Julkaisutietojen käsittely

VIRTA-julkaisutietopalvelussa tutkimusorganisaatiot säilyttävät kopiota osasta oman tutkimustietojärjestelmänsä tai julkaisurekisterinsä tietosisältöä (vrt. VIRTA-Opintotietopalvelu sisältää soveltuvin osin kopiot korkeakoulujen opintotietojärjestelmistä). Tiedon tuottajan näkökulmasta VIRTA-julkaisutietopalvelu on tekninen ratkaisu, jolla tietoja siirtyy tietojärjestelmästä toiseen.

Palveluun kerätään julkaisuista niiden bibliografiset tiedot (julkaisun nimi, julkaisuvuosi, tekijät, lehden/sarjan/kustantajan tiedot jne.) sekä tiettyjä luokittelutietoja (tieteenala, julkaisutyyppi jne.). Kerättävät tiedot on kuvailtu VIRTA-julkaisutietopalvelun wiki-sivulla (Elementtien kuvaukset).

Tutkimusorganisaatiot toimivat kerättyjen julkaisutietojen osalta rekisterinpitäjinä.

VIRTA-julkaisutietopalveluun siirrettävien tietojen käsittelyn perustana on korkeakoulujen osalta laki korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta. VIRTA-julkaisutietopalvelussa mukana olevien tutkimuslaitosten osalta käsittelyn perusteena on organisaatioiden suostumus.

Julkaisutietojen luovuttaminen

VIRTA-julkaisutietopalvelun tiedot ovat konekielisesti luettavissa ulkoiseen järjestelmään kahden lukurajapinnan kautta: REST ja OAI-PMH. Organisaatiot jotka haluavat julkaisutietojensa siirtyvän VIRTA-julkaisutietopalvelun ulkopuolisiin järjestelmiin sopivat CSC:n kanssa tietojen siirrosta palvelutilauksen.


VIRTA-julkaisutietopalvelun lukurajapintojen kautta tietoja hyödynnetään seuraavissa organisaatioissa:

OrganisaatioTarkoitusPeruste
KansalliskirjastoJulkaisutietojen julkaiseminen Juuli -portaalissa

Julkaisutiedonkeruun osa

OKMJulkaisutietojen julkaiseminen tiedejatutkimus.fi -portaalissaJulkaisutiedonkeruun osa
OKMRaportointi Vipusessa ja Extra-Vipusessa

Julkaisutiedonkeruun osa

JulkaisufoorumiJulkaisukanavien arviointi

Julkaisutiedonkeruun osa

Suomen AkatemiaJulkaisutietojen hyödyntäminen haku- ja raportointijärjestelmissä

Tiedonluovutuslupa

Turun yliopistoKoulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojekti

Tiedonluovutuslupa

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyJulkaisutietojen hyödyntäminen CSC:n laskentaresurssien haku- ja raportointiprosessissaTiedonluovutuslupa
OpenAIREJulkaisutietojen haravointi eurooppalaiseen OpenAIRE-portaaliinTiedonluovutuslupa
OpenAPCJulkaisujen kustannustietojen poiminta ja välittäminen kansainväliseen OpenAPC-palveluunPalvelutilaus


Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa REST-rajapinnan kautta tutkimusorganisaatioille organisaation omien julkaisutietojen osalta.

Järjestelmätietojen käsittely

VIRTA-julkaisutietopalvelun toimittamisesta sekä palvelun ylläpidosta ja sen käytöstä generoituu teknisten järjestelmien tuottamaa henkilötiedoiksi laskettavaa tietoa esimerkiksi lokitietoa. Näiden tietojen tarkoituksena on VIRTA-julkaisutietopalvelun teknisen järjestelmän ylläpidon varmistaminen ja mahdollinen virhetilanteiden selvittäminen. Järjestelmätietojen osalta noudatamme CSC:n asiakasrekisterin tietotosuojaselostetta, jossa on tietoa muun muassa tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta (CSC:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste).

Järjestelmätietoja ei luovuteta palvelusta eteenpäin.

  • No labels