Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

 

 C-taso

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)


Palvelut saattavat myös kerätä ja/tai luovuttaa tietoja ulkopuolisille kuten mainostajille ja yhteistyökumppaneille. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Vakavia ongelmia aiheutuu mm. siitä että korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan. Esimerkiksi vakavassa sairastumisessa korkeakoululla tai omaisilla ei ole pääsyä materiaaliin.


Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

Skype

 

 www.skype.com

Skype on Microsoftin tuottama viestintäohjelma, jolla voidaan soittaa ääni- ja videopuheluita internetin välityksellä. Ohjelmistolla voi myös lähettää pikaviestejä, välittää tiedostoja sekä pitää useamman käyttäjän välisiä puhelinkokouksia.

Videopuhelu voidaan pitää kahden käyttäjän välillä, kuukausittainen maksu mahdollistaa myös monen osallistujan videokokouksen pitämisen. Skypellä voi soittaa myös puhelinverkkoon ja lähettää tekstiviestejä (SMS), nämä palvelut ovat maksullisia, mutta melko edullisina pidettäviä.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

http://www.skype.com/fi/legal/tou/
http://www.skype.com/fi/legal/privacy/

Arvio

+ Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain harvoissa tilanteissa (mutta ei markkiointitarkoituksiin)
+ Teknistä toimintaa pidetään hyvänä ja luotettavana
+ Liikenteen salaus on verkkotasolla luotettava
+ Skype Communications SARL:n on Luxemburgiin rekisteröity yhtiö ja emoyhtiö Microsoftin ilmoituksen mukaan se noudattaa paikallista (EU:n) lainsäädäntöä toiminnassaan
+/- Kohdennetun mainonnan voi kieltää, mutta ei kielto ei koske kaikkea mainontaa

- Palvelun käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan vain Skypen sivustolla
- Salausmenetelmistä ja -avaimista ei saatavilla paljon tietoa
- Emoyhtiö Microsoft on velvoitettu luovuttamaan USA:n tiedusteluviranomaiselle sen pyytämät tiedot.
- Kerää paljon tietoja käyttäjästä, mm. tunnistetietoja (nimi, käyttäjätunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), profiilitietoja (mm. ikä, sukupuoli, asuinmaa), sekä pääsyavaimet joihinkin muihin käyttäjätileihin (mm. Facebook)
- Skypen liikenne kulkee käyttäen Microsoftin omia välityspalvelimia. Välityspalvelimet sijaitsevat ympäri maailmaa.
- Tiedostojen välittäminen Skype-yhteyden kautta tapahtuu samaa kanavaa pitkin kuin videoyhteys. Luottamuksellisia tiedostoja ei saa käsitellä Skypellä.

Kirjautuminen

Palvelun oma käyttäjätunnus, Microsoft account, Facebook

Tukimalli

https://support.skype.com/fi/

Palvelun tarjoaja

Skype Communications SARL, a division of Microsoft Corp.

Vastaavat palvelut

Google+, Apple iMessage

  • No labels