Avoimen oppimisen edistämisen neuvonantajaryhmä

Neuvonantajaryhmän tehtävänä on edistää avoimien oppimateriaalien käyttöä sekä tukea Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) ylläpitoa ja kehitystä.

 • Ryhmä tukee ja edistää avoimen oppimisen ja oppimateriaalien hyödyntämisen kulttuuria.
 • Ryhmä toimii aoe.fi-palvelua toteuttavien organisaatioiden yhteistyöelimenä sekä linkkinä toteuttajaorganisaatioihin.
 • Ryhmä seuraa aoe.fi-palvelun käyttöä ja käytön kehittymistä.
 • Ryhmä tukee aoe.fi-palvelun pienkehitystä siten, että eri koulutusasteiden tarpeet otetaan huomioon.
 • Ryhmä tuo ja kokoaa ehdotuksia aoe.fi-palvelun kehittämisen suunnitteluun.

Neuvonantajaryhmän kokoonpano 2024

 • opetusneuvos, yksikön päällikkö Tommi Siivonen, Opetushallitus, Koulutus ja kustantaminen, aoe.fi-palvelun omistaja, työryhmän puheenjohtaja
 • erityisasiantuntija Mai Tallgren, Opetushallitus, Koulutus ja kustantaminen, aoe.fi-palvelun palveluvastaava, työryhmän esittelijä
 • erityisasiantuntija Antti Peltoniemi, Opetushallitus, Koulutus ja kustantaminen, työryhmän varapuheenjohtaja
 • opetusneuvos, Juho Helminen, Opetushallitus, Perusopetus ja varhaiskasvatus
 • opetusneuvos, Minna Taivassalo, Opetushallitus, Ammatillinen koulutus
 • erityisasiantuntija Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS)
 • opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO)
 • erityisasiantuntija Kaisa Kotomäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto (VAPOS)
 • kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU)
 • projektipäällikkö Anna Lindfors, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, työryhmän sihteeri
 • johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto - asiantuntijana Finna-yhteistyöhön liittyvissä asioissa

Taustaa

Ryhmän alkuperäisenä tehtävänä on ollut työryhmänä edistää avoimien oppimateriaalien käyttöä sekä osallistua ja ohjata julkisen hallinnon ylläpitämän avoimen oppimateriaalipalvelun teknistä toteutusta.

Avoimien oppimateriaalien käytön edistäminen -työryhmän asettamiskirje

Työryhmän toimikausi: 7.11.2018–31.12.2020 (työryhmän toimikautta jatkettu).

Työryhmän tehtävät:

 • oppimateriaalipalvelun toteutuksen ohjaus niin, että se huomioi eri koulutusasteiden tarpeet avoimelle digitaaliselle oppimateriaalille
 • määritellä avoimen oppimateriaalin kriteerit
 • osallistua oppimateriaalipalvelun määrittely-, suunnittelu- ja kehitystyöhön
 • määrittää syntyvän palvelun käytön periaatteet, ml. lisenssien määrittely
 • luoda tarvittavat määrittelyt palveluiden ja tietokantojen yhteentoimivuudelle mm. metatietomalli
 • luoda avoimen oppimateriaali -palvelun käyttöönottosuunnitelma
 • tukea palvelun käyttöönottoa käyttöönottosuunnitelman mukaisesti
 • päättää oppimateriaalipalvelun teknisistä ratkaisuista ja muista palvelun kehittämiseen liittyvistä asioista.


 

 • No labels