Digisti yhdessä -hankkeessa (1.1.2017 - 31.12.2019) luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Samalla rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon ja taidon rakentamisen tueksi.

Digisti yhdessä -hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profiloitumista sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

Hanketta rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella, ja sitä koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanketta toteuttamassa on yhteensä kahdeksan korkeakoulua: Centria, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia.

Lisätietoa hankkeesta

Projektipäällikkö
Lea Vartiainen p. 040 184 9142, etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Hankkeen viestintä
Kaisu Kiventaus p. 040 1842 449
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Hankkeen verkkosivut

metropolia.fi/digisti-yhdessa (esittelysivu)

dy.metropolia.fi (uutiset, toimintasivu)

Hankkeen opintotarjotin

Hankkeen opintarjonta tulee CampusOnline-alustalle  • No labels