Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 16.11.2018 kello 13–14.30

ZOOM: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

(Ohjeita Zoomin käyttöön: ZOOM- videokokoukseen liittyminen. Huomaathan, että voit liittyä kokoukseen myös selaimen kautta, eli Zoom-ohjelmaa ei ole pakko asentaa omalle koneelle)

Nauhoite: zoom_0.mp4


Asialista/muistio:

 1. OpenAIRE-tiedonsiirto
  1. CERIF-tietomallin määrittely OpenAIRE tiedonsiirrossa
   1. Ollut organisaatioilla kommenttikierroksella
  2. Tiedonluovutuslupa
   1. Lähtenee organisaatioille marraskuun aikana. Ilmoitustyyppinen, vastausta ei vaadita ellei salli tiedonluovutuslupaa. Mahdollista asettaa rajauksia siirroille, esim. julkaisutyypin mukaan. Muutoksia voi ilmoittaa myös jälkeenpäin, virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  3. Validointi kesken
   1. Tarkentunee joulukuun yhteyshenkilökokouseen
  4. Tieto EU-rahoitetusta tutkimuksesta OpenAIREen
   1. Jatkossa mahdollisesti mahdollista viedä omista tutkimustietojärjestelmistä OpenAIREen Virran kautta, vähentäisi organisaatioiden työtä (yhteensopivuudesta huolehtimen). Aikaisemminkin ollut mahdollista viedä tiedot suoraan OpenAIREen
  5. Taustaksi Suomen OpenAIRE NOAD (Helsingin yliopiston kirjasto) yhteenveto kyselyn tuloksista:
   1. https://blogs.helsinki.fi/openaire2020/2018/08/23/kansallisesta-koordinaatiosta-toivotaan-tukea-julkaisuarkistoille-openaire-kyselyn-tulosten-yhteenveto/
  6. Kommentti Nurminen/JY: oikea kehityssuunta, hankenumero-kentän kanssa ollut hankaluuksia julkaisuarkistoista, joten Virran kautta tietojen tuominen helpottaisi siirtoa.
 2. Vanhojen julkaisutietojen siirto VIRTAan
  1. Muutetaan tarkistuksia niin, että julkaisuvuoden 2016 tai vanhemmilta julkaisuilta tehdän vain välttämättömät tarkistukset, esitelty VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöt - kokous 19.10.2018
  2. Toistaiseksi testataan muutaman organisaation kanssa pienemmillä siirtotiedostoilla VIRTA testipalvelimilla
   1. Testi  XLM-tiedostoja, esim. yhden vuoden ajalta vanhoja julkaisutietoja, voi lähettää testipuolelle virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi. Kun saatu toimimaan, jatkossa toimitus tavallista tiedonsiirtotapaa käyttäen. Ilmoitetaan kun asia etenee.
   2. Vanhojen julkaisujen tuonnin ratkaiseminen jälkeen lähdetään selvittämään julkaisutiedonruusen kuulumattomien kuuluvien tietojen tuonti.
 3. Tiedonkeruun käsikirja 2018
  1. Koonti lähetetty yhteyshenkilöille + TUHA-julkaisuryhmälle 2.11., kommentit toivottiin ennen 13.11.
   1. Muutokset nähtävillä oranssilla merkittynä käsikirjan luonnoksessa wikin puolella. Käsitteiden ja määrittelyn osalta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70191366 Julkaisutyyppien osalta: https://wiki.eduuni.fi/display/cscsuorat/7.5+Julkaisutyypit+2018
  2. Julkaisu marraskuun lopulla
   1. Ei suurta vaikutusta tiedonkeruuseen, lähinnä tarkennuksia.
   2. Ilmoitus yhteyshenkilöille ja TUHA-julkaisryhmälle kun käsikirja lukittu
  3. Ensi vuoden käsikirjan rakenteen uudistaminen (TUHA-julkaisryhmä)
   1. Aikataulun aikaistaminen sekä rakenteen uudistaminen (mm. ohjeiden ja paikan selkeyttäminen). TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä tekee ehdotuksen ohjeiden päivittämisestä. (linkki)
 4. Muut asiat

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Julkaisuarkistointegraation eteneminen
  1. Demolle ensimmäinen versio tulossa aivan lähipäivinä
   1. Tuetaan alkuun nykyisiä julkaisutyyppiluokkia, mutta kehitteillä myös "kaatoluokka" jonne saa tiedonkeruun tyyppiluokkiin kuulumattomat julkaisut, vähemmän tarkistuksia ja julkaisun tila mahdollista ainoastaan 1 saakka (eli siirto Theseukseen)
    1. Kysymys Häyrynen/Metropolia: Tuleeko Justukseen näkyviin myös linkki Theseuksen tietueeseen?
     1. Tulee, ja siinä käytetään Theseuksen handle verkko-osoitetta. Näkyviin Justukseen sekä listaukseen että esikatseluun, kun tiedosto siirtynyt Theseukseen.
   2. Syöttölomakkeen muutoksena: "syötä julkaisu", info-palloihin pääkäyttäjille tieto mihin dublinCore-kenttään päätyy Theseauksessa (jos vertaavuus löytyy, esim. kv-yhteisjulkaisuja ei vielä Theseukseen). Mäppäykset: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KX0Gyv0sYu3UOE91cNFK_Isqf54SglQO0Onoyor8r7I/edit?usp=sharing
   3. Tiedoston lopullinen välittäminen Theseukseen pääkäyttäjän kautta, valmius näillä näkyminen Juuliin yhteensopivan julkaisutilan kanssa samaan aikaan (julkaisun tila on 1 tai 2)
   4. Yksisuuntainen tietojen päivitys, Justus > Theseus
   5. Pyritään saamaan uusi versio joustavammaksi tulevien päivitysten kanssa
  2. JUSTUS-Theseus integraation esittely Theseus 10-vuotis juhlaseminaarissa, ohjelma:
   1. https://www.kreodi.fi/en/26/Uutta/503/AMKIT-verkostop%C3%A4iv%C3%A4t-Tampereella-21%E2%80%9322112018---Tule-mukaan!.htm
   2. Esitys tulee jakoon myöhemmin myös JUSTUS-wikiin, tiedoksi yhteyshenkilöille
 2. Puitesopimusten tilanne
  1. Palvelutilaukset suurilta osin valmiit ja ensimmäisiä solmittu osana puitesopimuksia
   1. Ensimmäiset määräaikaisuudet loppuvat marraskuun lopulla, mikäli uusi sopimus ei ennätä ennen sitä, käyttö jatkuu käyttäjän näkökulmasta normaalisti
 3. Muuta
  1. EduuniID kirjautumisessa häiriö 15.11. n. kello 14-15 ja erikseen vielä palvelinten verkkoyhteyksissä 13.11. n. kello 16-16:20
  2. Kysymys Häyrynen/Metropolia: joku aika sitten yhteydessä heinäkuussa tallentuista julkaisuista, jotka eivät kulkeutuneet JUSTUS-palvelusta JUULIIn.
   1. Ilmoitettujen päivien osalta tehty virkistykset, mutta tietojen puuttuminen huomattu myös muille päiville. Lisätään kerran viikossa koko JUSTUS-tietokannan tietojen virkistys, pyrkimyksenä aloittaa joulukuussa. Ilmoitetaan kun ensimmäinen ajo tehty.
  3. Seuraavassa yhteyshenkilökokouksessa myös JUSTUS-palvelun vuoden 2019 suunnitelmista.


Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi


 • No labels