1. Ryhmätyö:

  1. 60 min työskentelyä
  2. 10 min tauko
  3. 20 min työskentelyä
  4. 60 min purku ja keskustelua (n 10 min per ryhmä)

2. Ryhmätyön tueksi:

3. Ohjeet vetäjälle:

Ryhmätyön tarkoituksena on tuottaa korkeakoulujen näkökulmasta ideoita ja konkretiaa DigiCampuksen kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä.

 1. Esittele tyhjä PowerPoint (tarpeet, keinot, hyödyt, toimijat)
  • tarpeisiin kirjataan asioita, joissa on muutos/kehittämistarvetta
  • keinoihin kirjataan toimenpiteitä, joilla tarpeisiin voidaan vastata
  • hyötyihin kirjataan, mitä hyötyä ja kenelle siitä on, jos tarpeisiin onnistutaan toimenpiteillä vastaamaan
  • toimijoihin kirjataan tahoja, keiden tulee olla mukana kehittämisessä, jotta em. toteutuu
  • -> ennen Powerpointiin kirjaamista – asiat kootaan neljälle fläpille joihin kirjoitetaan samat otsikot
 2. Anna osallistujille 3 minuuttia aikaa miettiä kohtaa ”tarpeet”
  • mitä oppimisympäristön kehittämisen tarpeet ovat ja miksi pitäisi kehittää
  • millaisia tarpeita kullekin tulee mieleen: ”Listaa niin monta kuin keksit post it -lapuille” (huom! 1 asia / lappu)
 3. Tämän jälkeen ryhmän vetäjä ottaa kunkin osallistujan Post-It nivaskan ja kyselee tarkemmin: ”mitä tarkoitat tällä lapulla”
 4. Selostuksen perusteella vetäjä ryhmittelee laput niissä olevien teemojen mukaan ja kiinnittää ne fläpille, samaan teemaan liittyvät omaan ryhmäänsä .
 5. Sitten seuraavan osallistujan luo, kuuleminen, uudelleen ryhmittelyä ja keskustelua
 6. Näin käydään kaikki neljä otsikkoa läpi. Ihmisiä voi kuulla vähän eri järjestyksessä (vasemmalta oikealle ja päinvastoin, edestä alkaen ja päinvastoin). Mikäli tulee toistoa, niin ei tarvitse jäädä niitä pitkään kertaamaan.  Tavoitteena on, että ryhmä luo innoissaan yhdessä sisältöä ja opitaan koko ajan uutta toisilta, ja kyky tulkita toisten vastauksia paranee kierros kierrokselta.
 7. Lopuksi tarkastetaan sihteerin kirjaama PowerPoint ja pyydetään osallistujia täydentämään, jos jotakin oleellista puuttuu.
 8. Tallenna PowerPoint-tuotos työpajan nimellä omaan paikkakuntakohtaiseen hakemistoon (esim. Kuopio1 Digitaalinen oppimisympäristö, Oulu3 Oppimismaisema...jne...)

Eli tiivistetysti ideana on että jokainen kirjaa omat ajatukset paperille (=ajatukset tulevat näkyviksi), tämän jälkeen ajatukset myös puhutaan (= tekstistä saadaan aito tulkinta). Lopuksi  workshopin vetäjä luokittelee ajatukset teemojen mukaan jolloin alkaa syntyä yhteistä tulkintaa/logiikkaa miten asiat voidaan nähdä ja ymmärtää, missä haasteita, ja miten unelmasta tehdään totta.


 • No labels