Työskentelytila Avointen oppimateriaalien kirjastoa ohjaavan Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -työryhmätyölle.

Avoimien oppimateriaalien käytön edistäminen -työryhmän asettamiskirje

Työryhmän tehtävä
Työryhmän tehtävänä on edistää avoimien oppimateriaalien käyttöä sekä osallistua ja
ohjata julkisen hallinnon ylläpitämän avoimen oppimateriaalipalvelun teknistä
toteutusta.

Työryhmän tehtäviin kuuluu:

 • oppimateriaalipalvelun toteutuksen ohjaus niin, että se huomioi eri
 • koulutusasteiden tarpeet avoimelle digitaaliselle oppimateriaalille
 • määritellä avoimen oppimateriaalin kriteerit
 • osallistua oppimateriaalipalvelun määrittely-, suunnittelu- ja kehitystyöhön
 • määrittää syntyvän palvelun käytön periaatteet, ml. lisenssien määrittely
 • luoda tarvittavat määrittelyt palveluiden ja tietokantojen yhteentoimivuudelle mm. metatietomalli
 • luoda avoimen oppimateriaali -palvelun käyttöönottosuunnitelma
 • tukea palvelun käyttöönottoa käyttöönottosuunnitelman mukaisesti
 • päättää oppimateriaalipalvelun teknisistä ratkaisuista ja muista palvelun kehittämiseen liittyvistä asioista

Työryhmän toimikausi
Työryhmän toimikausi on 7.11.2018–31.12.2020 (työryhmän toimikautta jatkettu).

Kokoonpano

 • erityisasiantuntija Tomi Kytölä, ammatillisen koulutuksen osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • opetusneuvos Jonna Korhonen, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, 1. varapuheenjohtaja
  • Korvaaja: Ilmari Hyvönen, korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, 1. varapuheenjohtaja 
 • erityisasiantuntija Tero Huttunen, yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen osasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, 2. varapuheenjohtaja
 • ylitarkastaja Tapani Sainio, taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • projektipäällikkö Pauliina Kupila, kansliapäällikön esikunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (aiemmin, ei enää mukana)
 • erityisasiantuntija, Juho Helminen, Opetushallitus
 • tuottaja, Irmeli Lehtovaara, Opetushallitus
 • opetusneuvos, Minna Taivassalo, Opetushallitus
 • projektipäällikkö Anna Lindfors, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy; Topi Litmanen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (sijaistaa Hanna-Mari Puuskaa).
 • Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö Kansalliskirjasto - asiantuntijana Finna-yhteistyöhön liittyvissä asioissa
 • Taru Kuhalampi, suunnittelija Kansalliskirjasto - asiantuntijana Finna-yhteistyöhön liittyvissä asioissa

Sisällysluettelo

 • No labels