Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa:

Virta-julkaisutietopalvelun tietomalli on rakennettu alun perin tuottamaan tietoja korkeakouluissa tehtävästä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta, kontekstina OKM:n ohjaustoiminta.  Tutkimustietovarannon kehittymisen myötä käyttötarpeet sekä konteksti tietomallille ovat muuttuneet. Keskeisiä käyttötarpeita Virta-julkaisutietopalvelulle ovat tietojen siirtäminen eri organisaatioiden (tutkimusorganisaatiot, tutkimusrahoittajat)  tietojärjestelmien välillä, tutkimusorganisaatioiden ohjaus sekä tehdyn tutkimuksen vaikuttavuuden lisääminen. Julkaisujen metatietojen siirrossa kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt.

Asiantuntijaryhmä on nimetty 19.4.2018. Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmä asettaa asiantuntijaryhmän toimimaan ajalla 1.5.2018-31.1.2019

Asiantuntijaryhmän tehtävät:

 1. Arvioida tietomallissa olevien käsitteiden selkeyttä sekä nykyisen julkaisutyyppiluokituksen käyttökelpoisuutta

 2. Selvittää tarpeet tietomallin laajentamiseen suhteessa:

  • nykyisen julkaisutyyppiluokituksen ulkopuoliset julkaisutyyppeihin (esim. konferenssiposterit, blogit, lyhyet verkkotekstit)

  • muihin tutkimusaktiviteetteihin ja asiantuntijatehtäviin (esim. tutkimusaineistokuvaukset, esiintymiset mediassa), hyödyntäen jo tehtyä Tuha-tietomallityötä

 3. Selvittää mitä tarpeita tietomalliin kansainvälinen yhteistyö julkaisujen metatietojen siirrossa aiheuttaa

Asiantuntijaryhmän jäsenet:

 • Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (ryhmän puheenjohtaja), opetus-ja kulttuuriministeriö
 • Suunnittelija Janne Pölönen, Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
 • Tietoasiantuntija Anna-Kaarina Linna, Turun yliopisto
 • Tietoasiantuntija Leena Huiku, Aalto-yliopisto
 • Julkaisusuunnittelija Tarja Laakkonen, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Asiantuntija Timo Hellgren, Teknologian tutkimuskeskus VTT
 • Tiedeasiantuntija Otto Auranen, Suomen Akatemia
 • Business Finland:
 • Projektipäällikkö Joonas Nikkanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus
 • Koordinaattori Minna Ala-Mantila, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus


Kokousajat

Info

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Jukka Haapamäki, OKM

jukka.haapamaki (at) minedu.fi

 • No labels