Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDigiCampus ja arvioinnin kehittäminen -osahanke

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa.

Arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, nykyisiä sovellusaloja laajentava sähköisen tenttimisen palveluportfolio. Hanke edistää ympärivuotisia opiskelumahdollisuuksia sekä opetusta ja oppimista tukevia digitaalisia oppimisympäristöjä. Hanke lisää opetusyhteistyötä ja avointa toimintakulttuuria, uudistaa ja tehostaa toimintatapoja, kehittää oppimisympäristöjä sekä lisää opintotarjontaa.

Osahankkeessa tehtävät ratkaisut liitetään osaksi Exam-järjestelmää ja Exam-konsortion palveluvalikoimaa, ja ne palvelevat kaikkia Suomen korkeakouluja ja niiden opiskelijoita. Osana hanketta Exam-tenttipalveluun tuotetaan tenttiakvaarioissa tehtävien tenttien rinnalle korkeakouluille soveltuva, myös kansallisia massatenttejä palveleva omakonetenttimisratkaisu  sekä tekoälyllä tuettu arviointivälineistö esseemuotoisten tenttien automatisoituun arviointiin

Tälle sivulle kootaan arvioinnin kehittäminen -osahankkeen keskeiset ajankohtaiset asiat, kokousmateriaalit sekä yhteystiedot. Osa-hankkeen toteuttamisesta ja projektinhallinnasta vastaa EXAM-konsortio.

Osahankkeen toiminnasta tiedotetaan lisäksi säännöllisesti julkaistavissa kuukausikatsauksissa. Katsaukset tulevat luettavaksi DigiCampus-hankkeen nettisivuille ja tänne.


Osahankkeen työpaketit ja vastuuorganisaatio

WP1: Salitentti, Jyväskylän yliopisto

WP2: Autograding, Turun yliopisto

WP3: Yhteistentti ja hankehallinto, Oulun yliopisto

WP4: Koordinaatio, viestintä, kehitystyö ja työpakettien tuki, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Kokoukset ja tapahtumat


Ohjausryhmän kokoukset

Projektiryhmän kokoukset

Akvaariorakkautta?-webinaarit lukuvuonna 2018-2019

Seuraava webinaari 11.1. klo 13.15–14.30: EXAMin mahdollisuudet opetusyhteistyössä
Paikka: connect.funet.fi/akvaariorakkautta Yhteystiedot

Projektitiimin yhteisosoite: exam-support@csc.fi

Marjut Anderson, CSC
+358 40 742 4076
etunimi.sukunimi(a)csc.fi

Lara Anastasiou, CSC
+358 50 320 1365 
etunimi.sukunimi(a)csc.fi  

Osahankkeen esittely
DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. 


  • No labels