Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä: Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa vuosina 2017–2021 yhdessä tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuurien ja palveluiden kehittämisohjelman (OKM051:00/2017). Osana ohjelmaa datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuureja päivitetään vastaamaan paremmin kansainvälisen yhteistyön tarpeisiin sekä parannetaan tutkimuksen ja koulutuksen palveluita. Kehittämisohjelmalla toteutetaan hallitusohjelman digitalisaatiotavoitetta.


Ajankohtaista


Vastuutahot: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tausta: Suomalaisilla korkeakouluilla on käytössään keskitetysti organisoitu datanhallinnan ja suurteholaskennan ympäristö CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tarjoamana, joka ei ole enää ajan tasalla. Kehittämisohjelmassa päivitetään CSC:n laiteympäristö ja palvelut kansainvälisen yhteistyön varmistavalle tasolle noin 35 miljoonan euron investoinnilla 2017-2021.

Rahoitus:  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Aikataulu: Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kesäkuussa 2017 datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelmalle ohjausryhmän toimikaudelle 1.9.2017-31.12.2021

Lisätietoja: