Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi


Mikä: Datan ja laskennan tutkimusinfrastruktuureja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti, pääosin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tarjoamien palveluiden kautta. Palveluportfolion peruskomponentteina toimivat:


Supertietokone LUMI

 • Yksi maailman kilpailukykyisimmistä supertietokoneista

Supertietokone Mahti

 • Supertietokone, joka on erityisesti suunnattu keskisuurille ja suurille simulaatioille.

Supertietokone Puhti

 • Supertietokone, joka on tarkoitettu monenlaisiin käyttötapauksiin data-analyysistä keskisuuriin simulaatioihin.

Quantum Learning Machine Kvasi

 • Kvanttilaskentasimulaattori, jolla voit oppia käyttämään ja kehittämään uusia kvanttialgoritmeja


Yleiskäyttöinen pilvipalvelu cPouta

 • Pilvipalvelun avulla voit ottaa nopeasti käyttöön itsehallinnoidun infrastruktuurin

Arkaluonteisen datan analysointi ja käsittely ePouta

 • Virtuaalinen pilvipalvelu, joka on samanlainen kuin cPouta, mutta on tarkoitettu erityisesti arkaluonteisten tietojen käsittelyyn


Datanhallintajärjestelmä Allas

 • Yleiskäyttöinen tallennuspalvelin, joka tarjoaa ympäristön tietojen tallentamiseen ja jakamiseen


Konttitekniikkaan perustuva pilvipalvelu Rahti

 • Container Cloud -palvelu, joka tarjoaa alustan, jolla voit isännöidä omia sovelluksiasi


Tietojen löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys (Fairdata-kehityssuunnitelma 2021)

 • Tutkimusdatan turvallinen säilytys IDA
  • Tarjoaa tallennustilaa tutkimustietojen tallentamiseen, jotka kuvataan ja julkaistaan muiden Fairdata-palveluiden kanssa
 • Aineistojen etsintä Etsin
  • Palvelun avulla voit etsiä tutkimusaineistoja ja niiden metatietoja Fairdata-palveluista
 • Aineistojen kuvailu Qvain
  • Palvelun avulla tutkimusaineistojen kuvailu on helppoa ja yhdenmukaista
 • Avointen aineistojen julkaisualusta AVAA
  • Avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta
 • Pitkäaikaissäilytys Fairdata PAS
  • Fairdata-verkosto on luotu parantamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua Fairdata-palvelukokonaisuutta hyödyntävien organisaatioiden sekä palveluja tuottavan CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n välillä. Yhteistyön avulla palveluja hyödyntävien korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksen tarpeet viedään osaksi palvelukehitystä. Fairdata-verkosto
  • FAIR-periaatteet


Vastuutahot: Opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus

Tausta: Suomalaisilla korkeakouluilla on käytössään keskitetysti organisoitu datanhallinnan ja suurteholaskennan ympäristö CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tarjoamana.

Rahoitus:  Opetus- ja kulttuuriministeriö


Muut asiaan liittyvät sidosryhmät: (ohjausryhmätaulukko): Tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumi, Finn-ARMA-verkosto, korkeakoulujen Digivision ohjausryhmä

Lisätietoja:

Ideapankki: