Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 21.9.2018 kello 13–14.30

ZOOM: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

(Ohjeita Zoomin käyttöön: ZOOM- videokokoukseen osallistuminen. Huomaathan, että voit liittyä kokoukseen myös selaimen kautta, eli Zoom-ohjelmaa ei ole pakko asentaa omalle koneelle)

Nauhoite:  Virta-julkaisutietopalvelu yhteyshenkilökokous 21.9.2018.mp4

Asialista:

 1. OpenAIRE integrointi
  1. Tavoitteena julkaisutietojen harvestointi OpenAIREen
   1. Helpottaisi ylläpitoa organisaatioille
   2. Tavoiteaikatauluna vuoden 2018 loppu.
  2. Mäppäys CERIF tietomalliin
   1. Taustalla OpenAIRE Guidelines for CRIS Managers 1.1, joka julkaistu heinäkuussa https://openaire-guidelines-for-cris-managers.readthedocs.io/en/latest/index.html
   2. Myöhemmin tiedoksi yhteyshenkilöille, kommentit tervetulleita
   3. VIRTA ensimmäinen kansallisella tasolla integroitava järjestelmä
  3. Rajoitukset tiedonsiirtoon
   1. Organisaatiot/vuodet/julkaisutyypit
    1. Organisaatiorajaus, luultavasti tulossa tiedonluovutuslupien keruu tähän liittyen
    2. Vuodet, miltä ajalta - vain uusimmat?
    3. Sisällytettävät julkaisutyypit. Keskustelussa myöhemmin syksyllä
   2. Tiedonluovutuslupa?
  4. Ei keskustelua.
 2. VIRTA tiedonsiirtojen tehostaminen
  1. Kesällä toteutettu:
   1. Siirrettävien tiedostojen aikaleimoitus
    1. Näkynyt kesän aikana organisaatioille lähteneissä poikkeuksellisissa latausraporteissa.
   2. Yhteisjulkaisut ja duplikaatit -tarkistusten optimointi
   3. Julkaisujen tietokantaan siirtoa nopeutettu
  2. Työstetään syksyllä:
   1. Yhteisjulkaisujen ristiriitaisuudet -tarkistuksen tehostamista
  3. Ongelmia lähinnä isojen tiedonsiirtotiedostojen kanssa, joissa toistaiseksi käydään koko tiedosto läpi
   1. Sovittava jatkossa tehdäänkö mahdollinen muutos Virran kehitystyössä vai organisaatioissa
   2. JUSTUS-tiedonsiirrossa myös hidastumista kesällä
 3. Jufo-tarkistukset virheraporteille
  1. Kesän aikana Jufo-päättelystä on tullut tieto virheraporteille, jos päätelty tieto eroaa organisaation ilmoittamasta
   1. Tehty päättely noudattaa seuraavaa kaaviota: Jufo-tunnistus
   2. Vaikka tieto virheraportilla, ei vaikuta julkaisun tilaan (eli julkaisu päätyy julkaisutiedonkeruuseen normaalisti, jos muuten ok)
  2. Näihin liittyen paljon yhteydenottoja ja CSC katsoo kootusti läpi yhdessä TSVn kanssa
   1. Huom, vaillinaisina lähetyt tiedot myös virheraportille, korjaantuu tietojen täydennyksessä.
   2. Palataan JUFO-tarkistuksiin myöhemmin, pyritään minimoimaan JUFO-id:n putoaminen
 4. VIRTA tiedot Suomen Akatemian syyskuun haussa
  1. Ensimmäistä kertaa Virta tiedot myös hakujärjestelmässä (aiemmin vain raportointi)
   1. "Julkaisut-sivulla esitetään enintään 10 hankkeen kannalta tärkeintä julkaisua (konsortiohakemuksissa 20 julkaisua konsortiota kohden). Täydellinen julkaisuluettelo liitetään Appendices-välilehdellä."
   2. Jos ei saatavilla Virrasta → julkaisut mahdollista syöttää käsin
    1. Kommentti: LY/Hallikainen "Akatemian lomakkeella on merkitty pakollisiksi kentiksi myös esim. lehtiartikkelin emojulkaisu, toimittajat, julkaisija, ISBN. Tutkijoita pitää ohjata lyömään välilyönti näihin absurdeihin pakollisiin kenttiin."
  2. Tullut paljon yhteydenottoja CSClle (ja organisaatioihin?) puuttuvista julkaisutiedoista.
   1. Käyttöönotto tullut yllätyksenä myös VIRTA-jtp:lle, ei mahdollisuutta varautua paremmilla ohjeistuksilla
   2. Ongelmallista vanhojen julkaisujen syöttö ja julkaisutiedot tiedonkeruuseen kuulumattomien organisaatioiden tutkijoilta. Nämä tutkijalle osin epäselviä selityksiä, ja integraatiosta tullut tutkijoilta negatiivista palautetta
   3. Pyritään ohjaamaan yhteydenotot oikeille organisaatioille ja henkilöille
 5. Vanhojen julkaisutietojen tuonti VIRTAan
  1. Vanhoja julkaisutietoja on mahdollista tuoda VIRTAan, mutta julkaisutiedonkeruuseen päätyvät vain tiedonkeruuvuoden ja sitä edeltävän vuoden julkaisut
  2. Syötettäessä tätä vanhempia julkaisutietoja, ei julkaisuille muodosteta ilmoitusvuotta
  3. Tarkistukset tehdään julkaisuvuoden perusteella
  4. Jos aikaisempi kuin vuoden 2010 julkaisu, käytetään vanhimpia tarkistuksia
   1. Tarkistukset ja niiden vaikutus julkaisun tilaan: Julkaisun tila
   2. Ennen vuotta 2010 julkaisuissa osin eri kenttiä. Tästä jatkossa keskustelua: voisiko pakollisten tietojen kenttiä vanhemmille julkaisuille vähentää (ei kuitenkaan osaksi tiedonkeruuta, mutta tietojen vienti Juuliin) - organisaatioiden tarpeita ja haasteita kuullaan mielellään
 6. Muiden kuin tiedonkeruuseen kuuluvien julkaisujen tuonti VIRTAan
  1. Toistaiseksi ei sallittua, mutta olisi mahdollista toteuttaa jos tarve organisaatioissa
   1. Tärkeää erotella julkaisutiedonkeruuseen päätyvät julkaisutiedot ja muualle affilioituneiden tutkijoiden tiedot
   2. Kommentti (Aalto/Jämsen): tämä olisi todella tärkeää saada toimivaksi, tullut paljon negatiivista palautetta tutkijoilta.
   3. Jatketaan keskustelua syksyllä. Organisaatioilta toivotaan kommentteja ja kehitysehdotuksia.
 7. Muuta
  1. KOTA-järjestelmään mahdollista tuoda vuoden 2018 alayksiköitä
   1. Pyritään tämän avulla reaaliaikaisempiin tarkistuksiin
   2. Virheilmoituksista ei tarvitse olla huolissaan SA:n hakujärjestelmän kannalta, mutta korjattava OKM:n tiedonkeruuseen
   3. Kommentti (Taideyliopisto/Nurmi): Jos alayksiköt eivät ole muuttuneet vuodesta 2017, täytyykö silti ilmoittaa uudestaan?
    1. Tarkistuksessa verrataan edelliseen vuoteen, eli vaikka sama alayksikkö, KOTAan kerätään vuosiversioinnit.
   4. Tällä hetkellä manuaalinen kopiointi KOTAsta, mutta automatisoidaan syksyn aikana. Manuaalisen käsittelyn viivestä johtuen organisaatioille tullut ilmoituksia virheellisista alayksikkökoodeista. Pahoittelut tästä.
  2. Tiedonluovutuslupa CSClle, DL oli 7.9.
   1. Huom. tiedonluovutuslupa lähetetty vain korkeakouluille. Muiden tutkimuslaitosten ei siis tarvitse reagoida tähän lupapyyntöön.
  3. KOTA-seminaarin tallenne ja materiaalit saatavilla: https://minedu.fi/tapahtumat/2018-08-28/korkeakoulujen-kota-seminaari-
  4. TUHA -julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän kokoukset
  5. Tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän työkokous HTC:llä (Keilaranta 13-19, Espoo) 27.9. - ohjelma Syyskuun työkokous 27.9.2018

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Julkaisuarkistointegraation eteneminen
  1. Rautalankaversio testiin lokakuun 5. päivä
   1. Kerätään kommentteja toteutuksesta
   2. Ilmoitetaan organisaatioille kun testiversio saatavilla
  2. Alkuun mahdollisuus syöttää tiedostot nykyisten julkaisutyyppien mukaan, myöhemmin mahdollisesti "kaatoluokka" pelkästään Theseus-materiaalille
   1. Tarkoitus hyödyntää julkaisun tila -toimintoa. Hyväksyntäprosessi lähes ennallaan nykyiseen.
  3. Samalla uudistettu palvelun backend puoli
   1. Nopeammat haut ulkoisista integroinneista, jotka keskeisin osin palvelun välimuistiin
    1. Tilanne jossa ulkoisen palvelun kaatuminen estänyt myös Justus-palvelun toimimista pitäisi korjautua tällä muutoksella
   2. Korjaukset bugeihin, keskeisinä .csv raportointi ja Omat tallennukset
    1. Aikataulu vielä tarkentamatta, arviolta loka-marraskuussa.
 2. Puitesopimusten tilanne
  1. Kommentit nykyisiltä ja uusilta asiakkailta koottuna wikiin + muutokset: Tilaajien kommentteja uusiin sopimusluonnoksiin
   1. Puitesopimuksiin organisaatiotasolla kommentit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen puitesopimukset@postit.csc.fi
  2. Puitesopimuksiin liittyvä sopimusdokumentaatio valmistunut ja lähetetty organisaatioihin. Palvelutilauksiin tarvittavien tietojen toimituksen jälkeen sopimusneuvottelut käydään puitesopimustasolla
 3. Muuta
  1. JUSTUS-VIRTA siirtojen virkistys
   1. VIRTA ruuhkasta johtuen heinä-elokuussa jäänyt JUSTUS-siirtoja tekemättä muutamilta päiviltä → puuttuvia julkaisutietoja esim. Juulista
   2. Syksyllä tehtävässä virkistyksessä varmistetaan, että julkaisutiedot täsmäävät
  2. Alayksikköasia
   1. KOTAan siirrettyjen vuoden 2018 alayksiköiden tuonti JUSTUS-palveluun
   2. Kommentti (Turku AMK/Viljanen): Pitääkö tämän vuoden alayksikkökoodit muuttaa takautuvasti?
    1. Jos alayksikkökoodit muuttuneet merkittävästi, muutokset täytyisi tehdä tämän vuoden julkaisutietoihin. Jos ei ole muuttunut koodien osalta (eli käytännössä sama alayksikkökoodista käytössä), menee läpi tarkistuksesta. Korjaukset voi tehdä käsin tai laajemmissa tapauksissa CSCn kautta tietokantatyönä.
  3. Kysymys selainsuosituksesta (Turku AMK/Viljanen): Onko JUSTUS-palvelussa selainkohtaisia suosituksia? Ongelmia Omat tallennukset -näkymässä, vaikuttanut millä selaimella yrittänyt katsoa.
   1. Ei pitiäisi olla rajoituksia selaimien suhteen. Ennen kesää korjattu bugi ie11-selaimelle. Omat tallenukset -bugi, ainoastaan pääkäyttäjä nähnyt tehdyt tallenukset. Tähän tulossa korjaus syksyllä. Jos ongelma toistettavissa, tietona justus@csc.fi.


Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi

 • No labels