Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-ID:n kirjautumistavoissa tapahtuu muutoksia 6.11.2018. Uusi versio Microsoft-kirjautumisesta (aiemmin LiveID) tulee käyttöön ja Yahoo!-kirjautuminen poistuu käytöstä.

Käyttäjien, jotka käyttävät Microsoft- tai Yahoo!-kirjautumistapoja, on vaihdettava Eduuni-ID:n kirjautumistapa. Kirjautumistavan vaihtaminen onnistuu seuraavan ohjeen mukaan: Kirjautumistavan vaihtaminen.

Kirjautumistavan voi vaihtaa koska tahansa, mutta 6.11.2018 jälkeen käyttäjät ohjataan automaattisesti Eduuni-ID:n uudelleen rekisteröitymiseen. Kun uudelleen rekisteröinnissä käytetään samaa sähköpostiosoitetta, niin kaikki käyttöoikeudet säilyvät palveluissa ja palveluiden käyttöä voi jatkaa kuten ennenkin.

Microsoft-kirjautuminen löytyy kirjautumisvalikosta nimellä Microsoft Account.

Yahoo!-kirjautumista käyttävien tulee vaihtaa toiseen kirjautumistapaan.


Ystävällisin terveisin,

Eduuni-tiimi
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OyWe are making changes to Eduuni-ID sign-in methods on 6th November 2018. A new version of the Microsoft Account (previously LiveID) sign-in method will be released and Yahoo! credentials are no longer supported.

Users who are using Microsoft or Yahoo! credentials have to change their sign-in method according to following instructions: Changing the sign-in method.

Sign-in method can be changed at anytime, but after 6th November 2018 users will be automatically redirected to re-sign up Eduuni-ID. When you use the same email address in re-sign up, permissions remains the same after the change and services can be used as before.

Users who use Yahoo! sign-in should change to another sign-in method.


Best Regards,

Eduuni-Team
CSC - IT Center for Science Ltd

  • No labels