Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Tiistaina 20.3. klo 11-13
Paikka: Etäkokous
Etäyhteys: https://connect.funet.fi/tuha

Paikalla:

 • *Mari Riipinen, Turun yliopisto, puheenjohtaja

 • Jussi Alho, Helsingin yliopisto

 • Anne Lehto, Tritonia

 • Eva Isaksson, Helsingin yliopisto ESTE *Johanna Lahikainen, Helsingin yliopisto

 • Anu Helkkula, Hanken

 • *Aija Kaitera, Helsingin yliopisto

 • *Anne Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Jenni Kokko, Jyväskylän yliopisto

 • *Eeva Nyrövaara, Helsingin yliopisto

 • *Marko Peura, Helsingin yliopisto

 • Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Anne Sunikka, Aalto-yliopisto

 • *Sipo Vanhanen, Helsingin yliopisto

 • *Erika Lilja

 • Walter Rydman, CSC (koordinaattori)

Este:

 • Laura Himanen, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Eva Isaksson, Helsingin yliopisto

Asialista

 1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja asialistan hyväksyminen
  1. 11.06
 2. Edellisen kokouksen muistio
  1. ok
 3. Laki ja säädösmuutokset (tiedonhallintalaki, saavutettavuusdirektiivi)
  1. Saavutettavuusdirektiivin tiivistelmä (liite)
  2. Tiedonhallintalaista:
   1. Lain valmistelua varten on asetettu valmistelutiimi. Tiimissä on myös edustus OKM:stä, koska tiedonhallintalain yhteydet julkisuuslakiin ja arkistolakiin ovat vahvat. Lisäksi on asetettu pieni ohjausryhmä. Lain on oltava valmiina syyskuun loppuun mennessä, jotta eduskunta pääsee päättämään siitä syysistuntokaudella. Siksi lakiluonnos tulee lausuntovaiheeseen arviolta kesäkuussa. Valmistelutiimille toivotaan ajatuksia ja näkemyksiä sidosryhmiltä jo tässä vaiheessa, sillä valmisteluaika on lyhyt. Erityisesti ajatuksia kaivataan arkistoinnista ja tiedon tutkimuskäytöstä. Ryhmällä on vahva tavoite tehostaa tietojen siirtymistä eri tietovarantojen välillä ja on mietitty mm. valtionhallinnon yhteistä diaarinumerojärjestelmää. Samassa yhteydessä julkisten tietoaineistojen käyttö tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen tehostuisi. Ratkaistavana on kuka antaa ja miten luvan julkisten tietoaineistojen käsittelyyn. Laissa tultaneen nimittäin fokusoimaan arkistolaitoksen roolia nimenomaan arkistoinnin ja pysyvän säilytyksen ohjaukseen. Samalla tiedonhallinnan ohjaus siirtyisi jollekin muulle taholle.
  3. Tietosuoja-asetuksesta:
   1. Huomio HE-luonnoksesta. Yleisen edun mukainen tehtävä ei ole sama asia kuin lakisääteinen tehtävä. Se tarjoaa mahdollisuuden toimia yleisen edun mukaisissa asioissa, joista ei ole säädetty lailla. Henkilötietojen käsittely tutkimuskäyttöön tai tutkimuksen tukena on siten mahdollista yleisen edun mukaisesti. Silloin on perusteltava mikä yleinen etu on ja toisaalta onko aiheutettu haitta oikeasuhtaista toiminnalla saatuun yleiseen etuun (4 §, 3 ja 4).
    1. Keskusteltiin, että voitaisiin yhdessä kirjoittaa yleisen edun mukainen perustelu. Julkaisut, vierailut ja tiedonkeruu tulevat laista. Muut voidaan perustella yleisellä edulla. Sovittiin, että Walter & Aija laativat pohjaesitystä. Walter vie asiaa muille yhteistyöryhmille.
 4. Tutkimustietovaranto
  1. Johtoryhmän kokouksen yhteenveto (edellinen kokous 19.3.)
   1. Käyttötapauksia käytiin lävitse. Tutkijan hyöty ei vielä pomppaa silmille. Esimerkiksi näkyvyys voisi nousta esille.
   2. ORCIDista keskusteltiin ja kommenttipuheenvuorot (JY, HY, Akatemia). Tutkijan näkökulma oli hyvin esillä JY:n kommenttipuheenvuorossa. HY, näkyvyyden lisääminen on tärkeää. Tarvitaan palveluita. Lisäksi julkaisujen automaattinen importointi ja tutkijoiden tunnistaminen ORCIDin avulla. Akatemia ei näe tunnistetta yleisenä asiana. Heidän mielestään tunniste ei vielä ole niin laajassa käytössä. Tärkeää o lisi saada tutkijayhteisöltä kommentteja ja perusteluja tarpeelle..
    FIRI: ORCIDin avulla linkittää infroihin liittyviä julkaisuja infrojen vaikuttavuuden seurantaan.
    HY:n sisäisessä keskustelussa on noussut esiin, että ORCIDin käyttöä ei voi edellyttää avoimen tieteen yhteydessä. Voiko yliopisto edellyttää tällaista. Politiikat eivät ole luonteeltaan velvoittavia vaan ohjaavia. Walter saanut saksalaisten perinpohjaisen selvityksen ORCIDin suhteesta EU:n tietosuoja-asetuksesta.
   3. Infrastruktuurien tietovaranto. Tarvitaanko infrastruktuureille pysyvät tunnisteet ja kuinka asiaa käsiteltäisiin. Olisivatko tunnisteet DOI:ta vai joitain muita? Kuinka käsiteltäisiin monikansallisia infrastruktuureja, joissa eri maissa käytetään samaa infraa, mutta tunnisteet ovat eri? Kuinka erilliset laitteet yhdistyvät infrastruktuuriksi ja mille kokonaisuudelle annetaan pysyvä tunniste. HY:n pilotissa kokeiltu PURE-tietojen siirtämistä firi-palveluun. Tiedon tarve alkaa ohjata myös infrastruktuurien hallintoa. Infrastruktuurit alkavat selvästi nousta keskustelun ytimeen.
   4. Mari menee seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 20.8.
  2. Ohjausryhmän edellinen kokous (8.2.)
  3. tutkimustietovaranto.fi / research.fi -sivustot ja blogi avattu.
 5. Ryhmien kuulumiset
  1. TUPO: Seminaarin yhteydessä järjestettäneen tupo-tapaaminen. Syksyn tutkimuspalvelupäivillä yksi workshopeista on tupo-aktiivien järjestämä.
  2. INFRA: Korkeakoulujen FIRI-käytännöt voisi koota yhteen. Avoin tiede -pilotointi on ollut muuten tapetilla.
  3. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI: Täydennetään kauppisten yhteisarviointi
  4. TIETOMALLI: Julkaistaan sanastot.suomi.fi -palvelussa. Hallintamalli kirjoitettava.
  5. TUTKIMUSTIETOJÄRJESTELMÄT: Converis-ryhmän kokous TY:llä helmikuussa. Lisäksi toimittajien edustajat paikalla. Löydettiin yhteisiä kehittämiskohteita. Tavoitteena nopeuttaa järjestelmän kehitystyötä.
   Aalto koordinoi säännöllisiä etäkokouksia fipureryhmälle. Arto ja Fennica tulee yleisesti lähdejärjestelmiksi PUREen.
  6. TUTKIMUSAINEISTOT: Ei tapaamisia eikä toimintaa alkuvuonna. Puheenjohtajan vaihtaminen saattaisi parantaa aktiivisutta. UNIFIn ATD-työryhmä, Heidi Laine laatii toimenpideohjelmaa. Työpajapäivä kansallisesta toimenpideohjelmasta pari viikkoa sitten. Heidille suoraan kysymykset, viestit ja ideat. Linkki verkkosivuille (UNIFI)
  7. FINN-ARMA: Tutkimuspalvelupäivät elokuussa HY&Hanken järjestävät
  8. TOHTORIKOULUTUSVERKOSTO: täydennetään
  9. ORCID: Tammikuun lopussa etäkokous. Linkki ed. kokouksen pöytäkirjaan
  10. JULKAISUMETRIIKKA: 7.6. julkaisumetriikan verkosto tapaa. Tarkoitus on jatkaa tiivistä yhteydenpitoa korkeakoulujen välillä. Jaetaan metriikkakäytäntöjä. Toivotaan, että Yrjö Leino kertoo myös julkaisumetriikkaryhmälle, kun Vipuseen tulee päivityksiä.
 6. Seminaari
 7. TUHA-verkoston vuosi 2018
  1. Selvitetään hiljaiseloa viettävien ryhmien tilanne ja tarve.
  2. Yhteistyöverkostot ja niiden kanssa yhteistyöt.
  3. Tutkimuspalvelupäivät
  4. TTV ja sanastot.
  5. OKM kontaktit ja tiiviimpi yhteydenpito.
 8. Muut esille tulevat asiat
  1. Verkoston puheenjohtajuus.
   1. Mari: Voisi olla aika jälleen löytää uusi puheenjohtaja, koska on toiminut noin kaksi vuotta ja on hyvä kartoittaa kiinnostusta.
 9. Kokouksen päätös
   1. 12.40
   2. W Doodlaa seuraavan kokouksen keväälle.
 • No labels