Skip to end of metadata
Go to start of metadata


DigiCampus ja arvioinnin kehittäminen -osahanke

DigiCampus-hanke on päättynyt 30.6.2021
Tutustu hankkeen loppuraporttiin DigiCampus-hankkeen verkkosivuilla 

Tätä sivustoa ei enää päivitetä

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa.

Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, nykyisiä sovellusaloja laajentava sähköisen tenttimisen palveluportfolio. Hanke edistää ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia sekä opetusta ja oppimista tukevia digitaalisia oppimisympäristöjä. Hanke lisää opetusyhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria, uudistaa ja tehostaa toimintatapoja, kehittää oppimisympäristöjä sekä lisää opintotarjontaa.

Osahankkeessa tehtävät ratkaisut liitetään osaksi Exam-järjestelmää ja Exam-konsortion palveluvalikoimaa ja ne palvelevat kaikkia Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita. Osana hanketta Exam-tenttipalveluun tuotetaan tenttiakvaarioissa tehtävien tenttien rinnalle korkeakouluille soveltuva, myös kansallisia massatenttejä palveleva omakonetenttimisratkaisu sekä tekoälyllä tuettu arviointivälineistö esseemuotoisten tenttien automatisoituun arviointiin.

Tälle sivulle kootaan arvioinnin kehittäminen -osahankkeen keskeiset ajankohtaiset asiat, kokousmateriaalit sekä yhteystiedot. Osahankkeen toteuttamisesta ja projektinhallinnasta vastaa EXAM-konsortio.

Osahankkeen toiminnasta tiedotetaan lisäksi säännöllisesti julkaistavissa kuukausikatsauksissa. Katsaukset ovat luettavissa täällä.

Evaluation Development in the DigiCampus project

The Evaluation Development sub-project implements a nationwide e-exam portfolio that extends existing application areas. The project advances digital, collaborative learning environments that support teaching and learning and supports year-round learning opportunities. The work packages of the project implement the tools for students on demonstrating competence and for teachers tools to develop assessment to increase the effectivity.

The work packages survey and pilot bring your own device-type solution that promotes flexible assessment methods and learning opportunities. The project will implement a national solution for cross-learning and co-operation in the field of teaching and assessment, which will be integrated into the university's educational and information management infrastructure.

The implementation of the sub-project and project management is the responsibility of the Exam Consortium. The solutions in the project are integrated into the Exam system and the services of the Exam Consortium, and they serve extensively Finnish universities and their students. The project involves a wide range of partners (students, teachers, pedagogical experts, other key projects).


Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen hallinto ja toimijat

Kuvassa selitetään mistä osioista hanke rakentuu. Sama tieto tekstimuodossa alla.

Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa DigiCampus-hanke tuottaa EXAM-konsortiolle uusia ominaisuuksia valtakunnalliseen sähköisen tenttimisen palveluportfolioon. Osahanke raportoi sekä DigiCampus-hankkeen että EXAM-konsortion johtoryhmälle. EXAM-konsortion johtoryhmän jäsenistä koottu työvaliokunta toimii osahankkeen ohjausryhmänä. Osahankkeen projektiryhmä koostuu EXAM tuoteomistajaryhmästä sekä työpakettien edustajista.

Hankehallinnosta vastaa Oulun yliopisto. Osahanke koostuu neljästä työpaketista (WP eli work package).

  • Salitentti (WP1), josta käytetään myös nimitystä Omakonetentti. Edustaja Liisa Kallio, Jyväskylän yliopisto.
  • Älytentti (WP2), josta käytetään myös nimitystä Autograding. Edustaja Kaapo Seppälä, Turun yliopisto.
  • Yhteistentti (WP3). Edustaja Taru Torssonen.
  • Projektikoordinaatio (WP4). Edustaja Karoliina Sipovaara. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Arvioinnin kehittäminen -osahanke tekee myös yhteistyötä muiden korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Ristiinopiskelun kehittäminen sekä Oppimisanalytiikka – Avain parempaan oppimiseen AMK:eissa (APOA) -hankkeet sekä muut DigiCampus-osahankkeet. Osahankkeella on yhteyksiä myös muihin hankkeisiin.DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. 


DigiCampus-hankkeen logo ja linkki hankkeen sivuille


EXAMin logo


Opetus- ja kulttuuriministeriön logo, Undervisnings- och kulturministeriets logoAjankohtaista

Kokoukset ja tapahtumat
Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen esittely

Kooste Digikorkeakoulu 2030 –Roadshowsta (2019) työpajasta

Lisätietoja: Kooste ja muistiinpanot Digikorkeakoulu 2030 Roadshow'lta

Kooste DigiCampus-hankkeen Roadshowsta (2018) Arvioinnin kehittäminen -osahankkeen osalta

Lisätietoja: DigiCampus Roadshow: arvioinnin kehittäminenYhteystiedot

Karoliina Sipovaara, CSC
+358 50 381 9500
etunimi.sukunimi(a)csc.fi  

EXAM-tiimi: exam-team@postit.csc.fi