Yhteenveto erityisavustushankkeista

Rahoitusta saaneiden hakemukset ja rahoituspäätökset

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi (SeAMK)

Hakemus

Päätöskirje

AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa (OY)

Hakemus

Päätöskirje

Automation in Network (SeAMK)

Hakemus

Päätöskirje

DEFA - Digital Education For All (HY)

Hakemus

Päätöskirje

DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut (ISY)

Hakemus

Päätöskirje

Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten (LAMK)

Hakemus

Päätöskirje

Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen Jobitti (TuY)

Hakemus

Päätöskirje

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (Lapin AMK)

Hakemus

Päätöskirje

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (Haaga-Helia)

Hakemus

Päätöskirje

MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (OY)

Hakemus

Päätöskirje

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (HY)

Hakemus

Päätöskirje

Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa (TAMK)

Hakemus

Päätöskirje

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (KajAMK)

Hakemus

Päätöskirje

SOTE-PEDA 24/7 (Laurea)

Hakemus

Päätöskirje

Toinen reitti yliopistoon (JYU)

Hakemus

Päätöskirje

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (JYU)

Hakemus

Päätöskirje

Yleissairaanhoitajan (180 OP) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (Savonia)

Hakemus

Päätöskirje

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (Aalto)

Hakemus

Päätöskirje

Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto)

Hakemus

Päätöskirje


  • No labels