Aika: 31.5.2018 klo 08.30-09.30
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998
Osallistujat: Manu Pajuluoma, Liisa Huovinen, Juha Venho, Jussi Kivinen, Ari Ilkka, Tore Ståhl, Teemu Seesto, Jaakko Riihimaa, Erja Heiskanen, Christa Winqvist, Jukka Ivonen, Antti Mäki, Jussi Auvinen, Emma Falck, Arto Aniluoto, Outi Tasala, 

Työkalusta

  • Anonyymi-oikeus JIRA projektiin on vielä työn alla. 

  • Ideatoimikunnan käsittelyyn tulevat asiat löytyvät sarakkeesta "Ideatoimikunta", jossa esitetään 1) kokoukseen käsittelyyn tulevat asiat, 2) ideapankin ohi menneet esiselvityksessä olevat asiat, 3) suljetut kehitysideat. 

  • Oleellinen tieto ideoista löytyy Description-kentästä. Ohjeistusta työkalun käyttöön tullaan tarkentamaan.

Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille

Kirjastojärjestelmien yhteentoimivuus CSCIDEAPANKKI-20 - Getting issue details... STATUS

  • Lähtökohtana yhteen kokonaisuuteen ja järjestelmään perustuvan kirjastokonsortion hajoaminen ainakin 2-3 korkeakoulukirjastojen leiriin
  • Olemassa olevat arkkitehtuurit, kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuuri ja avoimen tieteen ja tutkimuksen kokonaisarkkitehtuuri, lähtevät siitä, että on yksi keskitetty ratkaisu, eikä näissä ole kuvattu tilannetta, jossa useamman järjestelmän tulee toimia yhteen. 
  • Ehdotetaan selvitettäväksi osana OKM:n CSC:ltä hankkimia arkkitehtuuripalveluita, CSC esittää toimenpidettä OKM:lle. Hyödynnetään OppiJana-selvitystä, ja kytketään asia korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuriin (KOOTuen kokous 30.5.2018). Avoimen oppimateriaalien kehittämisestä yhteinen ministeriön kokeiluhanke.
  • Tuotetaan esiselvityksestä ensimmäiset havainnot nopealla aikataululla, jotta asia saadaan huomioitua pilvipohjaisen järjestelmän pian alkavassa kilpailutuksessa.

Korkeakoulujen lokitietojen hallinta  CSCIDEAPANKKI-10 - Getting issue details... STATUS

  • Tuodaan käsittelyyn ilman ehdotusta mahdollisesta esiselvittäjästä. Ideatoimikunta ratkaisee mahdollisen esiselvittäjä, asia palaa tarkennettavaksi ja tuodaan käsittelyyn, kun CSC:llä on ehdotus asiasta taikka päätetään sulkea idea arkistoon.
  • Secure-Funet-listalla näkyy, että asioita etenee SIEM-asiantuntijoiden kesken
  • Jaetaan päivitetty tilannekuva SIEM-verkoston kanssa käydyistä keskusteluista AAPA-verkoston kokouksessa, ja siitä tiedoksi muille (Fuciolle)
  • Tarkennetaan ideaa, asialle ei ole tunnistettu selvää esiselvittäjätahoa

GPU avusteinen virtuaalinen käyttöympäristö  CSCIDEAPANKKI-8 - Getting issue details... STATUS

  • Tuodaan käsittelyyn ilman ehdotusta mahdollisesta esiselvittäjästä. Ideatoimikunta ratkaisee mahdollisen esiselvittäjä, asia palaa tarkennettavaksi ja tuodaan käsittelyyn, kun CSC:llä on ehdotus asiasta taikka päätetään sulkea idea arkistoon.
  • Tarkennetaan ideaa, asialle ei ole tunnistettu selvää esiselvittäjätahoa

Saavutettavuusdirektiiviasiantuntijapalvelu CSCIDEAPANKKI-26 - Getting issue details... STATUS

  • Tuodaan käsittelyyn ilman ehdotusta mahdollisesta esiselvittäjästä. Ideatoimikunta ratkaisee mahdollisen esiselvittäjä, asia palaa tarkennettavaksi ja tuodaan käsittelyyn, kun CSC:llä on ehdotus asiasta taikka päätetään sulkea idea arkistoon.
  • Kuntaliitto tuottanut oppaan saavutettavuusdirektiivin soveltamisesta, miten OPH tai yleisemmin OKM näkee tämän jutun
  • Toiveissa vähintään keskitettyä koulutusta aiheesta, mahdollisesti jopa keskitetty palvelu
  • Välitetään viestiä yliopistojen viestintäverkostolle. Selvitetään onko AMK viestintävastaavilla vastaava verkosto
  • Mahdollisesti järjestetään yhteinen työpaja viestinnän ihmisille
  • OPH olisi luonteva taho: ovatko varautuneet saavutettavuusdirektiiviin omissa palveluissaan. Syksyllä tulossa OPH:n tiekartta oppijan palveluista; asiaa on pohdittu
  • Tarkennetaan ideaa, asialle ei ole tunnistettu selvää esiselvittäjätahoa

Ideatoimikunnan ohittaneet ideat

Paikallisen Moodlen korvaaja  CSCIDEAPANKKI-28 - Getting issue details... STATUS


Tiedoksi hylätyt kehitysideat

Toimialariippuvien järjestelmien ylläpito, SaaS Exam-palvelulle, yms. CSCIDEAPANKKI-16 - Getting issue details... STATUS

Digitaalinen arkistointi palveluna CSCIDEAPANKKI-18 - Getting issue details... STATUS

Ideoiden käsittelyn jatkotoimet

 • Kehitysideoiden käsittelyn toimivuus, kehitysehdotukset
 • Seuraava palaveri 14.06. klo. 1000-1100 (Huom! myöhäisempi ajankohta)


 • No labels