Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Funet Miitti on helppokäyttöinen uuden sukupolven Zoom-videoneuvottelupalvelu, joka on suunniteltu vastaamaan nykypäivän liikkuvan tutkijan, opiskelijan ja opettajan tarpeisiin. Käyttäjät voivat nopeasti liittyä kokouksiin, joissa voi olla 300 samanaikaista osallistujaa ja jakaa sisältöä useilla integroiduilla työkaluilla PC-, Mac-, Linux, iOS- tai Android-laitteilla.

Funet Miitti voidaan integroida oppimisalustoihin käyttämällä yksinkertaista "URL Click to Call" -toimintoa, jonka ansiosta opettajat voivat luoda virtuaalisia luokkahuoneita jotka ovat käytettävissä mm. kannettavissa tietokoneissa, tablet-laitteissa ja älypuhelimissa.

Funet Miitti on palvelu, jonka avulla myös organisaation ulkopuoliset käyttäjät voivat liittyä kokouksiin ja mahdollistaa näin oman yhteistyöfoorumin syntymisen eri kumppaneiden ja tieteenalojen välillä.

Funet Miitti perustuu yhteispohjoismaisesti kilpailutettuun ja NORDUnetin tarjoamaan NORDUnetin On-Premise -totetukseen sekä EU:n sisäiseen, NORDUnetin käyttöön dedikoituun palvelinympäristöön. Palvelun käyttöönottava Funet-organisaatio saa oman kokousinstanssin johon voidaan liittää Shibboleth-autentikointi omaan IdP:hen ja integroida muut halutut komponentit.

Palvelu on toteutettu tietoturvallisesti ja siten, että kaikki video- ja ääniliikenne kulkee pohjoismaissa. Ainoastaan Zoom-lisenssin validointi tapahtuu Zoomin oman, EU:ssa sijaitsevan pilvipalvelun kautta.

Tietosuojasta

Funet Miitti on Funetin asiakasorganisaatioiden käyttöön tarkoitettu palvelu. Järjestelmän toimivuuden takia seuraavat käyttäjien henkilötiedot välittyvät Zoom-lisenssin validoinnin yhteydessä Zoom Ltd:n lisenssipalvelimille: Etunimi, Sukunimi, EPPN ja käyttäjän IP-osoite. Zoomin lisenssipalvelimet sijaitsevat EU:ssa.

EPPN on käyttäjän kotiorganisaation luovuttama yksilöivä tietue, usein käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän kotiorganisaatio/korkeakoulu on tämän palvelun henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän velvollisuus on ohjeistaa kirjallisesti CSC:tä henkilötietojen käsittelyyn liittyen lähettämällä CSC:lle henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus. Tarvittaessa CSC voi auttaa asiakasorganisaatiota henkilötietojen käsittelytoimien kuvauksen laatimisessa.

Lisätietoja Funet Miitti-palvelun henkilötietojen käsittelystä (vaatii kirjautumisen)

Palvelun käyttöönotto

Käyttäjäorganisaatiolle luodaan palveluun oma instanssi, jossa se itse hallinnoi käyttäjiään ja haluttuja integraatioita (esim. SSO, Moodle, Kaltura...). CSC tarjoaa tukea Shibbolointia varten. Käytön raportointi ja monitorointi tapahtuu käyttäjäorganisaation toimesta.

Peruspakettiin sisältyy:

 • Käyttäjäkapasiteetti organisaation kokoluokan(staff FTE) mukaan
 • Maksimissaan 300 samanaikaista osallistujaa/kokous
 • Large Meeting –optiot (500 osallistujaa/kokous)
 • 5 kpl Webinar –optioita (1000 osallistujaa/kokous)
 • 5 kpl H.323 -portteja
 • 5 kpl Zoom Rooms -optioita
 • Puhelin(PSTN) -gateway
 • Muokattava, organisaatiokohtainen käyttäjäsivusto

Lisäoptiona (erillismaksullinen)

 • H.323 - lisäportteja, porttikohtainen hinnoittelu
 • Zoom Rooms -lisäoptioita
 • Lisää Webinar/LargeMeeting -optioita (5kpl kutakin sisältyy perushintaan)

Funet Miitti Zoom -palvelun hinnoittelumalli muuttui 1.1.2020 alkaen. Samalla palvelun sisältökin muuttui siten, että peruspakettiin sisältyy aikaisempien lisäksi 5kpl H.323 -porttia sekä 5kpl Zoom Rooms -optioita. Lisäksi korkeakouluasiakkaiden opiskelijat saivat palveluun käyttöoikeuden.

Käyttöönotto

 • Testikäyttö
  • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa. Samalla sovitaan testijakson pituudesta.
  • Testitunnuksia saa osoitteesta: funet-zoom@csc.fi ilmoittamalla haluttujen testaajien nimet ja sähköpostiosoitteet
 • Tuotantokäyttö
  • palvelu tilataan sähköpostitse osoitteesta funyht@funet.fi samalla ilmoittaen:
   • Organisaation käyttäjämäärätaso(Staff FTE) väliltä S - XXL (kts. hinnasto; vaatii sisäänkirjautumisen).
   • Yhteyshenkilöt yhteystietoineen: hallinnollinen ja tekniset yhteyshenkilöt, joille annetaan organisaation oman instanssin hallintaoikeus
  • Palvelusta ei tehdä erillistä palvelusopimusta; tuotantokäytön aloittamisesta sovitaan CSC:n ja Funet-organisaation välillä. Palvelun irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.
  • Palveluun liittyvät tukikysymykset osoitteeseen: funet-zoom@csc.fi

Hinnasto

Hinnasto