Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Perjantai 14.12.2018 kello 13–14.30

ZOOM: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

(Ohjeita Zoomin käyttöön: ZOOM- videokokoukseen liittyminen. Huomaathan, että voit liittyä kokoukseen myös selaimen kautta, eli Zoom-ohjelmaa ei ole pakko asentaa omalle koneelle)

Nauhoite:  https://kannu.csc.fi/s/79R3f7c3K6saN8f


Kaikki kommentit ja kysymykset asialistaan/muistioon liittyen voi laittaa osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi

JUSTUS-asiat osoitteeseen justus@csc.fi


Asialista / kokousmuistio:

 1. OpenAIRE tiedonsiirto
  1. Validointi jatkuu, testidata betakäyttöön OpenAIRElle joulukuussa
   1. Pieniä muutoksia määrittelyyn: CERIF-tietomallin määrittely OpenAIRE tiedonsiirrossa (esim. väitöskirjat lisätty)
   2. Muutoksia mahdollisesti myös myöhemmin OpenAIREn tarkistuksen yhteydessä
  2. Tiedonluovutusluvat organisaatioihin vasta validoinnin valmistuttua
   1. Todennäköisesti tammi-helmikuussa. Prosessi vastaava kuin aiemmissa tapauksissa.
  3. Hankenumeroiden vienti
   1. Asiasta lisää yhteyshenkilöiden seuraavassa kokouksessa 1/2019
 2. Tiedonkeruun käsikirja 2018 (Jukka Haapamäki, OKM)
  1. Lukittu VIRTA-julkaisutietopalvelun osalta - 3.2 VIRTA-julkaisutietopalvelu 2018
  2. Muutokset merkitty oranssilla
  3. Lähes kaikki muutostoiveet otettu huomioon. Julkaisutyyppien osalta vielä mahdollisesti tulossa muutamia täydennyksiä tulossa.
  4. Kommentit voi lähettää maanantain 17.12. aikana Jukka Haapamäelle (jukka.haapamaki@minedu.fi). Lukitseminen seuraavan viikon alussa. Ohjeita tulkinnasta voi lähettää muulloinkin.
  5. Kysymys / Häyrynen, Metropolia: Pitääkö avoimen saatavuuden määritelmä tulkita tiukasti? Kohtaa kaksi kohdassa 3.2.2.13 ei tulkittu kaikissa organisaatioissa yhtä tiukasti.
   1. Nurminen, JY: kannatus embargollisten avointen julkaisujen salliminen. Avoimen julkaiseminen ohjeissa ei välttämättä kannata tehdä suuria muutoksia, sillä muutaman vuoden päästä tulossa joka tapauksessa koko avoimen julkaisemisen kentän muutoksia.
   2. Haapamäki, OKM: embargolliset sallitaan. Väliaikaiset
   3. Hallikainen, LY: ammatillisissa julkaisuissa ei tyypillisesti pysyviä tunnisteita, avoimuuden määrittelyt sopivat lähinnä tieteellisille julkaisuille.
   4. Haapamäki, OKM: löyhä tulkinta ei niin ongelmallista kuin jos ohjetta tulkitaan eri tavalla. Ohjetta tulisi uudelleenmuotoilla niin että kaikki ymmärtäisivät samoin.
   5. Jämsen, Aalto: pysyvän verkko-osoitteen kohdalla muotoiluna mahdollisuus ... tulkittu että ei pakko olla URN. Tämän korjaaminen seuraavaan tiedonkeruuseen aikataulullisesti haastavaa.
   6. Nikkanen, CSC: toistaiseksi kaikki rinnakkaistallennut verkko-osoitteet menevät läpi, ei resursseja kehittää vaadittavaa toimintoa, sillä tarvittan tason toiminnallisuuden rakentaminen melko työlästä.
   7. Haapamäki, OKM: mikä olisi tiukempi tulkinta asiasta? Mahdollisen muutoksen ratkaisun löytyminen TUHA-julkaisuryhmässä. Nykyisen määritelmän avaaminen ohjeistukseen.
   8. Häyrynen, Metropolia: kommentit TUHA julkaisuryhmän kokouksen muistiossa (https://wiki.eduuni.fi/x/3wfTB)
   9. Nurminen, JY: todetaan että tavoitteena kirjattu määritelmä, mutta muitakin muotoja sallitaan. Huomioitava, että mahdollisesti myös attribuuttipohjaiseen julkaisuluokitukseen siirtyminen vaikuttaisi avoimen luokitteluun.
 3. VIRTA-julkaisutietopalvelun vuoden 2019 työsuunnitelma
  1. VIRTA-julkaisutietopalvelun työsuunnitelma 2019
  2. Julkaisutiedonkeruun aikataulu pysynyt samankaltaisena edelliseen vuoteen. Tiedonkeruun päivämääriä käsitelty edellisessä kokouksessa
  3. Kysymys Jämsen, Aalto: onnistuuko vanhojen tietojen tuonti jo, esimerkiksi vuodelta 2010?
   1. Nikkanen, CSC: Onnistuu, mutta huomioitava että tarkistukset kahden edellisen vuoden mukaan päällä. Täytyy katsoa eteneminen tapauskohtaisesti, jatketaan Aallon tapauksen selvittämistä.
   2. Nurminen, JY: onko tulossa yhtenäistämistoiminto? Yhdistyykö korjaustiedoston tunnisteet vanhoihin tietoihin.
   3. Nikkanen, CSC: ei toistaiseksi ratkaisua, tunnistuisi dublikaatiksi. Ratkaistavissa, mutta vaatii käsityötä. Kaikki vanhojen tietojen tuomisesta voivat ottaa yhteyttä virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  4. Muita suunnittelmia mm. attribuuttipohjaisen julkaisutyyppiluokituksen huomiointi, aineistojen ja infratietojen tuonti osaksi tietomallia
 4. Muut asiat
  1. Juuliin tehty muutos tekijätietojen näyttämiseen niin, että jatkossa käytetään kaikissa tapauksissa "pitkää" <TekijatiedotTeksti> versiota tekijätiedoista (esim. haku, selaus). Organisaation tekijöitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hakulinkkeinä.
   1. Vähentää sekaannusta tekijätietojen järjestyksessä
   2. Esim. http://www.juuli.fi/Record/0283867817
   3. Kysymys: korjataanko vanhat julkaisut joissa tekijätiedot väärässä järjestykessä?
   4. Nikkanen, CSC: kyllä, käyttöliittymään tehty korjaus vaikuttaa kaikkiin jo olemassaoleviin ja tuleviin julkaisuihin.
  2. Vanhojen julkaisujen siirrosta
   1. Jos testidataa, voi lähettää virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi
  3. VIRTA-tietomallin laajentamisen asiantuntijaryhmän kokous 5.12.2018 kuulumiset
   1. Luonnos attribuuttipohjaisesta julkaisutyyppiluokittelusta, selkeämpi versio organisaatioille kommenteille tammikuussa
  4. Muistutuksena:
   1. Organisaatioiden sivu
    1. Tiedonjakoa ja mahdollisten yhteisjulkaisuristiriitojen selvitykseen organisaatioiden kesken
   2. Yhteyshenkilöiden sähköpostilista, jonne ilmoittautuminen wikin etusivulta:
    1. Tiedonvälitys VIRTAan liittyviin asioihin + kokouskutsut
 5. Ehdotukset kevään 2019 kokousajankohdiksi
  1. 8.2.2019
  2. 8.3.2019
  3. 5.4.2019
  4. 24.5.2019

JUSTUS-palvelun ajankohtaisia

 1. Uuden backendin toteutus + demo + julkaisuarkistointegraation eteneminen
  1. Uuden backend toteutuksen demoversio: http://demo2.justus.csc.fi/
   1. Keskeisenä muutoksena suorituskyky, kevytraportointi, virhetilanteet
   2. Vastaa pitkälti nykyistä tuotantoversiota, pl. kielivalinta, VIRTA-esitäyttö (nämä tulossa myöhemmin)
   3. Toivotaan testikäyttöä kaikilta organisaatioilta, kaikki havaitut ongelmat justus@csc.fi
   4. Otetaan käyttöön ennen julkaisuarkistointegraatiota
   5. Kaikki nykyiset asikasorganisaatiot pääsevät kirjautumaan demolle omilla tunnuksillaan
  2. Julkaisuarkistointegraatioon liittyvät toiminnot alkuvuodesta demo2:lle
 2. JUSTUS vuoden 2019 kehityssuunnitelma
  1. JUSTUS-kehityssuunnitelma
  2. Theseus syöttölomake pysyy käytössä
  3. Kysymys Marjamaa (AMK Theseus koordinaattori) onko Justus- Theseus integraatio tuotantokäytännössä helmikuussa?
   1. Nikkanen, CSC: kyllä, siihen pyritään.
  4. Marjamaa: Onko yhteyshenkilöillä tarvetta rinnakkaistallentamisen koulutukselle?
   1. Kyllä. Puoli päivää, Theseus rinnakkaistallennus, käytännöt ja ohjeistus, yleinen keskustelu. Ajoitus julkaisuarkistointegraation käyttöönoton yhteydessä. Etäosallistuminen mahdolliseksi. Marjamaa ja Nikkanen tiedottavat asiasta lähempänä.
 3. Muut asiat
  1. Julkaisutietojen virkistys ajettu JUSTUS-VIRTA välillä 6.12. kaikkien julkaisutietojen osalta → aikaisemmin VIRTAan siirtymättömät tulisi olla nyt siirtynyt
   1. Virheitä korjattu myös Juuli / VIRTA puolilla, esim. rajapintahaut ja vuoden 2018 alayksiköiden näkyminen
   2. Virkistys tehdään jatkossa tarvittaessa
   3. Mahdolliset yhä löytyvät virheet ID:n kanssa ilmoituksena justus@csc.fi
  2. Alayksiköiden tilanne vuoden 2018 julkaisujen osalta
   1. Ensi vuonna toivottavaa, että organisaatioilta alayksiköt mahdollisimman pian KOTAan, jotta ne saadaan käyttöön julkaisuvuoden 2019 julkaisuille
   2. Jos ilmenee virheitä alayksiköiden näyttämiseen liittyen, niin ilmoitukset justus@csc.fi tai suoraan Kansalliskirjastolle kk-juuli@helsinki.fi
   3. Mikäli organisaatiolla on paljon julkaisuvuoden 2018 julkaisuja, joissa käytetty vuoden 2017 alayksiköitä, niin toimittamalla tiedot eri vuosien alayksiköiden vastaavuudesta osoitteeseen justus@csc.fi voidaan tiedot korjata tietokanta-ajona CSCn puolelta
  3. JUSTUS-ajankohtaiset, jatketaanko yhdessä VIRTA-yhteyshenkilökokousten kanssa?
   1. Ei kommentteja, jatketaan samalla mallilla.
  4. Puitesopimuksien tilanne
   1. Puitesopimustason neuvottelujen takia osalle asiakkaista palvelutilauksen astuminen voimaan on viivästynyt. Ei vaikuta JUSTUS-palvelun käyttöön.
 • No labels