Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tiedonkeruulomake AMK-9-FHI-julkaisut-2017


Kerättävät tiedot

Julkaisutyypeistä F, H ja I kerätään lukumäärätiedot. Tiedot summataan julkaisun julkaisutyypin, tieteenalan, OKM:n ohjauksen alan ja kansainvälisyyden mukaan.

Julkaisutyypin F tiedot voi vaihtoehtoisesti raportoida VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.

  • No labels