Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2018 on lukittu.

4.2.3 Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO-3-taydennyskoulutus-2018:

Yliopistojen täydennyskoulutus on yliopistojen järjestämää lisäkoulutusta ensisijaisesti korkea­koulutut­kinnon suorittaneille. Täydennyskoulutus ei johda korkeakoulututkintoihin eikä se ole erikoistumiskoulusta, ks. yliopistolaki 7 § 1 momentti, "Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistot voivat järjestää myös erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena yliopisto-opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina ja täydennyskoulutusta."

Täydennyskoulutuksen tiedonkeruita tullaan tulevina vuosina tarkentamaan.

Kerättävät tiedot

Täydennyskoulutuksen tiedot kerätään vuosi ja yliopistotasolla.

4.2.3.1 Koulutuksia

Kuvaus

Kalenterivuoden aikana käynnissä olleiden koulutusten lukumäärä.

Tiedon muoto

Tieto kokonaislukuna, esim. "78".

4.2.3.2 Osallistujia

Kuvaus

Osallistujamäärällä eli aloittajamäärällä tarkoitetaan kalenterivuoden aikana kurssin aloittaneiden henkilöiden lukumäärää. Sama henkilö voi esiintyä vuotta ja yliopistoa kohden useammin kuin kerran.

Tiedot kerätään erikseen naisista ja miehistä.

Tiedon muoto

Tiedonkeruulomakkeessa kaksi kohtaa:

  1. Täydennyskoulutukseen osallistuneet miehet
  2. Täydennyskoulutukseen osallistuneet naiset

Tieto kokonaislukuna, esim. "203".

 

  • No labels