokouksiin ja mahdollistaa näin oman yhteistyöfoorumin syntymisen eri kumppaneiden ja tieteenalojen välillä.

Funet Miitti perustuu yhteispohjoismaisesti kilpailutettuun ja NORDUnetin tarjoamaan Zoom On-Premise –toteutukseen, jossa palvelun käyttöönottava Funet-organisaatio saa oman kokousinstanssin johon voidaan liittää Shibboleth-autentikointi omaan IdP:hen ja integroida muut halutut komponentit.

Palvelu on toteutettu tietoturvallisesti ja siten, että kaikki video- ja ääniliikenne kulkee pohjoismaissa pysyen NORDUnetin ja Funet-verkon välillä. Ainoastaan Zoom-lisenssin validointi tapahtuu Zoomin oman pilvipalvelun kautta.

Katso myös Funet Miitti -esite (PDF).

Tietosuojasta

Funet Miitti on Funetin asiakasorganisaatioiden käyttöön tarkoitettu palvelu. Järjestelmän toimivuuden takia seuraavat käyttäjien henkilötiedot välittyvät Zoom-lisenssin validoinnin yhteydessä Zoom Ltd:n lisenssipalvelimille, jotka voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella USA:ssa: Etunimi, Sukunimi, EPPN ja käyttäjän IP-osoite.

EPPN on käyttäjän kotiorganisaation luovuttama yksilöivä tietue, usein käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän kotiorganisaatio/korkeakoulu on tämän palvelun henkilötietojen osalta Rekisterin Pitäjä.

Rekisterin Pitäjän velvollisuus on ohjeistaa kirjallisesti CSC:tä henkilötietojen käsittelyyn liittyen lähettämällä CSC:lle henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus. Tarvittaessa CSC voi auttaa asiakasorganisaatiota henkilötietojen käsittelytoimien kuvauksen laatimisessa.

Palvelun käyttöönotto

Käyttäjäorganisaatiolle luodaan palveluun oma instanssi, jossa se itse hallinnoi käyttäjiään ja haluttuja integraatioita (esim. SSO, Moodle, Kaltura...). CSC tarjoaa tukea Shibbolointia varten. Käytön raportointi ja monitorointi tapahtuu käyttäjäorganisaation toimesta.

Peruspakettiin sisältyy:

 • Käyttäjäkapasiteetti valitun kokoluokan mukaan (samanaikaisia käyttäjiä 50-500)
 • Ei rajoitusta rekisteröityneiden käyttäjien määrälle
 • Maksimissaan 100 samanaikaista osallistujaa/kokous
 • 5 kpl Large Meeting –optioita (200 osallistujaa/kokous)
 • 5 kpl Webinar –optioita (500 osallistujaa/kokous)
 • Puhelin(PSTN) -gateway
 • Muokattava, organisaatiokohtainen käyttäjäsivusto

Lisäoptiona (erillismaksullinen)

 • H.323 -päätelaitteiden soittomahdollisuus, jossa porttikohtainen hinnoittelu
 • Zoom Rooms -optioita
 • Lisää Webinar/LargeMeeting -optioita (5kpl kutakin sisältyy perushintaan)

Funet Miitti Zoom -palvelun hinnoittelumalli muuttuu 1.1.2020 alkaen. Samalla palvelun sisältö muuttuu siten, että peruspakettiin sisältyy aikaisempien lisäksi 4kpl H.323 -porttia sekä 4kpl Zoom Rooms -optioita. Lisäksi korkeakouluasiakkaiden opiskelijat saavat palveluun käyttöoikeuden.

Käyttöönotto

 • Testikäyttö
  • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa. Samalla sovitaan testijakson pituudesta.
  • Testitunnuksia saa osoitteesta: tuki-zoom@postit.csc.fi ilmoittamalla haluttujen testaajien nimet ja sähköpostiosoitteet
 • Tuotantokäyttö
  • palvelu tilataan sähköpostitse osoitteesta funyht@csc.fi samalla ilmoittaen:
   • haluttu käyttäjämäärätaso väliltä XS - XL (kts. hinnasto; vaatii sisäänkirjautumisen).
   • Yhteyshenkilöt yhteystietoineen: hallinnollinen ja tekniset yhteyshenkilöt, joille annetaan organisaation oman instanssin hallintaoikeus
  • Palvelusta ei tehdä erillistä palvelusopimusta; tuotantokäytön aloittamisesta sovitaan CSC:n ja Funet-organisaation välillä. Palvelun irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.
  • Palveluun liittyvät tukikysymykset osoitteeseen: tuki-zoom@postit.csc.fi

Hinnasto

Kts. Hinnasto.

 • No labels