Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

 B-taso

 

Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)
Kaikki korkeakouluissa käytetty materiaali ei sovi julkiseen ulkopuolisen tahon ylläpitämään palveluun. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimussuunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat), arkistointi- tai sälyttämisvelvollisuuden alaiset aineistot eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Esimerkiksi käyttäjän sairastuessa vakavasti tai joutuessa onnettomuuteen korkeakoululla tai omaisilla ei yleensä ole pääsyä materiaaliin. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja.

 

Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Skype

 

http://www.skype.com

Skype on Microsoftin tuottama viestintäohjelma, jolla voidaan soittaa ääni- ja videopuheluita internetin välityksellä. Ohjelmistolla voi myös lähettää pikaviestejä, välittää tiedostoja sekä pitää useamman käyttäjän välisiä puhelinkokouksia. Videopuhelu voidaan järjestää kahden käyttäjän välillä, kuukausittainen maksu mahdollistaa myös monen osallistujan videokokouksen pitämisen. Skypellä voi soittaa myös puhelinverkkoon ja lähettää tekstiviestejä (SMS), nämä palvelut ovat maksullisia, mutta melko edullisina pidettäviä.

Palvelun teknistä toimivuutta voidaan pitää tehokkaana ja luotettavana. Yhteyksien avaaminen onnistuu melkein missä tahansa. Web-liikenne tapahtuu vahvasti salattuna.

Skype-tietoliikenne tapahtuu proxy-palvelimien kautta. Palvelimia on ympäri maailmaan, niiden tarkemmat sijannit eivät ole tiedossa. Skype ei juurikaan kuvaa salausavainten muutosmenettelyjä. Ei ole tiedossa onko proxy-palvelimilla pääsyä salausavaimiin, samoin mahdollinen eteepäin siirto.

Samaa menettelyä käytetään niin tietojen lähettämisessä kuin videoyhteyksissä minkä takia luottamuksellisia tiedostoja ei voi laittaa palveluun.

 

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

http://www.skype.com/fi/legal
http://www.skype.com/en/legal
Transparency report

Arvio

Tiedon omistajuus
Skype ei sopimusehdoissa ilmoita ottavansa omistusoikeutta tai hyväksikäyttöoikeutta käyttäjän sisältöihin.

Tekninen toimivuus:
+ Skype on erittäin tehokas, luotettava ja teknisesti laadukas videoyhteys
+ Skype kykenee avaamaan yhteyden lähes mistä tahansa ja mukautuu verkko-olosuhteisiin
+ Skypen liikenteen salaus verkkotasolla on luotettava

Luottamuksellisuus ja tietosuoja:
- Skypen liikenne kulkee käyttäen Microsoftin omia välityspalvelimia. Välityspalvelimet sijaitsevat kaikkialla maailmassa.
- Tiedostojen välittäminen Skype-yhteyden kautta tapahtuu samaa kanavaa pitkin kuin videoyhteys. Luottamuksellisia tiedostoja ei saa käsitellä Skypellä.
+ Skype Communications SARL on Luxemburgiin rekisteröity yhtiö ja emoyhtiö Microsoftin ilmoituksen mukaan se noudattaa paikallista (EU:n) lainsäädäntöä toiminnassaan
- Skype Communications SARL on amerikkalaisen Microsoftin tytäryhtiö, joten sen emoyhtiötä velvoittaa USA:n FISA-lainsäädäntö. MS on velvoitettu luovuttamaan USA:n tiedusteluviranomaiselle kaiken sen pyytämän tiedon, jos sillä on tietoon pääsy.

Arvio ansaintamallista
Yhteys puhelinverkkoon on maksullinen. Tämän lisäksi Microsoft on aloittanut ilmaisversioiden mainosrahoituksen. Mainosrahoitus ei ilmeisesti perustu minkäänlaiseen sisältöanalyysiin.
"Mainosten kohdentamiseen saatetaan käyttää Skype-profiileissa olevia (sekä linkitettyjen LiveID-tilien) tietoja, kuten ikää, sukupuolta, asuinmaata ja kielivalintoja. Kohdentamiseen voidaan käyttää myös muita tietoja, joita Microsoft Advertising on kerännyt Skype-ohjelman ulkopuolella. Kerättäviä tietoja ei voida yhdistää keneenkään henkilöön."
Maksulliset premium-tili ja yritystili mahdollistavat monimutkaisempien ominaisuuksien käytön.

Kirjautuminen

Palvelun oma käyttäjätunnus, Microsoft account, Facebook

Tukimalli

Oma tukisivusto, tukifoorumi käyttäjien kesken

Palvelun tarjoaja

Skype Communications SARL, a division of Microsoft Corp.

Vastaavat palvelut

Google+, Apple iMessage

  • No labels